Atbildes, kuras tu meklē

skalbe

Latviešu—vācu vārdnīca

Tulkojumi/izteicieni ir pieejami letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanuSinonīmi

Sinonīmu vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu