Atbildes, kuras tu meklē

Izglītība un zinātne


1870-1919

Baltijas skolotāju seminārs

Pirmā valsts pedagoģiskā mācību iestāde Latvijā. Sākumā sagatavoja pareizticīgo draudzes skolu, vēlāk visu lauku tautskolu un pilsētas elementārskolu skolotājus. Mācību ilgums 3, no 1877 4 gadi (2/3 audzēkņu saņēma stipendiju). Vislielāko uzmanību pievērsa krievu valodai un reliģijai, mācīja arī matemātiku, vēsturi un pedagoģiju. Audzēkņi aktīvi iesaistījās 1905. gada revolūcijas norisēs. Šo semināru pavisam beiguši 1026 audzēkņi, to vidū arī vēlāk populārie rakstnieki (V.Plūdons, Valdis, Sudrabu Edžus, J.Kalniņš, P.Birkerts), daudzi atzīti pedagogi un mācību grāmatu autori.

1. pasaules kara laikā (1915) semināru evakuēja uz Čistopoli Krievijā. 1919 uz tā bāzes izveidoja Krievijas Tautas izglītības institūtu.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012