Atbildes, kuras tu meklē

valoda Logo

Termini
EN Logo inf.
LV valoda Logo
Augsta līmeņa programmēšanas valoda, kas viegli lietojama un īpaši piemērota programmēšanas mācīšanai bērniem. Viens no šīs valodas galvenajiem lietojumiem ir bruņurupučgrafika. Grafisko attēlu veidošanu panāk ar programmas instrukcijām, kas liek bruņurupucim sagatavoties zīmēšanai, pārvietoties augšup, lejup, uz priekšu, atpakaļ, pa labi, pa kreisi utt. Apgūstot programmēšanas iemaņas valodā Logo, tiek sagatavota pāreja uz sarežģītākas programmēšanas valodas (piem., LISP) izmantošanu.
RU язык Logo
© Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisija; © Tilde, 2009Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls


informācija un informācijas apstrāde, komunikācijas, informācijas tehnoloģija un datu apstrāde

lv valoda Logo
en Logo

© EuroTermBank Consortium