Atbildes, kuras tu meklē

yield

Angļu—latviešu vārdnīca
yield [ji:ld]
I.
n
1.
raža
good yield of wheat - laba kviešu raža
2.
produkcija; ieguve
milk yield - [piena] izslaukums

Citi tulkojumi/izteicieni ir pieejami letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanuTermini
LV atdeve ekon.
RU отдача,
EN yield,
EN return,
DE Ertrag
© Autoru kolektīvs Valentīnas Skujiņas vadībā: Hermanis Kadiķis, Ruta Grēviņa, Inese Vaidere, Jānis Kalniņš, Regīna Kvašīte, Latvijas Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas institūts, 1997; © Tilde, 2009


EN yield muit
1.

LV peļņa,
LV ienākums
2.

LV piekrist,
LV piekāpties
3.

LV ieguve,
LV produkcija
4.

LV dot (peļņu)
© Sast. Irēna Blumfelde, Irēna Matisone, Aija Ķēbere, Lauma Krieviņa, A. Valujevs; rec. Valentīna Skujiņa, Jāņa sēta, 1997; © Tilde, 2009


LV iznākums ekon.
Sk. arī ieguve

RU выход,
EN output,
EN yield,
DE Ausbeute,
DE Anfall
© Autoru kolektīvs Valentīnas Skujiņas vadībā: Hermanis Kadiķis, Ruta Grēviņa, Inese Vaidere, Jānis Kalniņš, Regīna Kvašīte, Latvijas Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas institūts, 1997; © Tilde, 2009


LV produkcijas ieguve,
LV produkcijas iznākums ekon.
RU выход продукции,
EN output,
EN yield,
DE Rendement,
DE Ausbeute
© Autoru kolektīvs Valentīnas Skujiņas vadībā: Hermanis Kadiķis, Ruta Grēviņa, Inese Vaidere, Jānis Kalniņš, Regīna Kvašīte, Latvijas Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas institūts, 1997; © Tilde, 2009


EuroTermBank termini
Piekļuve plašai daudznozaru un daudzvalodu terminoloģijai internetā: www.eurotermbank.com


ekonomika, finanses

en yield
en rate of return of capital
lv ienākums no kapitāla


mežrūpniecība

en felling-amount
en yield
en yield from felling
lv izciršanas gada tāme


mežrūpniecība

en produce
en yield
lv iznākums produkcijasen yield
lv ieguve


tarifu politika, nodokļi

en yield
lv ienākums
lv ieņēmums
lv peļņa
lv ienesīgums


tarifu politika, nodokļi

en yield
lv dot peļņu


uzņēmējdarbība un konkurence, ekonomika, dokumentācija

EN yield
EN return
LV atdeve


uzņēmējdarbība un konkurence, ekonomika, dokumentācija

EN output
EN yield
LV produkcijas ieguve
LV produkcijas iznākums


uzņēmējdarbība un konkurence, ekonomika, dokumentācija

EN output
EN yield
LV iznākums


tarifu politika, nodokļi

EN yield
LV peļņa ienākums


tarifu politika, nodokļi

EN yield
LV piekrist piekāpties


tarifu politika, nodokļi

EN yield
LV ieguve produkcija


tarifu politika, nodokļi

EN yield
LV dot (peļņu)

© EuroTermBank Consortium
Skaidrojumi

Skaidrojošā vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu