Atbildes, kuras tu meklē

librācija astr
libration
1. Librācija debess mehānikā - triju debess ķermeņu savstarpējās kustības speciālgadījums, kad mazākās masas debess ķermenis, kas pārvietojas divu pārējo debess ķermeņu gravitācijas laukā, attiecībā pret tiem atrodas relatīvā līdzsvarā. Punktus, kuros šis ķermenis atrodas līdzsvarā, sauc par librācijas punktiem. 2. Mēness librācija - nelielas periodiskas šķietamas Mēness svārstības ap savu centru, kuru cēlonis ir Mēness nevienmērīgā kustība pa orbītu un Mēness ekvatora slīpums attiecībā pret Mēness orbītu. Mēness librācijas rezultātā no Zemes iespējams redzēt 59 % Mēness virsmas.
©Ilgonis Vilks, 2000; © Tilde, 2009