Atbildes, kuras tu meklē

zoss

Latviešu—lietuviešu vārdnīca
zosāda žąsies (pašiurpusi) oda
zoslēns žąsiukas, žąsytis
zoss (gen. sg. ~s, pl. ~u), f.
1.
ornit. žąsis (Anser)
baltpieres zoss - baltakaktė žąsis (A. albifrons)
mazā zoss - trumpasnapė žąsis (A. erytropus)
meža zoss - pilkoji žąsis (A. anser)
sējas zoss - želmeninė žąsis (A. fabalis)
zosis gāgā, gāgina / knaibās, kniebj - žąsys gagena / žnaibosi, žnybia
zoss gaļa - žąsiena
zosu kūts - žąsidė
zoss spalva - žąsies plunksna
zosu dūnas - žąsų pūkai
2.
prk. višta (apie kvailą moterį)

zosu gājienā - vorele, žąsele (eiti)
dumja kā zoss - kvaila kaip višta
zostēviņš žąsinas
zostiņa dem. žąselė, žąsytė
© Alvydas Butkus, Aesti, 2003; © Tilde, 2009


Termini
Sinonīmi

Sinonīmu vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu
Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

abonētSteidzami vajadzīgs vārda skaidrojums?
Meklē sinonīmus?
Uzdots dzejolis vai citāts no klasiķu darba?
Piemirsušies vēstures fakti?
Vēlies atpazīt putnu pēc tā dziesmas?
Jāiemācās tēmas mūzikas literatūrā?
Nepieciešami vizuālie materiāli par Latviju?

IZMANTO LETONIKA.LV!

Uzziņu gūšanai
Mācībām
Tulkošanai
Prezentāciju veidošanai

Pieprasītāko resursu statistika ŠEIT

Izglītības iestādēm

Ja skola abonē letonika.lv, tad skolotāji un skolēni izmanto visus resursus bez papildu maksas
Lasīt un mācīties var no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu: mobilā telefona, planšetes, datora
Mācībām nepieciešamo saturu var rādīt uz ekrāna, nodrošinot tā pieejamību visai auditorijai
Viss letonika.lv pieejamais saturs atbilstoši mācību priekšmetiem pieejams letonika.lv/macibas
Ienāc ar E-klase vai Mykoob
Noskaidro, vai Tava skola abonē letonika.lv
Piesaki letonika.lv abonementu vai izmēģinājumu skolai
Esi Latvijas Universitātes students vai mācību spēks?
Pieslēdzies caur LUIS vai jautā padomu: info-bibl@lu.lv│ 28623551

Abonēšanas iespējas

Izglītības iestādēm
Privātpersonām
Juridiskajām personām
Lietotāju atbalsts: letonika@tilde.lv│ 67605001 │ 22410872