Atbildes, kuras tu meklē
"Rakstnieka R.Kaudzītes portrets"

Kultūra
Personālijas


1848-1926; 1839-1920

Kaudzīte Matīss; Kaudzīte Reinis

Rakstnieki. Brāļi Kaudzītes dzimuši Cēsu apriņķa Vecpiebalgas pagasta klaušu zemnieku ģimenē. Reinis izglītību ieguvis pašmācības ceļā, Matīss mācījies Vecpiebalgas draudzes skolā. No 1868 abi bijuši Vecpiebalgas draudzes skolotāji (Reinis līdz 1904, Matīss līdz 1911). Kopā sarakstījuši pirmo nozīmīgo romānu latviešu literatūrā "Mērnieku laiki" (publ. 1879), ar ko sākās pāreja no tautiski romantiskās pagātnes apjūsmošanas uz realistiskās īstenības atspoguļošanu. Romāns dramatizēts un izrādīts teātros (pirmoreiz 1911), ekranizēts (Rīgas kinostudijā 1968, 1991), atkārtoti izdoti pilni un saīsināti izdevumi.

M.Kaudzīte sarakstījis dzejoļu krājumus "Dziesmiņas" (1872) un "Dzejoļi" (1877), kā arī nozīmīgus rakstus periodikā par dzeju, filosofiskām un patriotiskām tēmām.

R.Kaudzīte ir pirmais aforismu autors latviešu literatūrā. Sarakstījis ~900 aforismu ar pētnieciski ētisku saturu, kuros cildināts darba tikums, uzticība tautai un zināšanas, nosodīta liekulība. Izdota izlase "Domu izteikumi" (1973, 1997), "Brāļu Kaudzīšu raksti" 6 sēj. (1939-1941) un dzejoļu izlase "Brūklenājs" (1976).

1913 R.Kaudzīte Pēterupē nopirka nelielas mājas, bet 1920 atgriezās pie brāļa Vecpiebalgā Kalna Kaibēnos, kur dzīvoja līdz mūža beigām. Abi brāļi apbedīti Vecpiebalgas Vidus kapos.

1929 Kalna Kaibēnos iekārtots brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs. 1987 pie Vecpiebalgas kultūras nama atklāts piemineklis - brāļu dubultportrets (tēln. M.Enģele).

Izmantotā literatūra:

  1. Jansons J.A. Brāļi Kaudzīši. R., 1935.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012