Atbildes, kuras tu meklē

šūpoties

Latviešu—lietuviešu vārdnīca
šūpoles tik pl. (gen. ~ļu), sūpynės, sūpuoklės
riņķa šūpoles sport.  - milžino žingsniai
šūpot (~ju, ~-, ~-, ~ja, ~s), supti, sūpuoti, liūliuoti, linguoti
šūpot šūpuli - supti lopšį
šūpot bērnu uz ceļiem - sūpuoti vaiką ant kelių
šūpot kādu šūpolēs - supti ką nors sūpynėse
viļņi šūpoja laivu - bangos supo valtį
vējš šūpo zarus - vėjas linguoja šakas
šūpot galvu - linguoti galvą
šūpot kājas - tabaluoti kojomis
šūpoties (~jos, ~jies, ~jas, ~jās, ~sies), suptis, sūpuotis; siūbuoti
šūpoties šūpolēs - suptis sūpynėse
laiva šūpojas viļņos - valtis supasi ant bangų
šūpoties mūzikas ritmā - linguoti į muzikos taktą
šūpotnes tik pl. (gen. ~tņu), sk. šūpoles
© Alvydas Butkus, Aesti, 2003; © Tilde, 2009


Sinonīmi

Sinonīmu vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu
Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

abonētSteidzami vajadzīgs vārda skaidrojums?
Meklē sinonīmus?
Uzdots dzejolis vai citāts no klasiķu darba?
Piemirsušies vēstures fakti?
Vēlies atpazīt putnu pēc tā dziesmas?
Jāiemācās tēmas mūzikas literatūrā?
Nepieciešami vizuālie materiāli par Latviju?

IZMANTO LETONIKA.LV!

Uzziņu gūšanai
Mācībām
Tulkošanai
Prezentāciju veidošanai

Pieprasītāko resursu statistika ŠEIT

Izglītības iestādēm

Ja skola abonē letonika.lv, tad skolotāji un skolēni izmanto visus resursus bez papildu maksas
Lasīt un mācīties var no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu: mobilā telefona, planšetes, datora
Mācībām nepieciešamo saturu var rādīt uz ekrāna, nodrošinot tā pieejamību visai auditorijai
Viss letonika.lv pieejamais saturs atbilstoši mācību priekšmetiem pieejams letonika.lv/macibas
Ienāc ar E-klase vai Mykoob
Noskaidro, vai Tava skola abonē letonika.lv
Piesaki letonika.lv abonementu vai izmēģinājumu skolai

Abonēšanas iespējas

Izglītības iestādēm
Privātpersonām
Juridiskajām personām
Lietotāju atbalsts: letonika@tilde.lv│ 67605001