Atbildes, kuras tu meklē
Pelēcis Aleksandrs

Rakstnieks (1920-1995)

Sk. arī

Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas 1995.gada II ceturksnī. Rīga. : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1995.

Aleksandra Pelēča darbi

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Pelēcis Aleksandrs. Mana māte : [atmiņas] / Aleksandrs Pelēcis // Avīze Piebaldzēniem. — Nr.5 (2004, maijs), 5.lpp.

Pelēcis Aleksandrs. Sibīrijas grāmata (The Siberia book) : [grām. fragm.] / Aleksandrs Pelēcis ; transl. by Karl Jirgens. — Angļu // Descant. — Toronto. — ISSN 1382-909X. — Vol.35, Nr.1 (2004, Spring), 63.-66.lpp.

Pelēcis Aleksandrs. Cik labi! / Aleksandrs Pelēcis // Talsu Vēstis. — ISSN 1407-9429. — Nr.73 (2003, 28.jūn.), 7.lpp.

Pelēcis Aleksandrs. Atvērts logs ; Ziniet jel! / Aleksandrs Pelēcis // Talsu Vēstis. — ISSN 1407-9429. — Nr.40 (2003, 5.apr.), 7.lpp.

Pelēcis Aleksandrs. Mana māte : [tēlojums] / Aleksandrs Pelēcis // Talsu Vēstis. — Nr.60 (2002, 25.maijs), 5.lpp.

Pelēcis Aleksandrs. Velti / Aleksandrs Pelēcis // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.96 (2002, 21.jūn.), 6.lpp. — (Mājas viesis).

Pelēcis Aleksandrs. Reģa vārdi : Ilgonim Bērsonam / Aleksandrs Pelēcis // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.47 (2002, 26.marts), 9.lpp.

Pelēcis Aleksandrs. Ziemas saukšana uz meža mājām / Aleksandrs Pelēcis // Talsu Vēstis. — ISSN 1407-9429. — Nr.139 (2002, 30.nov.), 5.lpp.

Tārpakāja Tenis. Nekrologs kolhoza govij : [no laikr. "Daugavas Vanagi" (1941)] / Tenis Tārpakāja (īst.v. Aleksandrs Pelēcis) // Zemgales Ziņas. — ISSN 1407-3889. — Nr.202 (2002, 17.okt.), 8.lpp.

Pelēcis Aleksandrs. Aizņemtās rokas / Aleksandrs Pelēcis // Talsu Vēstis. — (2001, 31.marts), 5.lpp.

Pelēcis Aleksandrs. "Ņem šo ziedu neparasto..." : [par dzejn. Pēteri Iklāvu (1911-1986) : sakarā ar 90.dz.d.] / Aleksandrs Pelēcis // Karogs. — Nr.2 (2001), 203.lpp.

Pelēcis Aleksandrs. Mēs ar Uldi : [tēlojums] / Aleksandrs Pelēcis // Daugavas Vanagu Mēnešraksts. – Toronto. – Nr.1 (2000), 41.-42.lpp.

Pelēcis Aleksandrs. Kumeļkodējs : [skice] / Aleksandrs Pelēcis // Daugavas Vanagu Mēnešraksts. — Toronto. — ISSN 0418-2497. — Nr.6 (2000), 29.-30.lpp.

Literatūra par Aleksandru Pelēci

Balode Marta. "Sen ozolam saknes bez dzimtenes" : [rakstn.] Aleksandra Pelēča [1920-1995] vēstules sievai [Ritai Severei] // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 25.okt.), 16.lpp. — Turp. seko.

Balode Marta. "Sen ozolam saknes bez dzimtenes" : [rakstn.] Aleksandra Pelēča [1920-1995] vēstules sievai [Ritai Severei] // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 1.nov.), 16.lpp. — Nob. Sāk. : 25.okt.

Briede Maija. Aleksandru Pelēci pieminot / Maija Briede // Saldus Zeme. — (2000, 1.apr.), 4.lpp.

Briede Maija. "Pērkoni Glika ozolos spers..." : (Aleksandru Pelēci pieminot) / Maija Briede // Staburags. — ISSN 1691-0923. — Nr.12 (2004, 29.janv.), 9.lpp.

Kalmanis Zigurds. Aleksandram Pelēcim Aizsaulē : [rakstn. (1920-1995) piemiņai] / Zigurds Kalmans // Saldus Zeme. — (2000, 25.maijs), 5.lpp.

Kalmanis Zigurds. Aleksandra Pelēča piemiņai : [par kultūrprojektu "Aleksandra Pelēča Lasītava" (Talsu raj.) : sakarā ar dzejn. (1920-1995) 80.dz.d.] / Zigurds Kalmanis, Māris Arbidāns // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000, 10.febr.), 6.lpp.

Kalmanis Zigurds. Sudraba Birzs šalko : [par Aleksandram Pelēcim (1908-1999) velt. pasākumu Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzejā] / Zigurds Kalmanis // Malienas Ziņas. — (2001,16.aug.), 8.lpp.

Kārkluvalka Ilze. Aleksandram Pelēcim un Rīgai : [par sabiedr. org. "Aleksandra Pelēča lasītava" dzejn. Aleksandram Pelēcim (1908-1999) velt. pasākumu Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzejā] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. — (2001, 21.aug.), 4.lpp.

Kārkluvalka Ilze. Sarunas par jubilāru ar viņam svarīgajiem cilvēkiem : [rakstn. un dzejn. Aleksandra Pelēča (1920-1995) atcerei] / Ilze Kārkluvalka ; tekstā stāsta Inta Metuzāle // Talsu Vēstis. — Nr.41 (2002, 9.apr.), 4.lpp.

Martuževa Broņislava. Vēstule Aleksandram Pelēcim / Broņislava Martuževa // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — Nr.13 (2002, 28.marts), 2.lpp.

Pelēce Rita. Dzejnieka pusmiljons : [par rakstn. Aleksandra Pelēča (1920-1995) bibl. : saruna ar dzīvesbiedri R.Pelēci] / pierakst. Māra Svīre // Lauku Avīze. — (2000, 8.apr.), 11.lpp. — (Mājas viesis).

Veiriņa Velta. Aleksandru Pelēci Pieminot : Mātei aizsaulē / Velta Veiriņa // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. — (2001, 9.nov.), [1.]lpp. — (Piel. "Aka" Nr.45).