Atbildes, kuras tu meklē
"J.Endzelīna portrets"
J.Endzelīns

Kultūra
Izglītība un zinātne
Personālijas


1873-1961

Endzelīns Jānis

Valodnieks, latviešu zinātniskās valodniecības un baltoloģijas pamatlicējs un izveidotājs. Dzimis 1873.22.II Valmieras apriņķa Kauguru pagasta saimnieka ģimenē. 1892 beidzis Rīgas klasisko ģimnāziju (1892) pēc tam Tērbatas universitātes Klasiskās filoloģijas nod. (1897) un Slāvu filoloģijas nod. (1900). Strādājis Tērbatas (1903-1908) un Harkovas universitātē (1909-1920) par docētāju; profesors no 1911. 1905 aizstāvējis disertāciju par prievārdiem latviešu valodā, 1912 - doktora disertāciju.

Atgriezies Latvijā, strādāja Latvijas universitātē (1920-1950), kur ar J.Endzelīna ierosinājumu un līdzdalību izveidota Baltu filoloģijas nodaļa (pirmā pasaulē), Filologu biedrība (1920) un Latviešu valodas krātuve (1935). J.Endzelīns bija "Filologu biedrības rakstu" (1-20, 1921-1940) redaktors. Izstrādājis un lasījis lekciju kursus baltistiskā un salīdzināmi vēsturiskajā valodniecībā; pētījis arī latviešu dialektoloģiju, toponīmiku, valodu vēsturi un valodu kontaktus.

Sarakstījis ~350 zinātnisku darbu, t.sk. "Latviešu valodas skaņas un formas" (1938), "Baltu valodu skaņas un formas". (1948; lietuviešu val. 1957, angļu val. 1971), "Senprūšu valoda" (1943; vācu val. 1944). 1922 publicēts J.Endzelīna fundamentālais darbs par latviešu valodas zinātnisko gramatiku - "Lettische Grammatik" (papildināts izdevums "Latviešu valodas gramatika" 1951) J.Endzelīns rediģējis, papildinājis un pabeidzis K.Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcu" (1-4, 1923-1932). Kopā ar E.Hauzenbergu sagatavojis "Papildinājumus un labojumus K.Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcai" (1-2, 1934-1946). 1956 publicēts J.Endzelīna darbs "Latvijas PSR vietvārdi" (1.d. 1. sēj.) un 1961 (1.d. 2.sēj.). Iznākusi darbu izlase (1-4, 1971-1981).

J.Endzelīns bija PSRS ZA ārzemju korespondētājloceklis (1929), LPSR ZA akadēmiķis (1946), LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks (1945), Zviedrijas, Nīderlandes ZA, Čehijas Zinātnes un mākslas akadēmijas, Helsinku, Getingenes, Prāgas zinātņu biedrības, Upsalas universitātes, Amerikas Lingvistikas biedrības u.c. zinātnisko biedrību korespondētājloceklis, godabiedrs vai goda doktors. Par sasniegumiem valodniecībā J.Endzelīnam piešķirta LPSR Valsts prēmija (1957) un Ļeņina prēmija (1958).

Izmantotā literatūra:

  1. Egle K., Paeglis J. Akadēmiķis Jānis Endzelīns (bibliogr. rādītājs). R., 1958
  2. Ozols A. Raksti valodniecībā. R., 1967
  3. Veltījums akadēmiķim Jānim Endzelīnam. R., 1972.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012