Atbildes, kuras tu meklē

pāri

Latviešu—lietuviešu vārdnīca
pāri
1.
(rodo vietą) per
braukt pāri tiltam, braukt pāri pār tiltu - važiuoti per tiltą
iet pāri ielai, iet pāri pār ielu - eiti per gatvę
piens pārgājis pāri - pienas išbėgo (išsiliejo per[indo] kraštus)
pāri pretī - priešais, priešpriešais
2.
(rodo laiką)
nakts jau pāri - naktis jau praėjo
lietus jau pāri - lietus jau praėjo
tas viss jau pāri - visa tai jau praėjo
ir jau pāri pusnaktij - jau po vidurnakčio
[pulkstenis] jau pāri diviem - jau po dviejų, jau po antros[valandos]
3.
daugiau kaip, per, virš
pāri par tūkstoš litiem - daugiau kaip tūkstantis litų
tur bija pāri par simt cilvēku - ten buvo daugiau kaip šimtas žmonių (per šimtą žmonių)
viņam jau pāri par piecdesmit gadiem - jam jau daugiau kaip penkiasdešimt metų
tas ir pāri maniem spēkiem - tai viršija mano jėgas
pāri par mēru - be saiko
palikt pāri - atlikti, pasilikti viršaus
4.

[no]darīt kādam pāri - ką nors[nu]skriausti
neļaut sev pāri darīt - neleisti savęs skriausti
stāvēt kaut kam pāri - būti už ką nors aukščiau, pranokti

strīpa pāri šnek.  - baigta, galas (apie santykius, jausmus, planus)
© Alvydas Butkus, Aesti, 2003; © Tilde, 2009


Sinonīmi

Sinonīmu vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu
Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

abonētSteidzami vajadzīgs vārda skaidrojums?
Meklē sinonīmus?
Uzdots dzejolis vai citāts no klasiķu darba?
Piemirsušies vēstures fakti?
Vēlies atpazīt putnu pēc tā dziesmas?
Jāiemācās tēmas mūzikas literatūrā?
Nepieciešami vizuālie materiāli par Latviju?

IZMANTO LETONIKA.LV!

Uzziņu gūšanai
Mācībām
Tulkošanai
Prezentāciju veidošanai

Pieprasītāko resursu statistika ŠEIT

Izglītības iestādēm

Ja skola abonē letonika.lv, tad skolotāji un skolēni izmanto visus resursus bez papildu maksas
Lasīt un mācīties var no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu: mobilā telefona, planšetes, datora
Mācībām nepieciešamo saturu var rādīt uz ekrāna, nodrošinot tā pieejamību visai auditorijai
Viss letonika.lv pieejamais saturs atbilstoši mācību priekšmetiem pieejams letonika.lv/macibas
Ienāc ar E-klase vai Mykoob
Noskaidro, vai Tava skola abonē letonika.lv
Piesaki letonika.lv abonementu vai izmēģinājumu skolai
Esi Latvijas Universitātes students vai mācību spēks?
Pieslēdzies caur LUIS vai jautā padomu: info-bibl@lu.lv│ 28623551

Abonēšanas iespējas

Izglītības iestādēm
Privātpersonām
Juridiskajām personām
Lietotāju atbalsts: letonika@tilde.lv│ 67605001 │ 22410872