Atbildes, kuras tu meklē

gājiens

Latviešu—lietuviešu vārdnīca
gājējs ~ēja
1.
pėsčiasis -oji
autovadītājs notrieca gājēju - vairuotojas partrenkė pėsčiąjį (pėsčiąją)
gājēju pāreja / ceļš - pėsčiųjų perėja / takas
2.
ėjikas
viņš ir labs gājējs - jis[yra] geras ėjikas
3.
arch. samdinys (ppr. sezoninis darbininkas), bernas, merga
gājiens
1.
eitynės, procesija:
svētku gājiens - šventinės eitynės
bēru gājiens - laidotuvių procesija
2.
ėjimas (pėsčiomis), žygis
stundas gājiens - valanda ėjimo
triju dienu gājienā - per tris dienas kelio (pėsčiomis)
mans gājiens bija veltīgs - mano žygis buvo veltui
kolektīvs gājiens uz teātri - kolektyvinis teatro lankymas
3.
(šachmatų ir kt. žaidimuose) ėjimas
tagad ir viņa gājiens - dabar jo ėjimas
mats divos gājienos - matas dviem ėjimais
4.
tech. eiga
virzuļa gājiens - stūmoklio eiga
5.
ratas, turas
vēlēšanu pirmais gājiens - pirmasis rinkimų turas (ratas)

veikls gājiens šnek.  - apsukrus žingsnis
zosu gājienā - vorele (žąsele)
gājputns paukštis keleivis (žiemojantis šiltuose kraštuose)
gāju verb. imp. sk. iet
gājums
1.
eiga, bėgis, vyksmas
dzīves gājums - gyvenimo tėkmė (kelias)
2.
arch. uždarbis
viss šīs vasaras gājums - visas šios vasaros uždarbis (pvz. užganymas)
3.
arch. kilmė, kilimas
vecāki bija kalpu gājuma - kilimo tėvai buvo iš samdinių
© Alvydas Butkus, Aesti, 2003; © Tilde, 2009


Sinonīmi

Sinonīmu vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu
Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

abonētSteidzami vajadzīgs vārda skaidrojums?
Meklē sinonīmus?
Uzdots dzejolis vai citāts no klasiķu darba?
Piemirsušies vēstures fakti?
Vēlies atpazīt putnu pēc tā dziesmas?
Jāiemācās tēmas mūzikas literatūrā?
Nepieciešami vizuālie materiāli par Latviju?

IZMANTO LETONIKA.LV!

Uzziņu gūšanai
Mācībām
Tulkošanai
Prezentāciju veidošanai

Pieprasītāko resursu statistika ŠEIT

Izglītības iestādēm

Ja skola abonē letonika.lv, tad skolotāji un skolēni izmanto visus resursus bez papildu maksas
Lasīt un mācīties var no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu: mobilā telefona, planšetes, datora
Mācībām nepieciešamo saturu var rādīt uz ekrāna, nodrošinot tā pieejamību visai auditorijai
Viss letonika.lv pieejamais saturs atbilstoši mācību priekšmetiem pieejams letonika.lv/macibas
Ienāc ar E-klase vai Mykoob
Noskaidro, vai Tava skola abonē letonika.lv
Piesaki letonika.lv abonementu vai izmēģinājumu skolai
Esi Latvijas Universitātes students vai mācību spēks?
Pieslēdzies caur LUIS vai jautā padomu: info-bibl@lu.lv│ 28623551

Abonēšanas iespējas

Izglītības iestādēm
Privātpersonām
Juridiskajām personām
Lietotāju atbalsts: letonika@tilde.lv│ 67605001 │ 22410872