Atbildes, kuras tu meklē

Kultūra
Izglītība un zinātne
Personālijas


1561-1610

Hilhens Dāvids   (Hilchen, Heliconius) 

Baltijas vācu sabiedrisks un politisks darbinieks, publicists. Dzimis 9.XI Rīgā eltermaņa ģimenē. Studējis tieslietas Vācijā. No 1585 Rīgas rātes sekretārs, no 1589 rātes sindiks. Pēc konflikta rātē no 1600 izsūtījumā Polijā. Nikolajs Mollīna piedalījies tipogrāfijas organizēšanā, pilsētas bibliotēkas papildināšanā un Domskolas reorganizācijā. Aizstāvējis Rīgas intereses strīdos ar jezuītiem. Izstrādājis Rīgas pilsētas bāriņu tiesas, konsistorijas un kancelejas noteikumus. Pēc viņa ierosinājuma veikta pilsētas skolu reforma. Izstrādājis arī Vidzemes zemes tiesību projektu (1599), kas ietekmēja vēlākos dzimtbūšanas tiesību sakopojumus. Publicējis politiskus un juridiskus apcerējumus, Severīna dienas izlīguma autors. Ilgu laiku bijis Polijas kanclera J.Zamoiska (zinātnes un mākslas macenāta) uzticības persona. D.Hilhens bija birģermeistara Franča Nienstedes znots.

Miris 1610 III Orisovā, Polijā.

Izmantotā literatūra:

  1. Zanders O. Tipogrāfs Mollīns un viņa laiks. R., Zinātne, 1988.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012