Atbildes, kuras tu meklē

pa

Latviešu—lietuviešu vārdnīca
paa praep.
I.
(su gen. sg. ir dat.-instr. pl.)
1.
(rodo vietą, kuria kas juda, kurioje vyksta veiksmas) po, per, pro, į arba instr. ir loc. be praep.
staigāt pa mežu - vaikščioti po mišką
maisīties pa kājām šnek.  - maišytis po kojomis
staigāt pa veikaliem - vaikščioti po parduotuves
brist pa sniegu - bristi per sniegą
braukt pa tiltu - važiuoti per tiltą
skatīties pa logu - žiūrėti pro langą
iekāpt pa logu - įlipti pro langą
iebraukt pa vārtiem - įvažiuoti pro vartus
dauzīt ar dūri pa galdu - daužyti kumščiu[į] stalą
lietus lāses sit pa logu rūtīm - lietaus lašai barbena į langų stiklus
braukt pa ceļu - važiuoti keliu
iet pa ielu - eiti gatve
ceļot pa jūru - keliauti jūra
slidināties pa ledu - čiuožinėti ledu
iet pa pēdām - eiti pėdomis
klīst pa ielām - klaidžioti gatvėmis
iet pa priekšu - eiti priekyje
kā iet pa māju? - kas gero namie?
visu dienu dzīvot pa āru - visą dieną būti lauke
2.
(rodo laiką, kuriuo kas vyksta, daroma) per arba instr. ir acc. be praep.
pa vienu dienu - per vieną dieną
reizi pa gadu - kartą per metus; pa
© Alvydas Butkus, Aesti, 2003; © Tilde, 2009


Sinonīmi

Sinonīmu vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu
Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

abonētSteidzami vajadzīgs vārda skaidrojums?
Meklē sinonīmus?
Uzdots dzejolis vai citāts no klasiķu darba?
Piemirsušies vēstures fakti?
Vēlies atpazīt putnu pēc tā dziesmas?
Jāiemācās tēmas mūzikas literatūrā?
Nepieciešami vizuālie materiāli par Latviju?

IZMANTO LETONIKA.LV!

Uzziņu gūšanai
Mācībām
Tulkošanai
Prezentāciju veidošanai

Pieprasītāko resursu statistika ŠEIT

Izglītības iestādēm

Ja skola abonē letonika.lv, tad skolotāji un skolēni izmanto visus resursus bez papildu maksas
Lasīt un mācīties var no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu: mobilā telefona, planšetes, datora
Mācībām nepieciešamo saturu var rādīt uz ekrāna, nodrošinot tā pieejamību visai auditorijai
Viss letonika.lv pieejamais saturs atbilstoši mācību priekšmetiem pieejams letonika.lv/macibas
Ienāc ar E-klase vai Mykoob
Noskaidro, vai Tava skola abonē letonika.lv
Piesaki letonika.lv abonementu vai izmēģinājumu skolai
Esi Latvijas Universitātes students vai mācību spēks?
Pieslēdzies caur LUIS vai jautā padomu: info-bibl@lu.lv│ 28623551

Abonēšanas iespējas

Izglītības iestādēm
Privātpersonām
Juridiskajām personām
Lietotāju atbalsts: letonika@tilde.lv│ 67605001 │ 22410872