Atbildes, kuras tu meklē

alus

Latviešu—angļu vārdnīca
alus beer;
gaišais alus - pale beer, ale
tumšais alus - stout, bitter, porter
alus no mucas - draught beer
darīt alu - to brew

Citi tulkojumi/izteicieni ir pieejami letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanuTermini

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls


informācija un informācijas apstrāde, dzērieni un cukurs

lv alus
en beer


ekonomika un finanses

lv alus
en beer


lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un pārtikas rūpniecība

lv alus
lv iesala dzēriens
en malt liquor

© EuroTermBank Consortium
Sinonīmi

Sinonīmu vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu