Atbildes, kuras tu meklē

position

Angļu—latviešu vārdnīca
position [pə'zɪʃn]
I.
n
1.
pozīcija; stāvoklis
position of assembly mil. - koncentrēšanās vieta
position paper pol. - 1) (valdības, partijas) memorands 2) amer. - (padomdevēja) rakstisks ziņojums (par stāvokli kādā jautājumā)
chartered position jūrn. - kartē atzīmēta vieta

Citi tulkojumi/izteicieni ir pieejami letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanuTermini
EN position muit
1.

LV amats,
LV vieta
2.

LV noteikt vietu,
LV lokalizēt
3.

LV stāvoklis,
LV atrašanās vieta
4.

LV vieta,
LV amats
5.

LV novietot,
LV nolikt
6.

LV viedoklis,
LV nostāja
7.

LV postenis
© Sast. Irēna Blumfelde, Irēna Matisone, Aija Ķēbere, Lauma Krieviņa, A. Valujevs; rec. Valentīna Skujiņa, Jāņa sēta, 1997; © Tilde, 2009


LV amats ped.
1.

LV Kvalificēts darbs, nodarbošanās, ko veic ar rokām, izmantojot piemērotus darbarīkus.
RU ремесло,
EN handicraft,
EN trade
2.

LV Dienesta stāvoklis, postenis (parasti vadošs),ieņemamā vieta (iestādē, uzņēmumā).
RU должность,
EN position,
EN post,
EN appointment
© Autoru kolektīvs Valentīnas Skujiņas vadībā: Inārs Beļickis, Dainuvīte Blūma, Tatjana Koķe, Dace Markus, Arvils Šalme; Zvaigzne ABC, 2000; © Tilde, 2009


LV štata vieta ekon.
RU должность штатная,
EN position,
DE etatmässige Stelle,
DE Planstelle
© Autoru kolektīvs Valentīnas Skujiņas vadībā: Hermanis Kadiķis, Ruta Grēviņa, Inese Vaidere, Jānis Kalniņš, Regīna Kvašīte, Latvijas Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas institūts, 1997; © Tilde, 2009


LV pozīcija ekon.
RU позиция,
EN position,
DE Stellung
© Autoru kolektīvs Valentīnas Skujiņas vadībā: Hermanis Kadiķis, Ruta Grēviņa, Inese Vaidere, Jānis Kalniņš, Regīna Kvašīte, Latvijas Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas institūts, 1997; © Tilde, 2009


Skaidrojumi

Skaidrojošā vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu
Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

abonētSteidzami vajadzīgs vārda skaidrojums?
Meklē sinonīmus?
Uzdots dzejolis vai citāts no klasiķu darba?
Piemirsušies vēstures fakti?
Vēlies atpazīt putnu pēc tā dziesmas?
Jāiemācās tēmas mūzikas literatūrā?
Nepieciešami vizuālie materiāli par Latviju?

IZMANTO LETONIKA.LV!

Uzziņu gūšanai
Mācībām
Tulkošanai
Prezentāciju veidošanai

Pieprasītāko resursu statistika ŠEIT

Izglītības iestādēm

Ja skola abonē letonika.lv, tad skolotāji un skolēni izmanto visus resursus bez papildu maksas
Lasīt un mācīties var no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu: mobilā telefona, planšetes, datora
Mācībām nepieciešamo saturu var rādīt uz ekrāna, nodrošinot tā pieejamību visai auditorijai
Viss letonika.lv pieejamais saturs atbilstoši mācību priekšmetiem pieejams letonika.lv/macibas
Ienāc ar E-klase vai Mykoob
Noskaidro, vai Tava skola abonē letonika.lv
Piesaki letonika.lv abonementu vai izmēģinājumu skolai
Esi Latvijas Universitātes students vai mācību spēks?
Pieslēdzies caur LUIS vai jautā padomu: info-bibl@lu.lv│ 28623551

Abonēšanas iespējas

Izglītības iestādēm
Privātpersonām
Juridiskajām personām
Lietotāju atbalsts: letonika@tilde.lv│ 67605001 │ 22410872