Atbildes, kuras tu meklē
G.Vanags

Izglītība un zinātne
Personālijas


1891-1965

Vanags Gustavs

Ķīmiķis organiķis. Dzimis 1891.10.III Jelgavas apriņķa Sniķeres pagasta Rungās zemnieka ģimenē. Beidzis Latvijas Augstskolu (1921), LU (vēlāk LVU) docētājs (1921-1958), 1928 vadījis Organiskās ķīmijas laboratoriju (no 1934 katedru). No 1958 Rīgas Politehniskā institūta Organiskās ķīmijas katedras vadītājs, profesors no 1939. LPSR ZA Ķīmijas institūta (1946-1957), pēc tam Organiskās sintēzes institūta laboratorijas vadītājs. G.Vanags Latvijā izveidojis plašu ķīmiķu organiķu skolu. Sintezējis daudz jaunu ārstniecības preparātu (fenilīnu, omefīnu, metindionu) un analītisko reaģentu.

1958 G.Vanags ievēlēts par LPSR ZA akadēmiķi. 1959 un 1965 (pēc nāves) par pētījumiem diketonu ķīmijā un par oriģinālu medicīnas preparātu sintēzes metožu izstrādāšanu G.Vanagam piešķirta LPSR Valsts prēmija.

Kopā ar saviem skolniekiem G.Vanags publicējis > 500 darbu, sarakstījis 5 mācību grāmatas.

Miris 1965.8.V Rīgā.

1967 LPSR ZA nodibināta G.Vanaga prēmija, ko piešķir reizi 2 gados par labāko zinātnisko darbu ķīmijā.

Godinot G.Vanaga piemiņu, Rīgas Politehniskajā institūtā 1983 G.Vanaga vārdā nosaukta viņa dibinātā Diketonu problēmu laboratorija.

Izmantotā literatūra:

  1. Valters R., Stradiņš J. Organiskā ķīmija Latvijā. R., 1985
  2. Gustavs Vanags dzīvē un darbā [ar bibliogrāfiju]. R., 1969.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012