Atbildes, kuras tu meklē

leģenda

Latviešu—vācu vārdnīca

Tulkojumi/izteicieni ir pieejami letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanuTermini
LV leģenda muzeol.
RU легенда,
EN caption,
DE Legende,
DE Bildlegende
© Sast. Jānis Garjāns, Anita Jirgensone, Anna Jurkāne, Marika Ķirīte, Eduards Liniņš, Māra Markēviča; Latvijas Muzeju asociācija, 1997; © Tilde, 2009


Skaidrojumi

Skaidrojošā vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanuSinonīmi

Sinonīmu vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu