Atbildes, kuras tu meklē

glābšana

Latviešu—lietuviešu vārdnīca
glābējs -a, gelbėtojas -a
glābiņš [si]gelbėjimas, prieglobstis
meklēt glābiņu - 1) ieškoti išsigelbėjimo 2) ieškoti prieglobsčio
nav glābiņa - nėra išeities, nėra kur dingti (dėtis)
glābšana gelbėjimas
glābšanas laiva / riņķis - gelbėjimo valtis / ratas
glābt (~ju, ~-, ~j, ~a, ~s), gelbėti
glābt slīcēju / dzīvību / mantu - gelbėti skęstantįjį / gyvybę / turtą

glābt / sargāt savu ādu - gelbėti / saugoti savo kailį
glābties (~jos, ~ies, ~jas, ~ās, ~sies), gelbėtis
nav kur glābties - 1) nėra išsigelbėjimo 2) nėra kur pasislėpti

nekur glābties - nėra kur dingti (dė-tis)
© Alvydas Butkus, Aesti, 2003; © Tilde, 2009


Termini
Sinonīmi

Sinonīmu vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu
Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

abonētSteidzami vajadzīgs vārda skaidrojums?
Meklē sinonīmus?
Uzdots dzejolis vai citāts no klasiķu darba?
Piemirsušies vēstures fakti?
Vēlies atpazīt putnu pēc tā dziesmas?
Jāiemācās tēmas mūzikas literatūrā?
Nepieciešami vizuālie materiāli par Latviju?

IZMANTO LETONIKA.LV!

Uzziņu gūšanai
Mācībām
Tulkošanai
Prezentāciju veidošanai

Pieprasītāko resursu statistika ŠEIT

Izglītības iestādēm

Ja skola abonē letonika.lv, tad skolotāji un skolēni izmanto visus resursus bez papildu maksas
Lasīt un mācīties var no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu: mobilā telefona, planšetes, datora
Mācībām nepieciešamo saturu var rādīt uz ekrāna, nodrošinot tā pieejamību visai auditorijai
Viss letonika.lv pieejamais saturs atbilstoši mācību priekšmetiem pieejams letonika.lv/macibas
Ienāc ar E-klase vai Mykoob
Noskaidro, vai Tava skola abonē letonika.lv
Piesaki letonika.lv abonementu vai izmēģinājumu skolai

Abonēšanas iespējas

Izglītības iestādēm
Privātpersonām
Juridiskajām personām
Lietotāju atbalsts: letonika@tilde.lv│ 67605001