Atbildes, kuras tu meklē
Martuževa Broņislava

Dzejniece (1924-2012)

Broņislavas Martuževas darbi

Grāmatas

Martuževa Broņislava. Broņislava Martuževa : lirika / [sakārt. Lolija Vēze]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 87, [1] lpp. - (Lirika).

Martuževa Broņislava. Ceļteku vālītes zied : dzejoļi / Broņislava Martuževa. - Rīga : Garā pupa, 1996. - 180 lpp.

Martuževa Broņislava. Ceļu krusti : dzeja / Broņislava Martuževa ; [il. A.Stankevičs ; M.Grīnfeldes un L.Līvenas pēcv.]. - Rīga : Liesma, 1990. - 260, [1] lpp., [1] lp. portr. : il.

Martuževa Broņislava. Gaismas lāse, 1946-1994 : reliģiskās dzejas izlase / Broņislava Martuževa ; [il. G.Rancāne]. - [Rīga : Garā pupa, 1994]. - 121, [3] lpp. : il.

Martuževa Broņislava. Kā putni dzied / Broņislava Martuževa ; [Gundegas Rancānes gleznu reprod.]. - Rīga : Valters un Rapa, 2004. - 175, [1] lpp., [5] lp. iel. : portr.

Martuževa Broņislava. Kopotas dzejas / Broņislava Martuževa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. - 415 lpp. : il.

Martuževa Broņislava. Laba oma / Broņislava Martuževa ; [māksl. Gundega Rancāne]. - Rīga : Valters un Rapa, 2007. - 147, [1] lpp., [4] lp. iel.

Martuževa Broņislava. Nopūtas : [dzeja] / Broņislava Martuževa ; [māksl. Gundega Rancāne]. - Rīga : Pils, 1999. - 93, [1] lpp. : il.

Martuževa Broņislava. Trejdeviņas jāņuzāles / Broņislava Martuževa. - [Rīga] : Pils, 2005. - 197, [1] lpp.

Martuževa Broņislava. Zelta zīmogs : romantiskā lirika / Broņislava Martuževa ; [sakārt. Lolija Vēze ; māksl. Aigars Truhins]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 95 lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Martuževa Broņislava. Andrejam Eglītim : [dzeja] / Broņislava Martuževa // Brīvā Latvija - Londona. - ISSN 0934-6759. - Nr.10 (2006, 4./10.marts), II.lpp. - T.p. laikr. "Laiks" - Ņujorka. - Nr.11 (2006, 11./17.marts), 21.lpp.

Martuževa Broņislava. Atvadu vārdi Laimai Līvenai : [dzejnieces (1943-2006) piemiņai] / Broņislava Martuževa // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.42 (2006, 3./10.nov.), 11.lpp.

Martuževa Broņislava. Cīruļa sniegs ; "Par tevi sen jau nedomāju..." ; Novadniekam Valteram Īvānam / Broņislava Martuževa // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.37 (2008, 29.marts), 13.lpp.

Martuževa Broņislava. Dricāni ; Latgales māmuļai Rīgā / Broņislava Martuževa // Katōļu Dzeive. - ISSN 1407-6020. - Nr.11 (2008, nov.), 36.lpp.

Martuževa Broņislava. "Dun zvans. Kāds brālis iet uz dusu..." / Broņislava Mārtuževa // Lizuma Vēstis. - Nr.97 (2006, marts), [1.]lpp.

Martuževa Broņislava. "Dus māte nogurusi..." ; "Sauss siena klēpis..." ; "Viss bija gadījuma pēc..." ; "Vēl mirkli padomā par mani..." / Broņislava Martuževa // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.151 (2006, 30.dec.), 17.lpp.

Martuževa Broņislava. "Dvēselei nav sazobes ar dzīvi..." ; "Sprīdīši" ; "Ja redzi odus "piestā

grūžam"..." / Broņislava Martuževa // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.113 (2007, 29.sept.), 13.lpp.

Martuževa Broņislava. Kolnasātā / Broņislava Martuževa // Katōļu Dzeive. - ISSN 1407-6020. - Nr.6 (2007, jūn.), 35.lpp.

Martuževa Broņislava. "Liepsalās" ; "Lettēs" ; Valteram / Broņislava Martuževa // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.136 (2007, 24.nov.), 12.lpp.

Martuževa Broņislava. "Mās, egli necirtīšu es..." ; "Tēvs Radītāj, no Tavas plaukstas..." / Broņislava Martuževa // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.149 (2007, 29.dec.), 15.lpp.

Martuževa Broņislava. Mats / Broņislava Martuževa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.264 (2008, 11.nov.), 22.lpp. : ģīm.

Martuževa Broņislava. "Nav dzirdēts sen..." ; Tikšanās / Broņislava Martuževa // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.49 (2008, 26.apr.), 13.lpp.

Martuževa Broņislava. "No laikiem laikos pāriet auglīgs klusums..." ; "Un neierodas vārds neviens..." ; Visagala kapi / Broņislava Martuževa // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.38 (2007, 31.marts), 13.lpp.

Martuževa Broņislava. Pirmais sniegs ; "Ne vārdu neatkārtošu..." / Broņislava Martuževa // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.11 (2008, 26.janv.), 12.lpp.

Martuževa Broņislava. Uzticama un uzticīga : atvadu vārdi Laimai Līvenai (9.VI.1943-22.X.2006) : [dzejnieces piemiņai] / Broņislava Martuževa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.302 (2006, 4.nov.), 24.lpp. : ģīm. - (Iel. "Kultūrzīmes").

Martuževa Broņislava. "Vai bija tā vai ne? Nags batiku šķir plānu..." ; "Uz silu dūjas kājām dodas..." ; Svece ; "Viss bija gadījuma pēc..." ; "Kas īpašs šorīt noticis..." / Broņislava Martuževa // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.23 (2007, 24.febr.), 13.lpp.

Martuževa Broņislava. "Zem galvas zobens bij Tavs līdzgaitnieks..." : Andrejam Eglītim atgriežoties dzimtajā pusē / Broņislava Martuževa // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.24 (2006, 25.febr.), 5.lpp.

Sarunas

Martuževa Broņislava. Pildspalva un rožukronis : [stāsta dzejniece] / Broņislava Mārtuževa ; pierakst. Sandra Landorfa // Patiesā Dzīve. - ISSN 1691-2233. - Nr.18 (2008, 5.sept.), 26.-35.lpp. : ģīm.

Martuževa Broņislava. "Šī taču ir mūsu tēvu zeme" : [par patriotismu, vēsturi : saruna ar dzejnieci : sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienu] / Broņislava Martuževa ; pierakst. Baiba Miglone // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.134 (2008, 15.nov.), 3.lpp. : ģīm.

Literatūra par Broņislavu Martuževu

Grāmatas

Liepiņš Jānis. Cildenās dāmas : fakti un iespējamības : grāmata par latviešu aktrisēm un rakstniecēm / Jānis Liepiņš. - Rīga : Preses nams, 1994. - 163, [2] lpp. : il.

11 dažādi spalvasbrāļi : Guntis Berelis, Andrejs Dripe, Ilze Indrāne, Valentīns Jākobsons, Jānis Kalniņš, Anita Liepa, Jānis Liepiņš, Jānis Mauliņš, Broņislava Martuževa, Gundega Repše, Saulcerīte Viese / [red. Ligita Bībere]. - Rīga : Likteņstāsti, 2000. - 307 lpp. : portr. - (Dzīvesstāsts un...).

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Andersone Aija. Ciemos pie Broņislavas Martuževas : [par Lubānas pils. bibliotēkas lasītāju kluba biedru viesošanos pie dzejnieces Indrānu pagasta "Dārziņos" (Madonas raj.) : sakarā ar dzejoļu krāj. "Laba oma" atvēršanas svētkiem] / Aija Andersone ; tekstā saruna ar B.Martuževu // Lubānas Ziņas. - Nr.18 (2007, 26.okt.), 4.lpp. : ģīm.

Andersone Aija. "Trejdeviņas jāņuzāles" atšķirot : [par dzejnieces Broņislavas Martuževas dzejoļu krāj. "Trejdeviņas jāņuzāles..." atvēršanas svētkiem Lubānas pils. bibliotēkā (Madonas raj.)] / Aija Andersone // Lubānas Ziņas. - Nr.3 (2006, 10.febr.), 4.lpp.

Bekmanis Zigmunds. Dokumentāla filma par Broņislavu Martuževu : [sakarā ar dokum. filmas "Gaismas lāse" (rež. Zigurds Vidiņš) uzņemšanu par dzejnieci] / Zigmunds Bekmanis // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.158 (2005, 11.jūn.), 6.lpp.

Bite Marta. Martuževas temperaments : [par rež. Zigurda Vidiņa dokum. filmu "Gaismas lāse" par dzejnieci Broņislavu Martuževu] / Marta Bite // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.21 (2005, 3./10.jūn.), [1.]lpp.

Bite Marta. Sarkanbaltsarkanais karogs, kura dēļ vērts dzīvot un mirt : [par dzejnieces Broņislavas Martuževas dzīvei velt. dokum. filmu "Gaismas lāse" (rež. Zigurds Vidiņš)] / Marta Bite // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.22 (2005, 10./17.jūn.), 2.lpp.

Buševica Anda. Viņa necieta, viņa cīnījās : [par dzejnieces Broņislavas Martuževas dzīvei velt. dokum. filmu "Gaismas lāse" (rež. Zigurds Vidiņš)] / Anda Buševica // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.22 (2005, 10./17.jūn.), 2.lpp.

Dimante Ausma. "Tā domā Broņislava Mārtuževa..." : [par Muzeja pēcpusdienām Lizuma vidusskolas Novadpētniecības muzejā (Gulbenes raj.)] / Ausma Dimante // Lizuma Vēstis. - Nr.104 (2006, okt.), [1.]lpp.

Dreiblate Gundega. Rožukronis : [par priestera Jura Mukāna glabāto un dzejniecei un disidentei Broņislavai Martuževai dāvāto rožukroni : sakarā ar priekšmeta nonākšanu Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā (1997.g.)] / Gundega Dreiblate // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.18 (2008, 16./23.maijs), 7.lpp. - (Iel. "Mnēmosine" ; Nr.2).

Egliena Anna. Veltījums Martuževu dzimtas cītarai : [par dzejnieces Broņislavas Martuževas dzimtas īpašumu Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā] / Anna Egliena // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.53 (2007, 10.maijs), 5.lpp. : ģīm.

Gaigala Austra. ...Dzīvot vēl arvien ir laime... : [par Martuževa Broņislava. Trejdeviņas jāņuzāles : [dzejoļu krāj.] / Broņislava Martuževa. - Rīga : Pils, 2005. - 197, [1] lpp.] / Austra Gaigala // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.19 (2006, 19./26.maijs), 8.lpp.

Kļanska D. Broņislavas Martuževas dzīve - "Gaismas lāsē" : [sakarā ar dokum. filmas "Gaismas lāse" par dzejnieci pirmizrādi Lubānas kultūras namā (Madonas raj.) un CD "...Un viss kļūst dziesma beigās" ar B.Martuževas dzeju, dziesmām un sarunām iznākšanu] / D.Kļanska // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.46 (2005, 11.jūn.), 12.lpp.

Kupšāne Ingrīda. Kad dvēselē svētki : [par Martuževa Broņislava. Laba oma : [dzejoļu krāj.] / Broņislava Martuževa ; māksl. Gundega Rancāne. - Rīga : Valters un Rapa, 2007. - 147, [1] lpp., [4] lp. il.] / Ingrīda Kupšāne // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.5 (2008, 1./8.febr.), 8.lpp.

Liberte Iveta. Neviens režīms mūs nespēj salauzt : [par dzejnieces Broņislavas Martuževas jaunību un izsūtījuma laiku Sibīrijā] / Iveta Liberte ; tekstā stāsta B.Martuževa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.264 (2008, 11.nov.), 22.-23.lpp. : ģīm.

Miglone Baiba. Filma palīdz pavērt vēstures priekškaru : [par dokum. filmas "Gaismas lāse" par dzejnieci Broņislavu Martuževu (rež. Zigurds Vidiņš) pirmizrādi Lubānā (Madonas raj.)] / Baiba Miglone ; tekstā stāsta Z.Vidiņš, dzejnieces bibliogrāfe Anna Egliena // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.72 (2005, 21.jūn.), 4.lpp.

Muktupāvela Laima. Viedās : [par dzejn. Broņislavu Martuževu un teicēju, tautas dziedātāju Margaritu Šakinu] / Laima Muktupāvela // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.141 (2005, 17.jūn.), 19.lpp.

Ratniece Sandra. Noskaņojums varavīksnes krāsās : [sakarā ar dzejnieces Broņislavas Martuževas grām. "Laba oma" (Rīga : Valters un Rapa) klajā nākšanu] / Sandra Ratniece // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.281 (2007, 15.okt.), 14.lpp.

Roze Lolita. Kinogaismā - Broņislava Martuževa : [sakarā ar dzejniecei velt. dokum. filmas "Gaismas lāse" (rež. Zigurds Vidiņš) pirmizrādi kinoteātrī "Rīga"] / Lolita Roze // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.110 (2005, 8.jūn.), 15.lpp.

Rozeniece Aina. Cik saldi nosmaržo pēc maizes - vējš pāriet laukam. Rudzi zied : [par dzejniecei Broņislavai Martuževai velt. dokum. filmas "Gaismas lāse" (rež. Zigurds Vidiņš) pirmizrādi kinoteātrī "Rīga"] / Aina Rozeniece ; tekstā stāsta B.Martuževa, Z.Vidiņš, dzejnieks Andrejs Eglītis // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.93 (2005, 14.jūn.), B8.lpp.

Stars no garīgās Latvijas debesīm : [par dzejniecei Broņislavai Martuževai velt. "Studijas 2" dokum. filmas "Gaismas lāse" (rež. Zigurds Vidiņš) pirmizrādi kinoteātrī "Rīga"] // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.90 (2005, 8.jūn.), B8.lpp.

Šīmane Ilze. Mēs nākam, nākam atpakaļ : [par Broņislavas Martuževas grām. "Kopotas dzejas" (Rīga : Zvaigzne ABC, 2004)] / Ilze Šīmane // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 52.gadagāj., Nr.1 (2007, marts), 64.-65.lpp.

Vērdiņš Kārlis. Martuževas paralēlā pasaule : [par Martuževa Broņislava. Trejdeviņas jāņuzāles : [dzejoļu krāj.] / Broņislava Martuževa. - Rīga : Pils, 2005. - 197, [1] lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.65 (2006, 17.marts), 8.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.11).

Vidiņš Zigurds. Filma pašā laikā : [saruna ar kinorež. : sakarā ar dokum. filmas par dzejnieci Broņislavu Martuževu "Gaismas lāse" uzņemšanu] / Zigurds Vidiņš ; pierakst. Egīls Zirnis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.136 (2005, 11.jūn.), 4.-5.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.9).

Vidiņš Zigurds. Pats galvenais jau ir noticis : [par dzejnieces Broņislavas Martuževas dzīvei velt. dokum. filmas "Gaismas lāse" tapšanu : saruna ar rež.] / Zigurds Vidiņš ; pierakst. Anda Buševica // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.22 (2005, 10./17.jūn.), 2.lpp.

Zagorska Astra. Lasītāji ciemos pie Broņislavas Martuževas : [par Lubānas pils. bibliotēkas organizēto tikšanos ar dzejnieci (Madonas raj.) : sakarā ar grām. "Laba oma" iznākšanu] / Astra Zagorska ; tekstā stāsta bibliotēkas vad. Vaida Levāne // Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr.113 (2007, 29.sept.), 3.lpp.