Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Tautības un etniskās grupas
Personālijas


13.gs.

Viestarts   (arī Viestards; Viesthardus, Vesthardus, Vestardus, Vester; vēstures literatūrā arī Viesturs) 

Tērvetes un visas Zemgales valdnieks. Vēstures avotos saukts gan par augstdzimušo (maior natus), gan hercogu (dux), gan vecāko (seniore). Indriķa hronikā stāstīts, ka Viestartam bijusi vara ne tikai pār visas Zemgales pilīm un ļaudīm, bet arī pār Rīgā dzīvojošajiem zemgaļiem. 1205 un 1208 kopā ar vāciešiem piedalījās karos pret lietuviešiem un 1206 pret lībiešiem, no 1219 kļuva par neatlaidīgu vācu agresijas pretinieku. 1225 Viestarts piedalījās sarunās ar pāvesta sūtni Modēnas Vilhelmu, dodot nenoteiktu solījumu kristīties un atļauju sludināt katolicismu Zemgalē. Pēdējoreiz minēts Vecākajā atskaņu hronikā sakarā ar viņa vadīto zemgaļu uzbrukumu Aizkraukles pilij (1230).

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012