Atbildes, kuras tu meklē

autoritāte ped.
1.

Ar cieņu, uzticēšanos, atzīšanu saistīta brīvprātīga atkarības attieksme pret personību, institūciju, ideju, kas spēcīgi, pārliecinoši ietekmējusi indivīdu, personu grupu vai sabiedrību kopumā. Personības, institūcijas, idejas u. tml. sabiedriskā atzīšana. Vara, kas balstās uz cieņu, uzticēšanos un atzinību. Personiskā autoritāte balstās uz augstām personības morālajām īpašībām, izcilām spējām, prasmēm veidot attiecības ar citiem cilvēkiem.
RU авторитет,
EN authority
2.

Persona, kura ar savu darbību, nopelniem, attieksmi sabiedrībā, apkārtējos cilvēkos izpelnījusies cieņu, ir brīvprātīgi atzīta par atdarināšanas cienīgu paraugu, ietekmē sabiedrību, apkārtējos cilvēkus un ar kuras uzskatiem un viedokli rēķinās; ietekmīga persona.
RU авторитет,
EN authority
3.

Paraugs, kas balstīts uz cieņu vai varu vienam pār otru.
RU авторитет,
EN authority
© Autoru kolektīvs Valentīnas Skujiņas vadībā: Inārs Beļickis, Dainuvīte Blūma, Tatjana Koķe, Dace Markus, Arvils Šalme; Zvaigzne ABC, 2000; © Tilde, 2009