Atbildes, kuras tu meklē
Godiņš Guntars

Dzejnieks un tulkotājs (dz. 26. 05. 1958)

Guntara Godiņa darbi

Grāmatas

Godiņš Guntars. Ar atpakaļejošu datumu : dzejoļi / Guntars Godiņš ; [red. Anna Rancāne ; māksl. Dace Lielā]. - Rīga : Liesma, 1989. - 125, [1] lpp. : il.

Godiņš Guntars. Ēnu nesēji : dzeja, 1990-1992 / Guntars Godiņš ; [il. Z.Zuze]. - [Rīga] : Artava, [1993]. - 89, [4] lpp. : il.

Godiņš Guntars. Nakts saule / Guntars Godiņš ; [māksl. Tomass Folks]. - Rīga : Nordik, 2000. - 91, [4] lpp.

Tulkojumi, atdzeja

Alliksārs Arturs. Nebūtība varētu arī nebūt : [dzejoļu krāj.] / Arturs Alliksārs ; sast. un no igauņu val. atdzej. Guntars Godiņš ; [priekšv. sarakst.: Andress Ehins]. - Rīga : Minerva, 1998. - 78 lpp.

Ennepalu Tenu. Saules vergi : [dzejoļu krājums] / Tenu Ennepalu, Emīls Tode ; [priekšv. sarakst. Vīvi Luika ; sast. un no igauņu val. atdzej. Guntars Godiņš]. - Rīga : Minerva, 1998. - 79 lpp.

Kaplinskis Jāns. Kas ko ēd, kurš kuru apēd : 2 stāsti / Jāns Kaplinskis ; no igauņu val. tulk. Rūta Karma un Guntars Godiņš ; Ritas Laimas Krieviņas il. - Rīga : Egmont Latvia, 1993. - 31 lpp. : il.

Kaplinskis Jāns. No putekļiem un krāsām : dzejas izlase / Jāns Kaplinskis ; sakārt., [priekšv. sarakst.] un no igauņu val. atdzej. Guntars Godiņš. - Rīga : Daugava, 2001. - 230, [1] lpp. : portr. - (XX gadsimta klasiķi).

Kareva Dorisa. Fraktālija : [dzejoļu krāj.] / Dorisa Kareva ; sast. un no igauņu val. atdzej. Guntars Godiņš. - Rīga : Minerva, 1998. - 77 lpp.

Karjalainena Elina. Izmirkušais lācēns / Elina Karjalainena ; [il. Hannu Taina] ; A-ū kungs / Hannu Mekele ; [aut. il.] ; Liesmas kupenas septiņi tēvoči / Juka Parkinens ; [no somu val. tulk. Ingrīda Peldekse ; atdzej. Guntars Godiņš]. - Rīga : Rasa, 2002. -348, [1] lpp. : il. - (Sprīdīša bibliotēka ; 25).

Krūna Lēna. Cilvēka drānās : stāsts par pilsētu / Lēna Krūna ; [no somu val. tulk. Ingrīda Peldekse ; atdz. Guntars Godiņš ; aut. il.]. - Rīga : Preses nams, 2000. - 132 lpp. : il.

Lābans Ilmars. Putnu mistiskais mugurkauls / Ilmars Lābans ; sakārt. un no igauņu val. atdzej., [priekšv. sarakst.] Guntars Godiņš ; [pēcv. aut. Jāns Malins]. - Rīga : Neputns, 2003. - 117, [2] lpp. : il. + 1 skaņu kompaktdisks. - Diska nos.: Enkurķēdes gals ir dziesmas sākums.

Ozols auga debesīs : igauņu tautasdziesmas / [sast. un no igauņu val. atdz. Guntars Godiņš ; Mari Huntas zīm.]. - Rīga : Nordik, 2002. - 206, [1] lpp. : il.

Rummo Pauls Ēriks. Nosūtītāja adrese : [dzejoļu krāj.] / Pauls Ēriks Rummo ; sast. un no igauņu val. atdzej. Guntars Godiņš. - Rīga : Minerva, 1998. - 79 lpp.

Runnels Hando. Sarkano vakaru purpurs : [dzejoļu krāj.] / Hando Runnels ; sast. un no igauņu val. atdzej. Guntars Godiņš ; [priekšv. sarakst. Jānika Kronbergs]. - Rīga : Minerva, 1998. - 93 lpp.

Tā mainās gadalaiki : somu dzejas izlase / Ēva Līsa Mannere, Pāvo Hāviko, Penti Sārikoski ... [u.c.] ; [sast., no somu val. atdzej. un priekšv. sarakst. Guntars Godiņš]. - Rīga : Nordik, 1997. - 176, [1] lpp. : il.

Tode Emīls. Robežvalsts : [romāns] / Emīls Tode ; no igauņu val. tulk. Guntars Godiņš ; māksl. Jānis Jaunarājs. - Rīga : Preses nams, 1995. - 118 lpp. - (3+5 : Baltijas un Ziemeļvalstu modernais romāns).

Trāts Matss. Haralas dzīvesstāsti / Matss Trāts ; [no igauņu val. tulk. Guntars Godiņš ; priekšv. aut. Knuts Skujenieks]. - Rīga : Nordik, 2005. - 310, [1] lpp.

Skaņu ieraksti

Līvi (mūzikas grupa) izp. Karogi [skaņu ieraksts] / Līvi, mūzikas grupa. - Rīga : Mikrofona ieraksti, 1996. - 1 skaņu kasete (ap 45 min.) : analogs, stereo. - Saturs: 1.Karogi ; 2.Dzelzgriezējs / A.Virga ; V.Grēviņš ; 3.Zvani / G.Mucenieks ; O.Gūtmanis ; 4.Zābaku dziesma / A.Virga ; G.Godiņš ; 5.Ozolam / A.Virga ; G.Račs ; 6.Dzejnieks / J.Grodums ; V.Grēviņš ; G.Račs ; 7.Straume / A.Virga ; I.Ziedonis ; 8.Trīs sievietes / A.Virga ; E.Pelšs ; 9.-12.Prognoze ; Pārpalikums ; Pūlī ; Eglīte / A.Virga ; G.Račs ; 13.Dzimtā valoda / A.Virga ; G.Vieru ; L.Briedis ; 14.Pārāk maz / J.Grodums ; A.Neibarts ; 15.Metāla sirds / A.Brīze ; G.Račs.

Līvi (mūzikas grupa), izp. Karogi [skaņu ieraksts] / Līvi, mūzikas grupa. - Rīga : Microphone Records, 1994. - 1 CD (72:28) : digitāls, stereo + teksta piel. ([8] lpp. : il.). - Saturs: 1.Karogi ; 2.Dzelzgriezējs / A.Virga ; V.Grēviņš ; 3.Zvani / G.Mucenieks ; O.Gūtmanis ; 4.Zābaku dziesma / A.Virga ; G.Godiņš ; 5.Ozolam / A.Virga ; G. Račs ; 6.Dzejnieks / J.Grodums ; V.Grēviņš ; G.Račs ; 7.Straume / A.Virga ; I.Ziedonis ; 8.Trīs sievietes / A.Virga ; E.Pelšs ; 9.Prognoze ; 10.Pārpalikums ; 11.Pūlī ; 12.Eglīte / A.Virga ; G.Račs ; 13.Dzimtā valoda / A.Virga ; G.Vieru ; L.Briedis ; 14.Pārāk maz / J.Grodums ; A.Neibarts ; 15.Metāla sirds / A.Brīze ; G.Račs.

Stabulnieks Uldis. Teātris. Vol.3 [skaņu ieraksts] / Uldis Stabulnieks. - Rīga : Latvijas Radio, 1995. - 1 skaņu kasete (81:09) : analogs, stereo. - Saturs: A puse. 1.Eža kažociņš : mūzika no dziesmu spēles / Māra Zālīte (20:10) ; 2.Četras variācijas par retro roka tēmu / Kaspars Dimiters (8:29) ; 3.Svešumā / Ķidraucku Ģederts (3:54) ; 4.Vējiem līdzi. Skārletas dziesma : no teātra izrādes / Viktors Kalniņš (2:46) ; 5.Valmieras puikas : mūzika raidlugai / Pāvils Rozītis (6:40) ; B puse. 1.-9.Ielām (2:14) ; Rīgai (3:04) ; Latviešu strēlnieka dziesma latviešu meitenei (1:38) ; Atdzimšana / Aleksandrs Čaks (3:55) ; 10.Parādība / Jānis Sudrabkalns (2:39) ; 11.Dziesma par apskaidrotu dzīvi / Ēriks Ādamsons (3:41) ; 12.-13.Madame (4:22) ; Solījums / Pēteris Zirnītis (3:17) ; 14.Pārdaugava ceriņos / Dagnija Dreika (3:20) ; 15.Mans bišu koks / Jānis Peters (3:31) ; 16.Blūzs ar latvisku akcentu / Pēters Brūveris (2:43) ; 17.Varbūt / Guntars Godiņš (2:49).

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Dziļuma Marta. Jaunie igauņu dzejnieki Latvijā : [par Jirgena Rostes, Contras, Fs, Kivisildnika un Kristīnas Ehinas dzejas sarīkojumu Jāņa Akuratera muzejā] / Marta Dziļuma, Guntars Godiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.11 (2004, nov.), 218.-219.lpp.

Godiņš Guntars. Bērna roka tavā rokā, jeb, Pārdomas par dzejas tulkošanu / Guntars Godiņš // Kentaurs XXI. - ISSN 1019-5351. - Nr.33 (2004, apr.), 124.-133.lpp.

Godiņš Guntars. Jānam Kaplinskim - 60 : [par igauņu dzejn.] / Guntars Godiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.1 (2001), 202.-204.lpp.

Godiņš Guntars. Kāds milzīgs onkulis! : [par Jura Kronberga (Zviedrija) dzeju] / Guntars Godiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.6 (2004, jūn.), 145.-147.lpp.

Godiņš Guntars. Kaimiņu būšana, jeb, Labās rokas Igaunijā : [par Igaunijas un Latvijas kopražojuma mākslas f. "Labās rokas" (rež. Pēters Simms) vērtējumu igauņu preses izd.] // Kino Raksti. - Nr.4 (2001), 31.-32.lpp.

Godiņš Guntars. Literatūra un gadalaiks : [par gadalaika klātbūtni lit.] / Guntars Godiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.228 (2002, 30.sept.), 12.lpp.

Godiņš Guntars. Mirusi latviešu literatūras tulkotāja Ita Saksa : [tulk. (1921-2003) Igaunijā piemiņai] / Guntars Godiņš // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.74 (2003, 28.marts), 9.lpp. - (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Godiņš Guntars. Nāves rituāli : [par Ziemeļeirāzijas un somugru tautu mītisko izpratni par nāvi] / Guntars Godiņš // Kentaurs XXI. - ISSN 1019-5351. - Nr.39 (2006, apr.), 91.-99.lpp. : zīm.

Godiņš Guntars. Pielipējzivis : [par Latvijas tēlu Igaunijā un attieksmi pret kult. : sakarā ar dziedātājas Marijas Naumovas uzvaru Eirovīzijas dziesmu konkursā Tallinā] / Guntars Godiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.133 (2002, 10.jūn.), 12.lpp.

Godiņš Guntars. Prātiņ, nāc mājās! : [par latv. lit. val. izkropļošanu] / Guntars Godiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.265 (2002, 11.nov.), 10.lpp.

Godiņš Guntars. Sāls lelle : [par tautu atšķirību izzušanu] / Guntars Godiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.81 (2002, 8.apr.), 12.lpp.

Godiņš Guntars. Slejreps : [par priekšvēlēš. aģitāciju] / Guntars Godiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.210 (2002, 9.sept.), 12.lpp.

Godiņš Guntars. Šīs zemes valoda : [par val. lietošanas kvalitāti Latvijā] / Guntars Godiņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.260 (2005, 24.sept.), 20.lpp.

Godiņš Guntars. Uz kultūras rēķina : [par Latvijas kult. mēn. Tallinā] / Guntars Godiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.282 (2002, 2.dec.), 12.lpp.

Jegermanis Gints. "Latvija un Igaunija vienmēr blakus" : [sakarā ar LR prezidentes V.Vīķes-Freibergas valsts vizīti Igaunijā / Gints Jegermanis ; tekstā stāsta LR vēstn. Igaunijā kult. atašejs Guntars Godiņš un literāte Līvija Vītola // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - (2000, 26.maijs), 2.lpp. - (Iel. "Pasaules Vēstnesis" ; Nr.41).

Krauja Vita. Dailes teātra "Dzīvīte, dzīvīte..." Igaunijā : [par dramaturga Jāņa Jurkāna lugas iestudējuma izrādi Igaunijas Nacionālās bibliotēkas teātra zālē] / Vita Krauja ; tekstā stāsta Latvijas kultūras atašejs Igaunijā Guntars Godiņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.86 (2006, 28.marts), 6.lpp.

Dzeja

Godiņš Guntars. Alķīmiķis ; "Teikums nepateiks neko..." ; Dialogs ; "Es nezinu, kur tu būsi..." ; "Ezera estētikā peld dzeltenas skumjas..." ; "Lapas izslēdz gaismu..." ; "Viļņu spārni..." ; "Sapnim nav laika izjūtas, sapnis ir..." ; "Ļauties straumei un vējam..." ; "Grāmatu putekļu putenis..." ; "Es esmu Nekur..." ; "Dūmu uzzīmētā sejā..." ; "Tik daudz nejaušā kopā..." ; "Paturēt šo dienu uz savām rokām..." ; Rrose Sèlavy : Marselam Dišānam, Robēram Desnosam, Ilmaram Lābanam ; "Es uzvārīšu tēju..." ; "Iespējams, tā bija..." : [ar īsām ziņām par aut.] / Guntars Godiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.254 (2005, 29.okt.), 14.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.28).

Godiņš Guntars. Nekādas pozas, vienīgi proza / Guntars Godiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2003), 84.-94.lpp. - Saturs: "Ja es nepaeju kādam garām..." ; "Tavas balss fosilija..." ; "Kādas pasaules vai filosofijas gals..." ; "Es laiku izžāvēju..." ; "Manu atmiņu pagalmā..." ; "Mēs būsim nebūdami..." ; "Es uzzīmēju sniegu..." ; "Pārdzīvojuma viļņi..." ; "Sāpēja. Es tagad tukšs..." ; "Ceptu kastaņu smaržā..." ; "Pavasaris uzzīmē ziedu..." ; "Es tikai noslaucīju putekļus..." ; "Sākt citu dzejoli..." ; "Tik daudz nejaušā kopā..." ; "Es svinu sveci..." ; "Mēnesnazis griež debestumsu..." ; "Kādā dūmu uzzīmētā sejā..." ; "Mana nāve pārrakstīs manus dzejoļus..." ; Rrose Sèlavy ; "Paturēt šo dienu uz savām rokām..." ; "Apolinērs nomira pulksten sešos vakarā..." ; "Aiz domas doma..." ; "Neticu, ka mēs vēl tiksimies..." ; "Elpot..." ; "Pirkstu sveces..." ; "Zīmes zīmē..." ; "Es uzvārīšu tēju...".

Godiņš Guntars. "Svelpeņi svelpj, plūdeņi plūst..." / Guntars Godiņš // Republika.lv. - ISSN 1691-2756. - Nr.7 (2007, 16./22.febr.), [3.]lpp.

Godiņš Guntars. "Zaru raksts kā marta debesis..." / Guntars Godiņš // Republika.lv. - ISSN 1691-2756. - Nr.4 (2006, 10.marts), [3.]lpp.

Tulkojumi, atdzeja

Contra. "Pasaki man, kas ir tavs draugs..." ; "Mammu, skaties..." ; "Tik elitāra valoda..." ; "Pamodies dzeltenu seju..." ; "Pusizsalkušas cūkas..." ; "Skudras gaida..." ; Latvju meiča ; Etnofutūrisks hamburgers ; "Dzīves pēdējo dzejoli..." / Contra ; no igauņu val. atdzej. un iev. "Igauņu dzejnieki Latvijā" sarakst. Guntars Godiņš // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.39 (2004, 8./15.okt.), 7.lpp.

"Dzejnieki dzejo par dzejošanu..." ; "Ādas un venerisko slimību slimnīcā..." ; "Šīs klusās nomaļās vietas..." ; "Skarbs vīrs no rīta iziet laukā..." ; "Ar lielām mašīnām tiek vesta nāve..." / Fs ; no igauņu val. atdzej. un iev. "Igauņu dzejnieki Latvijā" sarakst. Guntars Godiņš // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.39 (2004, 8./15.okt.), 6.lpp.

Ehina Kristīna. Esmu bišu šūnu veida universs ; Kad jumtu pārkares pil ; "Es biju kopā ar māsu un..." ; "Mans bērns ieradās pasaulē ar mobilo telefonu rokā..." ; Mēs neatradām ceļu / Kristīna Ehina ; no igauņu val. atdzej. un iev. "Igauņu dzejnieki Latvijā" sarakst. Guntars Godiņš // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.39 (2004, 8./15.okt.), 6.-7.lpp.

Ehina Kristīna. "Nemanot uzrodas migla..." ; "Es biju kopā ar māsu un..." : [ar īsām ziņām par aut.] / Kristīna Ehina ; no igauņu val. atdzej. Guntars Godiņš ; ar Edvīna Raupa iev. // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.34 (2006, 8./15.sept.), 6.lpp. : ģīm.

Ehina Kristīna. No grāmatas Simuna diena : "Simuna diena - ko gan man nozīmē šie aizmirstības plīvurā tītie tautas kalendārie..." ; "Nemanot uzrodas migla..." ; "Tavas bungas ir mēmas..." ; "Tas laiks ir pienācis..." ; "Mēs neatradām ceļu..." ; "Guļu kā dūņas mežā..." ; No grāmatas "Gulbja kaulu pilsēta" : "Dzemdēt bērnus..." ; "Tu sēdi pie galda un raksti..." ; "Kāda meitene..." ; "Dodas karā mans brālis..." / Kristīna Ehina ; no igauņu val. atdzej. un iev. sarakst. Guntars Godiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2005, maijs), 74.-79.lpp.

Ehins Andress. Ačgārni! Oi-oi! ; Sarkankrūtīša saprašana : [ar īsām ziņām par aut.] / Andress Ehins ; no igauņu val. atdzej. Guntars Godiņš ; ar Edvīna Raupa iev. // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.34 (2006, 8./15.sept.), 6.lpp. : ģīm.

Ehins Andress. Pavasarnakts ; Būt suņa dzīvoklim ; "Baltajā naktī..." ; Atmiņu bilde ; "Ceļas vējš..." ; Sarkankrūtīša saprāts ; Redzējums ; "Dziļi zem zemes dzīvo..." ; Esmu, esmu, esmu... ; Nūdeles un makarona mīlestība ; "Aiz vemmorskas bodes..." ; Haiku ; Esmu jūsu pazudusī mašīna ; Pakārtais ievārījums : (fragm.) / Andress Ehins ; no igauņu val. atdzej. un iev. sarakst. Guntars Godiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2005, maijs), 65.-73.lpp.

Fs. Dzejas / Fs ; no igauņu val. atdzej. Guntars Godiņš ; ar Edvīna Raupa iev. par dzejnieku (pilnā vārdā François Serpent) // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.21 (2004, 28.maijs/4.jūn.), 6.lpp. - Saturs: Fs - kas viņš ir un no kurienes nāk ; "Pazemo sevi..." ; "Tās nav Tavas rokas..." ; "Durvis ir ciet..." ; "Es nebaidos no tauriņiem..." ; Tallina ; Igaunija ; Relikti ledū ; "Ar lielām mašīnām tiek vesta nāve..." ; "Trīs krusti..." ; "Viss paiet kā vilciens..." ; "Mēs dzimstam slimnīcās..." ; "Paģiras mūsu kopīgajā ķermenī..." ; "Sniegs ir balts un skaists un tīrs..." ; Baltas mašīnas, sarkanas mašīnas ; Moku kambaris.

Fs. "Kas mēs esam?..." ; "Dzejnieki dzejo par dzejošanu..." ; "Ko gan es iesāktu bez Tevis Ave..." ; "Strādāju arhīvā..." ; "Mīli mani no deviņiem līdz pieciem..." ; "Kad cilvēks nomirst..." ; "Skarbs vīrs no rīta iziet laukā..." / Fs ; no igauņu val. atdzej. un iev. par aut. (François Serpent, īst.v. Indreks Mezikeps) sarakst. Guntars Godiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2005, maijs), 80.-85.lpp.

Igauņu tautasdziesmas / atdzej. Guntars Godiņš ; ar Edvīna Raupa iev. // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.25 (2003, 20./27.jūn.), 4.lpp. - Saturs: Dziedi, kamēr dzīvo ; Kur palika mūsu Jāns ; Nav dancotāju ; Kad mēs triji tiksimies ; Kanna acis raibas dara ; Brūtes meklēšana ; Kas no kausa, kas no kannas vai no biķerīša ; Gulētu es puisim klēpī ; Meita iet kur izredzētais ; Nu ir laiks jau mājup doties.

Jūra mans zirgs Jūra pagalmgalā ; Ņem mazu sievu ; Mīklu dziesma ; Kas no kausa, kas no kannas vai no biķerīša : [igauņu tautasdziesmas] / atdz. Guntars Godiņš // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.28 (2002, 20.febr.), 18.lpp.

Kaplinskis Jāns. Dzejoļi no topošās grāmatas "Vārdi mēmumā" / Jāns Kaplinskis ; no igauņu val. atdzej. Guntars Godiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2005, maijs), 60.-64.lpp. - Saturs: "Vārdi..." ; "Katrs krītošs piliens..." ; Jo zemāk ; Vai klausa ; Izaug no atmiņām ; Sauc iepriekšējo ; Starp vārdiem ; Gadumija garām ; Nav nevienam.

Karlstrema Sanna. Šaha meistara ilgas ; Arhitekts / Sanna Karlstrema ; no somu val. atdzej. un iev. sarakst. Guntars Godiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.7 (2007, jūl.), 31.-35.lpp. : ģīm. - Saturs: "Naktī vairākas reizes grozos no viena sāna uz otru..." ; "Es nenācu te, lai paliktu..." ; "Mazie bandinieki tev piestāv..." ; "Divas laivas - viena uz otras šūpojas..." ; "Kādreiz debess nonāca uz zemes..." ; "Uz galda maizes rika, tavu zobu pēdas..." ; "Dažu dienu vēl protu sērot kā pienākas..." ; "Arvien šaurāki tavi pleci, tu attālinies..." ; "Aiz tavas muguras pilsēta mainās..." ; "Papīrs visu nakti čaukst..." ; "Mežmalā..." ; "Mēs guļam, pagriezušies viens pret otru, es un kungs A...".

Kivisildniks. "Buda ir visā..." ; "Dzejnieks..." ; "Miegam viss ir..." ; "Uz manu ausu..." ; "Tik kluss..." : [ar īsām ziņām par aut.] / Kivisildniks ; no igauņu val. atdzej. Guntars Godiņš ; ar red. iev. // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.9 (2003), 96.-97.lpp.

Kivisildniks. Kalevipoega mīlestība ; Par Kalevipoegu ; Akmens Sindi upē ; "Māksla ir gara..." ; "Tēvzemes - mīlestība..." ; "Ak eidip..." ; "Domāju, ak dievs tas kungs..." ; Poēma par lāci ; "Heisā jē-jē..." ; "Vēstures..." ; "A b c..." ; "Ir tikai..." ; "Kalevipoegs..." ; "Biedri..." ; "Lauks zelta..." ; "Viņa klusēšana..." ; "Patiešām..." ; "Šī grāmata..." ; "Ciršana..." / Kivisildniks ; atdzej. Guntars Godiņš ; ar Māra Salēja iev. // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.36 (2003, 5./12.sept.), 4.lpp.

Kivisildniks. "Māksla ir gara..." ; "Domāju, ak dievs tas kungs..." ; "Es esmu..." ; "Ir tikai..." ; "Heisā jē-jē..." ; "Vēstures..." ; "Ja tavs..." ; "Buda ir visā..." / Kivisildniks ; no igauņu val. atdzej. un iev. "Igauņu dzejnieki Latvijā" sarakst. Guntars Godiņš // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.39 (2004, 8./15.okt.), 6.lpp.

Krulls Haso. Brīvība nevar tapt svētulīga / Haso Krulls ; no igauņu val. atdz. un iev. par igauņu dzejn., kritiķi, tulk. sarakst. Guntars Godiņš // Kentaurs XXI. - ISSN 1019-5351. - Nr.29 (2002, dec.), 153.-158.lpp. - Saturs: "Viņos laikos ļaudīm bija skaidra un noteikta pasaules aina..." ; "Liela funkcionāla celtne līgojās..." ; "Palmas šalko..." ; "Aka ir kā gotiskas baznīcas tornis. Vakarblāzma ir verdzene..." ; "Pīlādzis zied, zelts deg..." ; "Migla lien, izbijies klusums lien..." ; "Lietus atnāca, svari ir slapji..." ; "Jumts ir kā siets..." ; "Teļļuka ekrāna vidū..." ; "Skatos laukā pa savu logu...".

Krulls Haso. "Viņos laikos ļaudīm bija skaidra..." ; "Liela funkcionāla celtne līgojās..." ; "Palmas šalko..." ; "Pīlādzis zied, zelts deg..." ; "Aka ir kā gotiskas baznīcas tornis. Vakarblāzma ir verdzene..." / Haso Krulls ; atdz. un iev. sarakst. Guntars Godiņš // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.202 (2002, 30.aug.), 10.lpp. - (Piel. "Literatūra un Māksla Latvijā").

Lābans Ilmars. Pašnāvnieciskie putni ; Bērns lielceļa grāvī atrod apgāztu dūmu stabu un pakaras zirnekļtīklā ; Dzelzs skaidiņas ; Priede ; Laupītājromāns ; Vakara ganības ; Mikrokosms ; Šlipse ap dūmu stabu ; Īsspalva ; Kalendāra lapa ; Pornogrāfiskais ; Pirmdiena / Ilmars Lābans ; no igauņu val. atdzej. Guntars Godiņš ; ar Edvīna Raupa iev. par aut. (1921-2000) // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.32 (2003, 8./15.aug.), 4.lpp.

Lāksonena Heli. Gos un bērzs ; Rudmies ; Sasirdzs ; Kokaudzētājs ; Rabarbersul ; Vārdmaiņa ; Zemeskok dien ; Beidzamdien pazīms ; Kad laiks nepaiet / Heli Lāksonena ; no dienvidrietumsomu dialekta atdzej. un iev. sarakst. Guntars Godiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.7 (2007, jūl.), 25.-30.lpp. : ģīm.

Mekela Hannu. "Kaut ko murminot pie sevis..." ; "Pusnakts, dienas vidus, paziņu seju gaisma un tumsa..." ; "Gadiem tas audzis citu ēnā..." ; "Ass vējš atsedz savu seju..." ; "Ir naktis, kad nevaru aizmigt..." ; "Pulkstenis četri, visapkārt klusums..." / Hannu Mekela ; no somu val. atdzej. un iev. sarakst. Guntars Godiņš // Luna. - ISBN 9984-679-86-1. - Nr.10 ([2003]), 51.-56.lpp.

Pāsonens Marku. Klavierkoncerts ; Vārds ; Jūras mašīna ; Pilsēta ceļas no jūras / Marku Pāsonens ; no somu val. atdzej. un iev. sarakst. Guntars Godiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.7 (2007, jūl.), 36.-38.lpp. : ģīm.

Roste Jirgens. "Prūls un veljataga iedomājās, ka es varētu uztaisīt..." ; Principiālas tēzes cilvēcības tēmai ; Mūžību meklēt VII / Jirgens Roste ; no igauņu val. atdzej. un iev. "Igauņu dzejnieki Latvijā" sarakst. Guntars Godiņš // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.39 (2004, 8./15.okt.), 6.lpp.

Sinivāra Olli. Jaunavas sniegs ; Iniciācija ; Kūstošā skulptūra / Olli Sinivāra ; no somu val. atdzej. un iev. sarakst. Guntars Godiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.7 (2007, jūl.), 52.-56.lpp. : ģīm.

Soanss Hanno. Skatītājs klusi dūcošajā rampas gaismā : [par māksl. Ginta Gabrāna instalāciju izstādi "Acīmredzamais/Neredzamais. Uztveres sala" Arhitektūras muzejā Tallinā] / Hanno Soanss ; no igauņu val. tulk. Guntars Godiņš // Studija. - ISSN 1407-3404. - Jūn./jūl. (2005), 42.-[47.]lpp.

Virolainena Merja. "Kamēlijas iežūžo mani..." ; "Izkāpjam no gultas..." ; "Namdara ēvelē sprogojas skaidas..." ; Vēl / Merja Virolainena ; no somu val. atdzej. un iev. sarakst. Guntars Godiņš // Luna. - ISBN 9984-679-86-1. - Nr.10 ([2003]), 47.-50.lpp.

Literatūra par Guntaru Godiņu

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Aicina uz tikšanos ar trīs valstu dzejniekiem : [par starptaut. dzejas vakaru Jēkabpilī ar Jura Kronberga (Zviedrija), Contra (Igaunija) un Guntara Godiņa (Latvija) piedalīšanos] / pēc G.Godiņa inform. mater. sagat. S.Mikanovska // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.78 (2007, 5.okt.), 10.lpp.

Buševica Anda. Dzejas dienu balvas : [par balvas "Pegaza pakavs" piešķiršanu dzejniekam Edvīnam Raupam par krāj. "Uzvāri man kaut ko pārejošu" un atdzej. Guntaram Godiņam par igauņu dzejnieka Ilmara Lābana dzejas krāj. "Putnu mistiskais mugurkauls" latviešu val.] / Anda Buševica // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.37 (2003, 12./19.sept.), [1.]lpp.

Dzejas brauciens : [par dzejnieku Jura Kronberga un Guntara Godiņa dalību festivālā "Dzejas brauciens" (Latvija, Igaunija, Somija)] // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.30 (2007, 16.aug.), 6.lpp.

Īrijā izdota dzejnieka Guntara Godiņa grāmata : [par G.Godiņa dzejas vakaru Korkā (Īrija) : sakarā ar dzejas grām. "Flying Blind" iznākšanu angļu val.] / pēc LETA ziņām // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.77 (2005, 7.okt.), 4.lpp.

Jundze Arno. Balva par igauņu daiļliteratūras tulkojumiem : [par latv. dzejn. un atdzejotājam Guntaram Godiņam piešķirto balvu] / Arno Jundze // Literatūra un Māksla Latvijā. - ISSN 1407-4664. - Nr.12 (2002, 21.marts), 5.lpp.

Medvecka Līga. Gaidām Guntaru Godiņu : [par gaidāmo tikšanos ar dzejnieku, tulk. un LR Kultūras atašeju Igaunijā Valmieras Kultūras centrā] / Līga Medvecka // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.6 (2007, 12.janv.), 8.lpp.

Mikanovska Sandra. Jēkabpilieši tiekas ar barikāžu laika dzejnieku : [par tikšanos ar dzejnieku Guntaru Godiņu : sakarā ar 1991.g. barikāžu atceri] / Sandra Mikanovska // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.8 (2005, 28.janv.), 3.lpp.

Nestere Līga. Sumina Dzejas dienu balvas ieguvējus : [par dzejniekiem un atdzej. Pēteru Brūveri un Guntaru Godiņu] / Līga Nestere // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.212 (2005, 12.sept.), 3.lpp.

Petrovs Andris. Dzejnieks Godiņš viesiem gatavo zivis : [par dzejnieku Guntaru Godiņu : sakarā ar dzimšanas dienas svinēšanu] / Andris Petrovs ; tekstā stāsta G.Godiņš // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.96 (2005, 26.apr.), [20.]lpp.

Recenzijas

Aizpuriete Amanda. Nakts saule nav mēness : [par Guntara Godiņa dzejoļu grām. "Nakts saule" (Rīga : Nordik, 2000) : dzejn. A.Aizpurietes un A.Bergmaņa saruna] / Amanda Aizpuriete, Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - (2001, 5.marts), 13.lpp.

Berelis Guntis. Cilvēks, kurš domā : [par Kross, Jāns. Lidojums uz vietas : romāns. No igauņu val. tulk. Maima Grīnberga ; vārsmas atdz. Guntars Godiņš ; red. Silvija Brice ; māksl. Māris Sīmansons. Rīga : Atēna, 2002. 405, [1] lpp.] / Guntis Berelis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.77 (2002, 3.apr.), 14.lpp.

Čaklā Inta Pasaules tulkošana : [par Godiņš, Guntars. Nakts saule : [dzeja]. Rīga : Nordik, 2000. 91, [4] lpp.] // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2001), 150.-152.lpp.

Dzejas krājums "Putnu mistiskais mugurkauls" [par igauņu dzejnieka Ilmara Lābana (1921-2000) dzejas krāj. Guntara Godiņa atdzej.] // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.38 (2003, 19.sept.), 15.lpp.

Eipurs Aivars. Varētu būt bestsellers : [par Trāts, Matss. Haralas dzīvesstāsti : [dzejoļu krāj.]. No igauņu val. tulk. Guntars Godiņš ; iev. "Kapu sargs Mats Trāts" sarakst. Knuts Skujenieks. Rīga : Nordik, 2005. 310, [1] lpp. : il.] / Aivars Eipurs // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.16 (2005, 29.apr./6.maijs), 8.lpp.

Ernštreits Valts. Mītiskās mīdijas : [par igauņu sirreālista Ilmara Lābana dzejas krāj. "Putnu mistiskais mugurkauls" Guntara Godiņa atdzej. (Rīga : Neputns)] / Valts Ernštreits // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.52 (2003, 27.dec./2.janv.), 5.lpp.

Jundze Arno. Mirušo ciema stāsti : [par igauņu dzejnieka Matsa Trāta dzejas grām. "Haralas dzīvesstāsti" (atdzej. Guntars Godiņš)] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.95 (2005, 25.apr.), 13.lpp.

Kronbergs Juris. Tikšanās uz operācijas galda : [par Lābans, Ilmars. Putnu mistiskais mugurkauls : dzejoļu krāj. No igauņu val. tulk. Guntars Godiņš. Rīga : Neputns, 2003. 117, [2] lpp. : ģīm., faks., zīm.] / Juris Kronbergs // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.215 (2003, 15.sept.), 13.lpp.

Sarunas

Godiņš Guntars. Es atrodos pa vidu : [saruna ar LR vēstnieka Igaunijā palīgu kultūras jaut., dzejnieku] / Guntars Godiņš ; pierakst. Kristīne Matīsa // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.166 (2003, 19.jūl.), 8.-10.lpp. - (Piel. "Mēs" ; Nr.29).

Godiņš Guntars. Igaunija un Latvija : no dziesmas uz dziesmu, jauni tilti no valodas uz valodu : [par darbu pie Igauņu-latv. val. vārdnīcas u.c. abu valstu kult. sadarbības projektiem : saruna ar LR vēstn. Igaunijā kult. atašeju] / Guntars Godiņš ; pierakst. Aina Rozeniece. // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.28 (2002, 20.febr.), 18.lpp.

Godiņš Guntars. Nirpīle un citi Godiņa diplomātiskie lomi : [par makšķerēšanu : saruna ar LR kultūras atašeju Igaunijā] / Godiņš Guntars ; pierakst. Aldis Miesnieks, Egīls Zirnis // Copes Lietas. - ISSN 1407-3269. - Nr.5 (2005, maijs), 2.-7.lpp.

Godiņš Guntars. Pāris abstraktu cimdu : [saruna ar dzejnieku, igauņu dzejnieka Ilmara Lābana dzejoļu krājuma "Putnu mistiskais mugurkauls" atdzejotāju] / Guntars Godiņš ; pierakst. Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.213 (2003, 12.sept.), 10.lpp. - (Iel. "Literatūra un Māksla Latvijā").

Godiņš Guntars. Pie iztēles kapsētas vārtiem : [saruna ar dzejnieku un atdzej. : sakarā ar grām. "Haralas dzīvesstāsti" iznākšanu] / Guntars Godiņš, Matss Trāts ; pierakst. Zigmunds Bekmanis ; tekstā stāsta dzejnieks Knuts Skujenieks // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.137 (2005, 21.maijs), 27.lpp. - (Iel. "Kultūrzīmes").

Godiņš Guntars. "Vārdi nav domāti atmiņām..." : [saruna ar Latvijas vēstniecības Igaunijā kultūras atašeju Guntaru Godiņu : sakarā ar Igaunijas Republikas Neatkarības dienu] / Guntars Godiņš ; pierakst. Valija Berkina // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.24 (2007, 27.febr.), 6.lpp. : ģīm. - T.p. laikr. "Brīvā Latvija" - Londona. - ISSN 0934-6759. - Nr.11 (2005, 12./18.marts), 6.lpp. un laikr. "Laiks" - Ņujorka. - Nr.11 (2005, 12./18.marts), 12.lpp.

Godiņš Guntars. Vēstnieka palīgs ar dzejnieka dvēseli : [saruna ar LR vēstnieka Igaunijā palīgu kultūras jaut., dzejnieku] / Guntars Godiņš ; pierakst. Malda Ilgaža // Dzirkstele. - ISSN 1407-9682. - Nr.147 (2006, 19.dec.), 7.lpp. : ģīm. - T.p. laikr. "Alūksnes Ziņas". - ISSN 1407-9704. - Nr.151 (2006, 30.dec.), 10.lpp. : ģīm.