Atbildes, kuras tu meklē

bars

Latviešu—lietuviešu vārdnīca
barsa būrys, pulkas, aibė
ļaužu bars - žmonių minia (būrys)
bērnu bars - vaikų būrys
lopu bars - gyvulių banda
zirgu bars - arklių kaimenė
putnu bars - paukščių tuntas
suņu bars - šunų ruja (gauja)
zivju bars - žuvų guotas
odu bars - uodų spiečius
iet barā - eiti būrin, būriuotis
iet baru bariem - eiti būrių būriais; plūste plūsti
© Alvydas Butkus, Aesti, 2003; © Tilde, 2009


barsb
1.
baras (lauko ruožas)
lielu, platu baru dzinu flk.  - išvariau aš platų barą
2.

baru siet - rišti pradalgę
© Alvydas Butkus, Aesti, 2003; © Tilde, 2009


barsc fiz. baras
© Alvydas Butkus, Aesti, 2003; © Tilde, 2009


Sinonīmi

Sinonīmu vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu
Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

abonētSteidzami vajadzīgs vārda skaidrojums?
Meklē sinonīmus?
Uzdots dzejolis vai citāts no klasiķu darba?
Piemirsušies vēstures fakti?
Vēlies atpazīt putnu pēc tā dziesmas?
Jāiemācās tēmas mūzikas literatūrā?
Nepieciešami vizuālie materiāli par Latviju?

IZMANTO LETONIKA.LV!

Uzziņu gūšanai
Mācībām
Tulkošanai
Prezentāciju veidošanai

Pieprasītāko resursu statistika ŠEIT

Izglītības iestādēm

Ja skola abonē letonika.lv, tad skolotāji un skolēni izmanto visus resursus bez papildu maksas
Lasīt un mācīties var no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu: mobilā telefona, planšetes, datora
Mācībām nepieciešamo saturu var rādīt uz ekrāna, nodrošinot tā pieejamību visai auditorijai
Viss letonika.lv pieejamais saturs atbilstoši mācību priekšmetiem pieejams letonika.lv/macibas
Ienāc ar E-klase vai Mykoob
Noskaidro, vai Tava skola abonē letonika.lv
Piesaki letonika.lv abonementu vai izmēģinājumu skolai
Esi Latvijas Universitātes students vai mācību spēks?
Pieslēdzies caur LUIS vai jautā padomu: info-bibl@lu.lv│ 28623551

Abonēšanas iespējas

Izglītības iestādēm
Privātpersonām
Juridiskajām personām
Lietotāju atbalsts: letonika@tilde.lv│ 67605001 │ 22410872