Atbildes, kuras tu meklē
2015.12. Kalendārs bibliotēkām

1.XII

Pasaules AIDS diena

Amerikāņu aktierim, režisoram Vudijam Allenam - 80 (1935)

2.XII

Mākslas zinātniekam, publicistam Hugo Vītolam - 115 (1900-1976)

Bibliogrāfam, literātam Augustam Ģinteram - 130 (1885-1944)

Publicistam, sabiedriskajam darbiniekam Krišjānim Valdemāram - 190 (1825-1891)

3.XII

Franču režisoram Žanam Likam Godāram - 85 (1930)

4.XII

Dizaineram Ādolfam Irbītem - 105 (1910-1983)

Austriešu dzejniekam Raineram Marijai Rilkem - 140 (1875-1926)51

5.XII

Režisoram, operatoram Jurim Podniekam - 65 (1950-1992)

6.XII

Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena

Dzejniecei Agitai Dragunai - 45 (1970)

7.XII

Rakstniekam Žanim Grīvam - 105 (1910-1982)

Gleznotājai, rakstniecei Margaritai Kovaļevskai - 105 (1910-1999)

8.XII

Somu komponistam Janam Sibēliusam - 150 (1865-1957)

Pedagogam, literātam Andrejam Bergmanim - 205 (1810-1869)

10.XII

Vēsturniekam Andrievam Ezergailim - 85 (1930)

11.XII

Aktierim, režisoram, skatuves mākslas pedagogam Arnoldam Liniņam - 85 (1930-1998)

Franču dzejniekam Alfredam de Misē - 205 (1810-1857)

12.XII

Amerikāņu dziedātājam, aktierim Frenkam Sinatram - 100 (1915-1998)

Dziesminiekam Andrīvam Jūrdžam - 170 (1845-1925)

13.XII

Itāliešu dramaturgam Karlo Goci - 295 (1720-1806)

14.XII

Franču dzejniekam Polam Eliāram - 120 (1895-1952)

16.XII

Dziedātājai Margaritai Vilcānei - 75 (1940)

Vācu komponistam Ludvigam van Bēthovenam - 245 (1770-1827)

17.XII

Tekstilmāksliniekam Georgam Barkānam - 90 (1925-2010)

19.XII

Aktrisei Veltai Skurstenei - 85 (1930)

Franču dziedātājai Edītei Piafai - 100 (1915-1963)

20.XII

Aktrisei Ligitai Dēvicai - 75 (1940)

Rakstniecei Regīnai Ezerai - 85 (1930-2002)

21.XII

Amerikāņu mūziķim Frenkam Zapam - 75 (1940-1993)

22.XII

Tulkotājam Alfonam Sukovskim - 105 (1910-1998)

23.XII

Aktrisei Rēzijai Kalniņai - 45 (1970)

Dzejniekam, māksliniekam, režisoram Antonam Kūkojam - 75 (1940-2007)

Rakstniecei Zentai Ērglei - 95 (1920-1998)

24.XII

Ziemassvētku vakars

25.XII

Pirmie Ziemassvētki

Dzejniecei Veltai Sniķerei - 95 (1920)

26.XII

Dziesminiekam, sabiedriskajam darbiniekam Pīteram Miglinīkam - 165 (1850-1883)

29.XII

Vācu tautības latviešu literātam Kristiānam Dāvidam Lencam - 295 (1720-1798)

30.XII

Tulkotājam Talridam Rullim - 75 (1940-2014)

31.XII

Angļu rakstniekam Džozefam Radjardam Kiplingam - 150 (1865-1936)

Vecgada diena

Vēsturniekam Andrejam Plakanam - 75 (1940)

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku konsultatīvais centrs, 2015