Atbildes, kuras tu meklē

pelni

Latviešu—angļu vārdnīca
pelni ash (es); (kvēlojoši) embers

pārvērst pelnos - to incinerate, to reduce to ashes
© Andrejs Veisbergs, 2018; © Tilde, 2018


Termini
LV pelni ģeol.
RU зола,
EN ash,
DE Asche
© Zinātne, 1993; © Tilde, 2009


LV pelni arheol.
RU зола,
EN ashes,
DE Asche
© Jānis Graudonis, Zinātne, 1994; © Tilde, 2009


pelni
ash
© Latvijas Gāze, 2000; © Tilde, 2009Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls


mežrūpniecība

lv pelni
en ash


enerģētika, elektronika un elektrotehnika

lv pelni
en ash


vides politika

lv pelni
en ash
en ashes


grāmatvedība, vadībzinātne, tirgvedība un tirdzniecība

lv pelni
en ash

© EuroTermBank Consortium
Sinonīmi

Sinonīmu vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu
abonēt
Atbalstot attālinātās izglītības procesu, visām Latvijas skolām esam nodrošinājuši bezmaksas piekļuvi arī šim resursam! Ja esi skolotājs vai skolēns, autorizējies ar E-klase vai Mykoob un izmanto šo resursu!
Autorizēties ar E-klase vai Mykoob
Piesaki letonika.lv piekļuvi skolai, ja neizdodas pieslēgties ar E-klasi vai Mykoob
Abonēšanas iespējas
Lietotāju atbalsts
Sazinies ar mums: letonika@tilde.lv; 67605001