Atbildes, kuras tu meklē
Ikstena Nora

Rakstniece (dz. 1969)

Noras Ikstenas darbi

Dzīves stāsti. — Rīga : Atēna, 2004.

Dzīves svinēšana. — Rīga : Atēna, [1998].

Jaunavas mācība. — Rīga : Atēna, 2001.

Maldīgas romances : [stāstu krāj.]. — Rīga : Jāņa sēta, 1997.

Nieki un izpriecas : [Stāsti]. — Rīga :Karogs,1995.

Pārnākšana : Grāmata par Annu Rūmani-Ķeniņu. — Rīga : Garā Pupa, 1993.

Zīdtārpiņu musināšana. Māra Zālīte : mākslas un varas bīstamie sakari. — Rīga : Pētergailis, 2003.

Dēls ; Mākonis pārvietojas : [stāsti] / Nora Ikstena ; ar Edvīna Raupa iev. // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.12 (2004, 19./26.marts), 6.-7.lpp.

Drosme atvērt acis : [eseja] // Diena. — 1999. — 23.okt. — 14.lpp.

Elzas Kugas vecuma neprāts : stāsts // Karogs. — 2001. — Nr.1 119.— 126.lpp.

Jānis Rokpelnis. Triloģija : [Eseja] // Karogs. — 1999. — Nr. 1. — 215.-222.lpp.

Kauns Gaveiķos ; Amariļļi ; Apelsīns : [stāsti] / Nora Ikstena // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.2 (2004, febr.), 76.-98.lpp.

Laiks pagājis un laiks nākams : [par iespaidiem Horvātijā un Latgales pusē : eseja] // Karogs. — 2001. — Nr.9. — 225.-226.lpp.

Mīli mani, Naomija! : stāsts // Literatūra un Māksla Latvijā. — 1999. — 5.aug. — 4.-5.lpp.

Par zilajām govīm, Dullo Ritenieku un apsēsto dāņu ierēdni : [eseja] // Karogs. — 2001. — Nr.3. — 223.-225.lpp.

Praktiski rakstniecības vingrinājumi puķu valodā ; ar Jāņa Rokpeļņa iev. "No "Puķu antoloģijas"" // Karogs. — 1999. — Nr. 8. — 55.- 61.lpp.

Raksti

Ārdi domas kā sienam nopļautu zāli : [saruna ar rakstn. N.Ikstenu] / pierakst. Gundega Blumberga // Karogs. — 2001. — Nr.3. — 8.- 25.lpp.

Ārpusnieka piezīmes : [par latv. rakstn. un tulk. Dzintara Soduma (ASV) Kopoto rakstu izdošanu] // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 15.nov. —19.lpp.

Atis Ķeniņš [1874-1961] — liela epa līdzdalībnieks // Jaunā Gaita. (Toronto). — 1999. — Nr. 218. — 21.-23.lpp. : il.

Atklāta baltiešu mākslas izstāde Ņujorkā [Nacionālās Mākslas klubā] // Diena. — 2000. — ISSN 1407-1290. — 27.janv. [1.], 11.lpp.

Augšām celsies : [sakarā ar jaut. par XXIII Visp. latv. dziesmu svētku izmaksām apspriešanu] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.208 (2002, 6.sept.), 14.lpp.

Bezcerīgais telpums : [par saskarsmes meklējumiem] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.69 (2003, 22.marts), 14.lpp.

Boldinas rudens : [par dzejas iespaidiem Islandē, Grieķijā, Zviedrijā] // Karogs. — 2001. — Nr.1. — 207.-209.lpp.

Brīvie aģenti : [par sabiedrības unificēšanu] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.125 (2002, 31.maijs), 12.lpp.

Cilvēces skatuve : dzejnieka pelni : [par Liepājas pils. Domes atteikumu izkaisīt dzejn. Aivara Neibarta (1939-2001) pelnus Rožu laukumā] // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 8.jūn. — 13.lpp.

Dieva pieskāriens maigs. Broņislava Martuževa // Laiks (Ņujorka). — 1999. — 30.okt. 4.lpp.

Domu mocīts laikmets : [rakstn. pārdomas par cilvēka klonēšanu] // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 10.aug. — 13.lpp.

Dzīvotne. Mirtene : [rakstnieces pārdomas : sakarā ar latviešu legionāru piemiņas dienu Latvijā] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.67 (2004, 19.marts), 15.lpp.

Ēnas maiņa : [par Ērika Ādamsona īsprozu grām. "Dāvana"] // Diena. — 2001. — ISSN 1407 - 1290. — 23.febr. — 14.lpp.

F realitāte : [rakstnieces pārdomas sakarā ar LR Ministru prezidenta Einara Repšes priekšlikuma par ministru algu palielināšanu pieņemšanu] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.8 (2003, 10.janv.), 12.lpp.

Gribam saglabāt Elles ķēķi : [par Kultūrkapitāla fonda atbalstītā cikla "Rakstnieks tuvplānā" ietvaros uzņemto dok. f. "Pasaules nepasaule" par emigrācijas kult. darbin. Dzintaru Sodumu, Gunaru Saliņu, Jāni Krēsliņu, Robertu Mūku, Ainu Kraujieti, Ritu Gāli (Ņujorka)] // Diena. — 2000. — ISSN 1407-1290. — 30.maijs. — 13.lpp.

Ir vērts rakstīt par īstenību : [saruna ar rakstnieci : sakarā ar grām. "Dzīves stāsti" (Rīga : Atēna) izdošanu] / Nora Ikstena ; pierakst. Ieviņa Liepiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.74 (2004, 27.marts), 10.lpp

Īstenības cena : [par dok. filmu uzņemšanu Dienvidslāvijas kara zonā] // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 13.jūl. — 12.lpp.

"Īstenības sirdsapziņas" liecinieks : [par rakstn. Dzintaru Sodumu : sakarā ar 80.dz.d.] / Nora Ikstena // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2002), 206.lpp.

Jaunā latviešu literatūra krustcelēs // Laiks (Ņujorka). — 2000. — 19.febr. — 5.lpp.

Jēgpilnas citādības ierobežošana : [par birokrātiju kult.]/ Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407 - 1290. — Nr.280 (2002, 29.nov.), 14.lpp.

Kā izgudrot realitāti? : [rakstn. pārdomas par starptaut. filmu mākslai veltītu pasākumu "Transit Zero" Ēlandes s. (Zviedrija)] // Diena. — 2001. — ISSN 1407 - 1290. — 24.aug. 12.lpp.

Kā izskaidrot savu zemi? : [sakarā ar amer. dzejn. Roberta Pinska dzejas lasījumiem Bostonā un krievu rež. Ņikitas Mihalkova uzstāšanos Kolumbijas univ. Ņujorkā] // Diena. — 1999. — 15.nov. 14.lpp.

Kā tikko dzimis... :[par jauno tehnol. un rakstn. attiecībām] / Nora Ikstena // Diena.— ISSN 1407-1290. — Nr.90 (2002, 18.apr.), 18.lpp.

Kāda ir šī strīda patiesā daba? : Izst. Bruklinas mākslas muzejā kļūst par "palīglīdzekli" naudas un politikas tirgū // Diena. — 1999. — 4.nov. — 11.lpp.

Kas neiznīcina, tas stiprina : [saruna ar rakstn. N.Ikstenu] / pierakst. Ieviņa Liepiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze. — 2001. — 9.maijs. — 10.lpp.

Kas notiek tanī pusē? :[par cilvēku sabiedrības likumiem] // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 16.nov. — 14.lpp.

Kas tu esi, naglu dzinēj... : [par ticību : rakstnieces pārdomas] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.205 (2004, 3.sept.), 12.lpp.

Ko sapnī redzēja Andris Vilks? : Ņujorkas publiskā bibliotēka šodien // Diena. — 1999. — 12.okt. — 13.lpp.

Ko viņas nevar? : [par sievietes spēku : rakstnieces pārdomas] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.169 (2004, 23.jūl.), 12.lpp.

Komplimenti smaržo kā spirts... : [rakstn. pārdomas par sabiedrības privātās dzīves atspoguļošanu presē] // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 4.maijs. — 14.lpp.

Laimīgā bērnība : [rakstn. pārdomas] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.196 (2002, 23.aug.), 12.lpp.

Līdzsvara zudums : [rakstnieces pārdomas par patriotismu kultūrā] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.38 (2003, 14.febr.), 12.lpp.

LL [Laikmetīgās literatūras] ideoloģijas meklējumos // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 5.okt. — 14.lpp.

Mācībā pie dāņiem : [par Baltijas valstu pārstāvju tikšanos ar Ziemeļu Padomes eksperti Šarloti Andersenu : sakarā ar Dānijas Lit. inform. centra izdoto CD "Desmit dāņu dzenjieku balsis"] // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 26.janv. — 12.lpp.

Madonna ar automātu : [rakstn. pārdomas sakarā ar 2001.g. 11.sept. notikumiem Ņujorkā (ASV)] / Nora Ikstena. // Diena. — ISSN 1407 - 1290. — Nr.21 (2002, 25.janv.), 13.lpp.

Mājas : [rakstn. pārdomas] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.137 (2002, 14.jūn.), 12.lpp.

Mana latviskā ikdiena : [rakstn. pārdomas par nac. identitāti] // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 7.sept. — 14.lpp.

Mariehamnas fenomens :[par Mariehamnas Lit. dienām Ālandu salās (Somija)] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.79 (2002, 5.apr.), 15.lpp.

Mazākuma tiesības vairākuma pasaulē : [par mazo tautu valodām] // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 25.maijs. — 14.lpp.

Meklēju : [rakstnieces pārdomas par cilvēcisko attiecību kultūru] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.20 (2003, 24.janv.), 12.lpp.

Mēs te dzīvojam : [par Andra Akmentiņa grām. “Siltāks kā asara”] // Karogs. — 2001. — Nr.4. — 153. -155.lpp.

Moris "latviešu valoda" : [par val. politiku Latvijā] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.33 (2002, 8.febr.), 13.lpp.

Mūžīgie mīlas bērni — Romeo un Džuljeta : [par angļu dram. Viljama Šekspīra lugu "Romeo un Džuljeta"] // Diena. — 1999. — 13.okt.— 12.lpp.

Nākamā pietura — gaisma : [par unikalitātes saglabāšanu kult.] // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 30.nov. — 16.lpp.

Ne tikai pagātne : [par filmu studijas "Deviņi" ieceri veidot dok. filmu par latv. literātu un mākslinieku pulcēšanās vietu Ņujorkā — "Elles ķēķi"] // Diena. — 2000. — ISSN 1407 - 1290. — 26.janv. — 13.lpp.

Nemitīgā atbildība : [rakstn. pārdomas par atbildību] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.148 (2002, 28.jūn.), 12.lpp.

Nepasaules brālība pasaulē : [runa konf. "Latviešu literatūra 2000"] ; ar Arno Jundzes iev. // Literatūra un Māksla Latvijā. — 2000. — 14.dec. — 4.lpp.

No salas uz salu, no mājām uz mājām : [par pasākumu Baltijas rakstnieku un tulkotāju centrā Gotlandē] // Karogs. — 2001. — Nr.5. — 227.-229.lpp.

Oficiālais Dievs : [par baznīcas attieksmi pret netradicionāli domājošiem] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407 - 1290. — Nr.160 (2002, 12.jūl.), 12.lpp.

Pašu vērtības pašu valstij : [par jaundib. Latvijas Lit. centra darbības virzieniem] / Nora Ikstena // Forums. — ISSN 1407 - 9925. — Nr.14 (2002, 6.sept.), [1.] lpp.

Pirmvalodas debess : [par Eiropas rakstnieku, filozofu un žurnālistu konf. "Kam piederošā Eiropa" Helsinkos un literāro fest. Reikjavīkā] // Diena. — 2000. — ISSN 1407- 1290. — 26.sept. — 13.lpp.

Politiskais konteksts skaļrunī : Ņujorkā Modernās mākslas muzejā filma no Latvijas "Checking out" // Diena. — 1999. — 10.dec. — 20.lpp.

Politizēta sievietes anatomija : [par Īves Ensleres vienas aktrises teātri "Vagīnas monologi" Vestsaidas teātrī Ņujorkā] // Diena. — 1999. — 9.okt. — 13.lpp.

Prāts atrod labu : [rakstnieces pārdomas par Ņujorku] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.244 (2003, 17.okt.), 15.lpp.

Propaganda : [rakstnieces pārdomas] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.62 (2003, 14.marts), 14.lpp.

Puķes dejo H.K.Andersenam : [par dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena pasaules dz.d. (1805-1875) svinībām 2005.g.] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.117 (2004, 21.maijs), 15.lpp.

Rakstīšana ir tas, kas man nolikts darīt : [par romāna "Jaunavas mācība" atvēršanas svētkiem : saruna ar aut., rakstn. N.Ikstenu] / mater. sagat. Džina Briška, Arta Ciša // Ieva. — 2001. — Nr.15/16. — 7.lpp.

Realitātes spazmas : [par Latvijas Laikmetīgās mākslas centra dib.] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.220 (2002, 20.sept.), 14.lpp

Robežpārkāpēji / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.113 (2002, 17.maijs), 12.lpp.

Sekas : [par latv. lit. popularizēšanu Diseldorfā (Vācija)] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407 -1290. — Nr.269 (2002, 15.nov.), 14.lpp.

Sekskursijas. Brauciet biezāk! :[par Mežaparka, Dziesmu svētku estrādes sakopšanu] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.151 (2004, 2.jūl.), 12.lpp.

Sieviete un Dieva vārds : [sakarā ar Egīla Zirņa sarunu "Jādzīvo mierīgi" ar Jāni Pujatu 3.marta piel. "SestDiena"] // Diena. — 2001.— 9.marts. — ISSN 1407-1290. — 19.lpp.

Sirds, ko tu apdziedi : izdots kārtējais labāko Amerikas stāstu krāj. // Diena. — 2000. — ISSN 1407-1290. — 17.janv. — 14.lpp.

Slēģi un gaisma : [par atvērtās sabiedrības veidošanu] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.178 (2002, 2.aug.), 12.lpp.

Slikti audzināts Sodums : cīņas ap val. / Nora Ikstena, Maima Grīnberga ; publ. sagat. Ilva Skulte // Laiks (Ņujorka). — 2001. — 22.sept. — 12.lpp.

Spoguļstikls : [rakstn. pārdomas par īstenību] / Nora Ikstena. // Diena. — ISSN 1407 — 1290. — Nr.57 (2002, 8.marts), 13.lpp.

Stīvums starp kaklu un sirdi : [par akt. Mudītes Šneideres grām. "Antra" par akt. Antru Liedskalniņu (1930-2000)] / Nora Ikstena. // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.9 (2002, 11.janv.), 13.lpp.

Šauras manas duraviņas / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.119 (2003, 23.maijs), 13.lpp.

Šķituma īstenība : [rakstn. pārdomas par ceļoj. uz Ņujorku] // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 6.apr. — 10.lpp.

Tālredzība : [sakarā ar jaut. par mazākumtautību skolu reformas ieviešanu] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.25 (2004, 30.janv.), 13.lpp.

Taureņu uzbrukums : [par iespaidiem Gotlandes lit. saietā] // Karogs. — 2001.— Nr.11. — 222.-224.lpp.

Telpas trūkums : [par realitāti kult.] // Diena. — 2001. — ISSN 1407 —1290. — 2.nov. — 14.lpp.

Tikšanās Akropolē : [par mūsdienu baltiešu lit. lasījumiem Atēnās] // Diena. — 2000. — ISSN 1407-1290. — 13.okt.— 14.lpp.

Tīrkultūra "Valoda" : [par "Eiropas Zona" izd. "Valoda"] // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 21.sept.— 14.lpp.

Tumsā viņi elpo : [rakstnieces pārdomas : sakarā ar izrādi "Garā dzīve" Jaunajā Rīgas teātrī (rež. Alvis Hermanis)] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.297 (2003, 19.dec.), 16.lpp.

Vai migla klīdīs? : [par žurn. Džovitas Grebzdes grām. "Mīļā, baltā, zelta, vienīgā Antra Liedskalniņa" par akt. (1930-2000)] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407 — 1290. — Nr.232 (2002, 4.okt.), 14.lpp.

Vai putni mainīs virzienu? : [rakstn. pārdomas par Lieldienām] // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 20.apr. — 14.lpp.

Valodas kukuriņi : [par val. stila izmaiņām pasaulē] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.7 (2004, 9.janv.), 15.lpp.

Varbūt tu vēl elposi? : [rakstnieces pārdomas sakarā ar reklāmas kampaņu par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.101 (2003, 2.maijs), 15.lpp.

Viņpuse. Viņpusē. Viņā pusē... : [par rakstnieku Dzintaru Sodumu : sakarā ar Kopotu rakstu 4.sēj. (Rīga : Atēna) iznākšanu] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. —Nr.256 (2003, 31.okt.), 16.lpp.

Viņu joprojām sauc Nora Ikstena : [saruna ar rakstn. : sakarā ar piešķirto lit. Gada balvu prozā] / Nora Ikstena ; pierakst. Edvīns Raups. // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.59 (2002, 11.marts), 10.lpp.

Viss ļaužu rokās : [par latviešu rakstnieku viesošanos Kanādā : sakarā ar Kanādas literārā žurn. "Descant" Latvijas numura prezentāciju Toronto, Otavā un Monreālā] / Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.101 (2004, 30.apr.), 15.lpp.

Visu laiku kā sardzē : Ar rakstn. N.Ikstenu sarunājas Irbe Treile / pierakst. I.Treile // Grāmatu Apskats. — 1999. — Nr. 1. — 2.-3.lpp.

Zblīgo! : [par sabiedr. politikas procesu Latvijā : rakstn. pārdomas] // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 22.jūn. — 12.lpp.

Zemas debesis pār Latviju : [par Kultūrkapitāla fondu] // Diena. — 1999. — 11.febr. — 2.lpp.

Zemas debesis pār Latviju — vēlreiz : [par kult. finansējumu] // Diena. — 2000. — ISSN 1407-1290. — 30.okt.— 2.lpp.

Ziemeļu lasījumi : [par lit. fest. Ālandu salās (Zviedrija) martā un Norvēģijā (apr.)] / Nora Ikstena // Karogs. — ISSN 0132 — 6295. — Nr.6 (2002), 217.lpp.

Uz viena skrejceļa : [par vienas tautas dažādu slāņojumu attieksmi pret val.] // Karogs. — 2000. — Nr.11. — 209.-213.lpp.

Literatūra par Noru Ikstenu

Ābele Inga. Dumpis uz kuģa : [par Noras Ikstenas grām. "Pasakas ar beigām"] / Inga Ābele // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407 - 3463. — Nr.299 (2002, 23.dec.), 13.lpp.

Burve Anda. Nerakstīt? Pilnīgi mierīgi! : [par rakstn. Noru Ikstenu : sakarā ar grām. "Pasakas ar beigām" izdošanu] / Anda Burve ; tekstā stāsta N.Ikstena // Diena. — ISSN 1407 - 1290. — Nr.304 (2002, 30.dec.), 14.lpp.

Ceplis Rimands. Ikstena dāvina "Elles ķēķa" flīzi, Bērsons — 350 rokrakstus : [par Rakstniecības, teātra un mūz. muzeja jaunieguvumiem — Noras Ikstenas un Ilgoņa Bērsona dāvinātajiem mater.] / Rimands Ceplis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2002), 229.lpp.

Cimdiņa Ausma. Mēneša grāmatu izlase : [par Vijas Vētras, Noras Ikstenas grām. "Vija Vētra. Deja un dvēsele", Andra Grūtupa grām. "Tiesāšanās kā māksla", Dž.K.Roulingas grām. "Harijs Poters un noslēpumu kambaris"] / Ausma Cimdiņa, Inga Ābele, Knuts Skujenieks // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 6.jūl. — 14.lpp.

"Čista norullētā" valodas druva : [par latviešu sarunval. : valodnieka, kultūrsocioloģes un rakstnieču diskusija] / Andrejs Veisbergs, Dagmāra Beitnere, Nora Ikstena, Ieva Melgalve ; pierakst. Iveta Mediņa // Rīgas Balss. — ISSN 1407 - 3927. — Nr.241 (2003, 12.dec.), 10.-11.lpp.

Dūmiņa Līvija. Noras Ikstenas Raudu dziesma // Literatūra un Māksla Latvijā. — 2001. — 19.apr. — 6.lpp.

Dzērve Laura. Iznāk grāmata par M.Zālīti : [par rakstnieces Noras Ikstenas grām. "Zīdtārpiņu musināšana" (Rīga : Apgāds "Pētergailis", 2003) par dzejnieci un dramaturģi Māru Zālīti] / Laura Dzērve // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.42 (2003, 19.febr.), 17.lpp.

Dzērve Laura. Darbu sācis Latvijas Literatūras centrs / Laura Dzērve ; tekstā stāsta rakstn. Nora Ikstena, dzejn. Pēteris Draguns // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.230 (2002, 2.okt.), 17.lpp.

Gailītis Viestarts. Ikstenas hārdkors / Viestarts Gailītis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.73 (2004, 26.marts), 14.lpp.

Grēviņa-Dziļuma Marta. Latvijas literatūra Kanādas ceļos : [par Latvijas lit. procesam velt. Kanādas lit. izd. "Descant", tā atvēršanas svētkiem Toronto un rakstnieku Noras Ikstenas, Paula Bankovska un dzejnieka Knuta Skujenieka turneju] / Marta Grēviņa-Dziļuma // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.18 (2004, 7./14.maijs), [1.], 11.lpp.

Jemberga Sanita. Ordenis kavējas sasniegt īpašnieku : [par rakstniekam, dzejniekam un tulk. Dzintaram Sodumam piešķirtā Triju Zvaigzņu ordeņa saņemšanu] / Sanita Jemberga ; tekstā stāsta rakstniece Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.260 (2003, 5.nov.), 4.lpp.

Judina Dace. Balvas par kalpošanu mūzām : [par Literatūras gada balvas laureātiem] / Dace Judina ; tekstā stāsta žūrijas priekšsēd. Ēriks Hānbergs un balvas ieguvēja Nora Ikstena. // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.49 (2002, 11.marts), 5.lpp.

Judina Dace. Stāsti par Bruņa Rubesa trim mūžiem : [sakarā ar bij. uzņēmēja un sabiedr. darbin. B.Rubesa un Noras Ikstenas atmiņu grām. "Brīnumainā kārtā..." vai "Stāsti par Bruņa Rubesa trim mūžiem" iznākšanu] // Rīgas Balss. — 1999. — 5.nov. 22.lpp.

Ko lasīsim XXI gadsimtā? : [par lasīšanas funkcijām : stāsta literāti] / Inga Ābele, Anita Rožkalne, Nora Ikstena, Valdis Rūmnieks, Arvis Kolmanis, Edmunds Frīdvalds // Jaunā Avīze. — 2001. — 23./29.nov. — 38.lpp. — (Jā).

Liepiņa Anita. Pilnīgi subjektīvi : [par Bruņa Rubesa un Noras Ikstenas grām. "Brīnumainā kārtā..." (Rīga, 1999)] // Jaunā Gaita (Toronto). — 2000. — Nr.221. — 58., 64.lpp.

Lossane Eva. Sievietes citādā pieredze un romantiskais pasaules redzējums Noras Ikstenas prozā // Karogs. — 2001. — Nr.3. — 75.- 86.lpp.

Mana pirmā grāmatiņa : [par Jāņa Einfelda grām. "Mēness bērns" un Noras Ikstenas grām. "Nieki un izpriecas"] — Paraksts : Ingvilda // Nakts. — 1995. — 5./11.maijā. — 12.lpp.

Mitenberga Līga. Daughters and mothers in the novels of Arundhati Roy and Nora Ikstena / Līga Mitenberga. // Humanities and Social Sciences. Latvia. Language, literature and translation - manipulations. — ISSN 1022-4483. — Vol.1 (2002), 113.-125.lpp. : sh.

Nacionālā kultūras padome pārtop : [Stāsta Nac. kult. padomes priekšsēd. un padomes locekļi] / Andris Vilks, Nora Ikstena, Helmi Stalte, Juris Rubenis // Literatūra. Māksla. Mēs. — 1997. — 30.okt./6.nov. — 15.lpp.

Nollendorfs Valters. Kas darīts latviešu literātūras populārizēšanā? :Valters Nollendorfs atspēko Noru Ikstenu // Latvija Amerikā (Toronto). — 1998. — 25.apr. — 3.lpp

Norīte Irēne. Literātūra un polītika : [par Noras Ikstenas un Jāņa Ikstena referātiem inform. vakarā Toronto Latviešu centrā] // Laiks (Ņujorka). — 2000. — 18.marts. — 6.lpp.

Pamše Kārlis. Brīnumainā kārtā — tā ir laba grāmata : [par Bruņa Rubesa un Noras Ikstenas grām. ar t.p.nos. (Rīga, 1999)] // Brīvā Latvija (Londona). — 2000. — 5./11.febr. — 6.lpp.

Petrovs Andris. Dzīvot dejai — priekā un sāpēs : [par Vijas Vētras un Noras Ikstenas grām. "Vija Vētra. Deja un dvēsele" (Rīga : Atēna)] // Jaunā Avīze. — 2001. — 26.jūn. — 7.lpp.

Pīlādzis Mārtiņš. Noskaņu pulsācijas : [par Noras Ikstenas grām. "Nieki un izpriecas"] // Neatkarīgā Cīņa. — 1995. — 11.maijā. — (Piel. "Literatūra. Māksla. Mēs", Nr.8).

Pirmā mīlestība — visās varavīksnes krāsās : [stāsta māksl., aktrise, rakstn., un žurnālists] / Jānis Anmanis, Svetlana Bless, Nora Ikstena, Dainis Īvāns ; pierakst. Ilze Korņeva, Baiba Knābe. // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.32 (2002, 14.febr.), 19.lpp.

Pļavkalns Gundars. Noslēpumi un aizspriedumi : [par Noras Ikstenas grām. "Maldīgas romances" (Rīga, 1997)] // Jaunā Gaita (Toronto). — 1999. — Nr. 218. — 23.-27.lpp.

Putniņa Mirdza. Dzīves tumšie stāsti : [par Noras Ikstenas grām. "Dzīves stāsti"] / Mirdza Putniņa // Druva. — ISSN 1691-0400. — Nr.101 (2004, 3.jūl.), 5.lpp.

Rokpelnis Jānis. Mielasts ar Noru Ikstenu : [par rakstnieci : No cikla "Rīgas iedzimtie"] ; ar Aivara Eipura iev. "Mazai uzziņai" // Rīgas Balss. — 1998. — 4.nov. — 21.lpp.

Rubess Baņuta. The education of Nora Ikstena : an introduction [par rakstn.] / Baņuta Rubess // Latvian Literature. — ISSN 1407-9267. — [Nr.]1 (2002, spring/summer), 12.-14.lpp.

Rupenheite Ieva. Noras pieredzes proza : [par rakstn. Noru Ikstenu : sakarā ar dalību Prozas lasījumos] / tekstā stāsta N.Ikstena // Diena. — 2000. — ISSN 1407-1290. — 9.dec. — 16.lpp.

Rušeniece Līga. Rakstniece Nora Ikstena : [sakarā ar monogrāfijas par rakstnieci Māru Zālīti iznākšanu] / Līga Rušeniece ; ar dzejnieces Amandas Aizpurietes, žurnālistes Gundegas Blumbergas, dzejnieka Edvīna Raupa koment. // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407 - 3463. — Nr.45 (2003, 22.febr.), [3.]lpp. — (Piel. "Mēs" ; Nr.8 ).

Segliņa Inese. Nepieciešama jauna koncepcija : [sakarā ar izd. Jura Visocka rakstu "Un kultūras misija" laikr. Nr.294 (2002, 16.dec.), rakstn. Noras Ikstenas rakstu "Sekas" laikr. Nr.269 (2002, 15.nov.) un grām. izd. Ingridas Vāvernieces rakstu "Frankfurtes gadatirgus nav grāmatu izstāde" laikr. Nr.280 (2002, 29.nov.)] / Inese Segliņa // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.300 (2002, 23.dec.), 12.lpp.

Sekste Inguna. Nāves nozīme un nozīmes nāve latviešu jaunākajā prozā : [Rakstn. Jāņa Einfelda, Noras Ikstenas, Gunta Bereļa un Gundegas Repšes daiļrades apsk. : Ref. 2.Baltijas studiju Eiropas konf. Viļnā 1997.g. aug.] // Karogs. — 1997. — Nr. 11. — 169.-174.lpp.

Siksna Aina. Īstenība sastopas ar mistiku : [par Noras Ikstenas romānu "Jaunavas mācība" (Rīga : Atēna, 2001)] / Aina Siksna // Jaunā Gaita (Toronto). — ISSN 0448- 9179. — 47.gadagāj., Nr.1 (2002, marts), 46.-47.lpp.

Silenieks Juris. Simbiotiskas "griotāžas" : [par Noras Ikstenas grām. "Zīdtārpiņu musināšana : Māra Zālīte : mākslas un varas bīstamie sakari" (Rīga : Pētergailis, 2003)] / Juris Silenieks // Jaunā Gaita (Toronto). — ISSN 0448-9179. — 49.gadagāj., Nr.1 (2004, marts), 60.-61.lpp.

Silenieks Juris. Vive la diffe'rence : [Sakarā ar Noras Ikstenas izteikumiem laikr. "Diena" 31.martā par latviešu literatūras nepopularizēšanu trimdā] // Jaunā Gaita (Toronto). — 1998. — Nr. 215. — 19.-20.lpp.

Šlāpins Ilmārs. Sirdsapziņas noplēšamais talons : [par dzejnieku Ojāru Vācieti (1933-1983) : sakarā ar 2003.g. pasludināšanu par O.Vācieša gadu] / Ilmārs Šlāpins ; tekstā stāsta rakstniece Nora Ikstena, LR kultūras ministre Ingūna Rībena // Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.4 (2003, apr.), 6.-7.lpp.

Štauvers M. No sirds uz sirdi : [par Noras Ikstenas, Paula Bankovska, Knuta Skujenieka un Margitas Gailītes viesošanos Monreālā (Kanāda)] / M.Štauvers // Laiks (Ņujorka). — Nr.18 (2004, 8./14.maijs), 20.lpp.

Tā vairs nebūs nekad : [rakstn. Regīnas Ezeras (1930-2002) piemiņai] / Valdis Rūmnieks, Guntis Berelis, Māra Svīre, Vladimirs Kaijaks, Pauls Bankovskis, Tālivaldis Margēvičs, Ēriks Hānbergs, Nora Ikstena // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.136 (2002, 13.jūn.), 16.lpp.

Trops Jānis. Ceļā pie lībiešiem pēc romāna : [par rakstn. Noras Ikstenas, Lībiešu kult. centra vad. Gundegas Blumbergas un tulk. no somu un igauņu val. Maimas Grīnbergas pārgājienu seno lībiešu teritorijā pa jūras krastu] // Diena. — 2000. — ISSN 1407-1290. — 14.jūl. — 9.lpp.

Vāverniece Ingrida. Frankfurtes gadatirgus nav grāmatu izstāde : [sakarā ar rakstn. Noras Ikstenas rakstu "Sekas" laikr. Nr.269 (2002, 15.nov.)] / Ingrida Vāverniece // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.280 (2002, 29.nov.), 14.lpp.

Visockis Juris. Un kultūras misija : [sakarā ar rakstn. Noras Ikstenas rakstu "Sekas" laikr. Nr.269 (2002, 15.nov.) un grām. izd. Ingridas Vāvernieces rakstu "Frankfurtes gadatirgus nav grāmatu izstāde" laikr. Nr.280 (2002, 29.nov.)] / Juris Visockis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.294 (2002, 16.dec.), 14.lpp.

Vizule Dace. Būs grāmata par dejotāju Viju Vētru : [par Vijas Vētras un Noras Ikstenas grām. "Vija Vētra. Deja un dvēsele" (Rīga : Atēna)] // Rīgas Balss. — 2001. — 5.jūn. — 15.lpp.

Zālīte Māra. Nora Ikstena dzimšanas dienā atkailina Māru Zālīti : [sakarā ar N.Ikstenas grām. "Zīdtārpiņu musināšana. Māra Zālīte" prezentāciju : saruna ar dzejnieci, dramaturģi] / Māra Zālīte ; pierakst. Una Griškeviča // Vakara Avīze Vakara Ziņas. — ISSN 1407-4931. — Nr.43 (2003, 20.febr.), 7.lpp.

Zirnis Egīls. Pārāk biezādains, lai būtu dzejnieks : [par rakstnieku Paulu Bankovski] / Egīls Zirnis ; tekstā stāsta P.Bankovskis, dzīvesbiedre Anda Bankovska, rakstniece Nora Ikstena [u.c.] // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.45 (2003, 22.febr.), 16.-9.lpp. — (Piel. "SestDiena" ).

Zirnis Egīls. Spilgti latviska rakstniece Vizma Belševica svin [70 gadu] jubileju / tekstā stāsta dzejn. un tulk. Juris Kronbergs, rakstn. Pauls Bankovskis, Nora Ikstena — 12.lpp. nos. uzrād. : Viņa ir mūsu sirdsapziņa // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 29.maijs [1.], 12.lpp.

Zole Ieva. Laikazīme Māra Zālīte : [par rakstnieces Noras Ikstenas grām. "Zīdtārpiņu musināšana" (Rīga : Pētergailis) par dzejnieci un dramaturģi M.Zālīti] / Ieva Zole // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.52 (2003, 3.marts), 10.lpp.

Zveja Ilze. Noras Ikstenas Dzīves svinēšana Igaunijā : [par Maimas Grīnbergas tulk. grām. atvēršanas svētkiem] / Ilze Zveja // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.276 (2003, 26.nov.), 10.lpp.

Zveja Ilze. Latviešu grāmatas pasaules skaistāko grāmatu sarakstā : [par rakstn. Noras Ikstenas romānu "Dzīves svinēšana" un grām. "Latviešu burinieki"] // Neatkarīgā Rīta Avīze — 2000. — 4.maijs. — 3.lpp.