Atbildes, kuras tu meklē

bumba

Latviešu—angļu vārdnīca
bumba
1.
(rotaļu) ball; sphere;
2.
av. , mil. bomb;
bumba ar laika degli - delayed-action bomb, time bomb
dziļuma bumba jūrn. - depth-charge, depth-bomb

Citi tulkojumi/izteicieni ir pieejami letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanuTermini
LV bumba sport.
LV Lodveidīgs priekšmets, kas piepildīts ar saspiestu gaisu.
RU мяч,
EN ball,
DE Ball
© Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Enerģētikas terminoloģijas apakškomisija; © Tilde, 2009


EN ball sports
LV bumba,
RU мяч,
DE Ball
© Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Sporta terminoloģijas apakškomisija; © Tilde, 2009Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls


enerģētika, elektronika un elektrotehnika

lv bumba
en bomb


sociālās lietas, cita ražošana

lv bumba
en ball


sociālās lietas, cita ražošana

lv bumba
en ball


sociālās lietas, cita ražošana

lv bumba
en ball


ekonomika un finanses

lv bumba
en bomb


transports, infrastruktūra un sakari

lv bumba
en bomb

© EuroTermBank Consortium
Sinonīmi

Sinonīmu vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu
Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

abonētSteidzami vajadzīgs vārda skaidrojums?
Meklē sinonīmus?
Uzdots dzejolis vai citāts no klasiķu darba?
Piemirsušies vēstures fakti?
Vēlies atpazīt putnu pēc tā dziesmas?
Jāiemācās tēmas mūzikas literatūrā?
Nepieciešami vizuālie materiāli par Latviju?

IZMANTO LETONIKA.LV!

Uzziņu gūšanai
Mācībām
Tulkošanai
Prezentāciju veidošanai

Pieprasītāko resursu statistika ŠEIT

Izglītības iestādēm

Ja skola abonē letonika.lv, tad skolotāji un skolēni izmanto visus resursus bez papildu maksas
Lasīt un mācīties var no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu: mobilā telefona, planšetes, datora
Mācībām nepieciešamo saturu var rādīt uz ekrāna, nodrošinot tā pieejamību visai auditorijai
Viss letonika.lv pieejamais saturs atbilstoši mācību priekšmetiem pieejams letonika.lv/macibas
Ienāc ar E-klase vai Mykoob
Noskaidro, vai Tava skola abonē letonika.lv
Piesaki letonika.lv abonementu vai izmēģinājumu skolai
Esi Latvijas Universitātes students vai mācību spēks?
Pieslēdzies caur LUIS vai jautā padomu: info-bibl@lu.lv│ 28623551

Abonēšanas iespējas

Izglītības iestādēm
Privātpersonām
Juridiskajām personām
Lietotāju atbalsts: letonika@tilde.lv│ 67605001 │ 22410872