Atbildes, kuras tu meklē

kodētās maskas teleskops

Termini
kodētās maskas teleskops astr
coded mask telescope
Rentgeneleskops, kura ieejas atvere sastāv no rentgenstarojumam caurspīdīgiem un necaurspīdīgiem apgabaliem. Analizējot rentgenstarojuma avota veidoto ēnu struktūru uz starojuma uztvērēja, rekonstruē avota attēlu. Par starojuma uztvērēju kodētās maskas teleskopā izmanto proporcionālo skaitītāju.
©Ilgonis Vilks, 2000; © Tilde, 2009