Atbildes, kuras tu meklē
2014.04. Kalendārs bibliotēkām

1.04.

Aktierim Romualdam Ancānam - 70 (1944-2011)

Rakstniekam Vikam - 75 (1939)

Čehu rakstniekam Milanam Kunderam - 85 (1929)

Vācu izcelsmes latviešu dzejniekam, tulkotājam Kārlim Hūgenbergeram - 230 (1784-1860)

2.04.

Starptautiskā bērnu grāmatu diena

Aktierim, tulkotājam, literātam Ēvaldam Valteram - 120 (1894-1994)

4.04.

Rakstniekam Jānim Širmanim - 110 (1904-1992)

5.04.

Rakstniekam, dzejniekam, kinoscenāristam Laimonim Vāczemniekam - 85 (1929-1998)

Rakstniekam, tulkotājam Kārlim Jēkabsonam - 135 (1879-1946)

7.04.

Pasaules veselības diena

Austrāliešu aktierim Raselam Krovam - 50 (1964)

Komponistam Jānim Lūsēnam - 55 (1959)

Ķīniešu izcelsmes amerikāņu aktierim, režisoram Džekijam Čanam - 60 (1954)

Austriešu rakstniekam Johannesam Mario Zimmelam - 90 (1924-2009)

Tēlniekam Kārlim Zemdegam - 120 (1894-1963)

Pedagogam, literātam Krišam Melnalksnim - 135 (1879-1930)

8.04.

Starptautiskā romu diena

Režisorei Mārai Zaļaiskalns - 65 (1949)

Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 90 (1924-2012)

Vācu izcelsmes latviešu folkloristam, grāmatizdevējam Gustavam Bergmanim - 265 (1749-1814)

10.04.

Muzikologam Arnoldam Klotiņam - 80 (1934)

Zinātniekam, literātam, mākslas un sabiedriskam darbiniekam Leonīdam Slaucītājam - 115 (1899-1971)

11.04.

Paleopatologam, rakstniekam Vilim Zemgaram - 115 (1899-1988)

Norvēģu tēlniekam Gustavam Vīgelandam - 145 (1869-1943)

12.04.

Režisoram Mihailam Kublinskim - 75 (1939)

Krievu ģeogrāfam, ceļotājam Nikolajam Prževaļskim - 175 (1839-1888)

13.04.

Tulkotājam, izdevējam Pēterim Jankavam - 50 (1964)

Rakstniekam Ignatam Muižniekam - 105 (1909-1983)

14.04.

Angļu vēsturniekam, sociologam Arnoldam Džozefam Toinbijam - 125 (1889-1975)

15.04.

Tēlniekam Indulim Rankam - 80 (1934)

16.04.

Aktierim, režisoram, rakstniekam, gleznotājam Jānim Lejiņam - 115 (1899-1990)

Rakstniekam Mākonim (īst. v. Jēkabs Kalniņš) - 135 (1879-1918)

Franču rakstniekam Anatolam Fransam - 170 (1844-1924)

18.04.

Starptautiskā kultūras pieminekļu un ievērojamu vietu diena

Komponistam Pēterim Barisonam - 110 (1904-1947)

Dzejniekam Kārlim Krūzam - 130 (1884-1960)

20.04.

Lieldienas

Tulkotājai Mildai Grīnfeldei - 105 (1909-2000)

21.04.

Dzejniekam Gunaram Saliņam - 90 (1924-2010)

Amerikāņu psihologam Rollo Mejam - 105 (1909-1994)

21.-27.04.

Bibliotēku nedēļa

22.04.

Rakstniekam, žurnālistam Egilam Venteram - 50 (1964)

Latviešu trimdas komponistam Tālivaldim Ķeniņam - 95 (1919)

Krievu-amerikāņu rakstniekam Vladimiram Nabokovam - 115 (1899-1977)

Vācu filozofam Imanuelam Kantam - 290 (1724-1804)

23.04.

Pasaules grāmatu un autortiesību diena

Aktrisei Elzai Barūnei - 105 (1909-1974)

Ārstam, pedagogam Kristapam Rudzītim - 115 (1899-1978)

Angļu dramaturgam, dzejniekam Viljamam Šekspīram - 450 (1564-1616)

24.04.

Žurnālistam, kritiķim, literatūrvēsturniekam, rakstniekam Līgotņu Jēkabam - 140 (1874-1942)

25.04.

Rakstniekam, tulkotājam Arvim Kolmanim - 55 (1959)

Režisoram Varim Braslam - 75 (1939)

Komponistam, politiķim Didzim Apsītim - 55 (1959-2007)

26.04.

Pasaules intelektuālā īpašuma diena

Sabiedriskam darbiniekam, literātam Rihardam Tomsonam - 175 (1839-1884)

27.04.

Dzejniekam Agrim Poikānam - 50 (1964)

28.04.

Dzejniecei Ausmai Pormalei - 75 (1939-1979)

29.04.

Literatūrzinātniekam, tulkotājam Rūdolfam Eglem - 125 (1889-1947)

Literātam Pāvilam Jansonam - 140 (1874-1940)

30.04.

Rakstniekam, filozofam, parapsihologam Konstantīnam Raudivem - 105 (1909-1974)

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2014