Atbildes, kuras tu meklē

klaida

Lietuviešu—latviešu vārdnīca
kláidaa (1) kopdz. klaidonis -e; klaida kopdz.; klaidoņa kopdz.; klaiņotājs -a; klejotājs -a
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009


klaidab (4) kļūda; klaida izl.
įsibrovė klaida - ievēlās kļūda
padaryti klaidą - izdarīt kļūdu
ištaisyti klaidas - izlabot kļūdas
dirbti be klaidų - strādāt bez kļūdām
korektūros klaida - korektūras kļūda
spaudos klaida - drukas (iespieduma) kļūda
šiurkšti klaida - rupja kļūda
klaidų mokomės - no kļūdām mācāmies
klaidatakis (1) maldu ceļš (taka);
klaidatikis (1) bazn. ķeceris -e;
klaidynė (2) maldu vieta;
klaidinėti (~iñė́ja, ~iñė́jo), staigāt maldu ceļus; maldīties; ~ingai, adv. kļūdaini; ar kļūdām; maldīgi; maldinoši; ~ingai
suprasti - saprast aplam/i/
klaidingas ~a (1) kļūdains -a; maldīgs -a; ar kļūdām
klaidinga nuomonė - kļūdains uzskats
klaidingumas (2) kļūdainums; maldīgums;
klaidinimas (1) maldināšana;
klaidinti (~ìna, ~ìno), maldināt;
klaidintojas -a (1) maldinātājs -a;
klaidumas (2) kļūdainums; maldīgums;
klaidūnas (2),
klaiduoklis (2) /tas (tā), kas ir/ apmaldījies -usies (noklīdis, -usi);
klaidus -ì (4) kļūdains -a; maldīgs -a; maldinošs -a
klaidus miškas - mežs, kurā var viegli apmaldīties
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009


Termini
EuroTermBank termini
Piekļuve plašai daudznozaru un daudzvalodu terminoloģijai internetā: www.eurotermbank.com


informācijas tehnoloģija un datu apstrāde

lt klaida
lv kļūme

© EuroTermBank Consortium