Atbildes, kuras tu meklē

trīsvietīgs

Latviešu—lietuviešu vārdnīca
trīsvērtīgs -a, chem. trivalentis
trīsvienība
Svētā Trīsvienība bažn.  - Šventoji Trejybė
trīsvietīgs -a, trivietis , trijų vietų
trīsvietīga laiva - trivietė valtis
trīsvilcis (gen. pl. ~vilču), trijų ėjimų uždavinys
trīsviru- gen. qual. triskart suveriamas -a
trīsviru spogulis - treliažas (veidrodis)
trīszaris sk. trijzaris
trīszaru- gen. qual. sk. trijzaru
trīszilbīgs -a
trīszilbju- gen. qual. gram. triskiemenis
trīszilbju vārds - triskiemenis žodis
trīszīmju- gen. qual. sk. trīsciparu
trīsžuburains -a, sk. trijžuburains
trīsžuburis sk. trijžuburis
trīsžuburu- gen. qual. sk. trijžuburu-
© Alvydas Butkus, Aesti, 2003; © Tilde, 2009