Atbildes, kuras tu meklē
Svīre Māra

rakstniece (1936)

Māras Svīres darbi

Grāmatas

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, 1910-2005 : 95 gadu jubilejas izd. / atb. red. un pēcv. aut. Gunārs Stradiņš. - Alūksne : Selja, 2005. - 256, [1] lpp. - Saturā: Mūsu skolotājas bija personības / Māra Svīre.

Guļevska Lia. Vientuļā virsotne : [par Gunaru Cilinski] / Lia Guļevska, Gunars Treimanis. - Rīga : Antēra, [2003]. - 336, [2] lpp. - Aut. lokā: Māra Svīre.

Piedod, māt! : atziņas, dzeja un proza par māti : [krāj.] / sast. Alberts Ločmelis. - Rīga : Annele, 2002. - 442, [1] lpp. - Saturā: Mīlestības mērs / Māra Svīre.

Svīre Māra. Ja pulkstenis nenodos : gandrīz dienasgrāmata / Māra Svīre ; [māksl. Anita Jansone-Zirnīte]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006]. - 198, [1] lpp.

Svīre Māra. Līdumnieku mantojums : videoromāns / Māra Svīre, Vladimirs Kaijaks. - Rīga : Lauku Avīze, 2007. - 256 lpp.

Svīre Māra. Māsas / Māra Svīre. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 253, [1] lpp. - (Ķengura grāmata).

Svīre Māra. Orhidejas zem zilām ziemas debesīm / Māra Svīre. - [Rīga] : Lauku Avīze, 2004. - 268, [3] lpp.

Svīre Māra. Slazdu krogs un divi nami Rīgā : romāns / Māra Svīre ; [il. A.Jansone-Zirnīte]. - Rīga : Lauku Avīze, 2001. - 191 lpp. - (Lata romāns ; 9 (27)).

Svīre Māra. Zīmes un piezīmes / Māra Svīre ; Vijas Kilblokas fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - [103] lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Beļavniece Vita. Jaunjelgavas novadā : [par Staburaga pagasta ievērojamām vietām] / Vita Beļavniece ; tekstā stāsta rakstniece Māra Svīre // 36,6°C Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk. - ISSN 1691-1245. - Nr.1 (2010, janv.), 68.-71.lpp.

Svīre Māra. Blandonis... mīļais / Māra Svīre // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.8 (2010, 9./22.apr.), 38.-[40.]lpp.

Svīre Māra. Elpa / Māra Svīre // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2009, febr.), 26.-31.lpp.

Svīre Māra. Gaismas un ēnas māja : [fragm. no eseju krāj. "Ja pulkstenis nenodos" (Rīga : Zvaigzne ABC)] / Māra Svīre // Ģimenei. - ISSN 1691-3590. - Nr.11/12 (2008), 58.-59.lpp.

Svīre Māra. Pēdējā saruna ar Egilu Lukjanski : [rakstnieka (1937-2008) piemiņai] / Māra Svīre // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.11 (2008, nov.), 201.-202.lpp.

Svīre Māra. Svīres zīmes : [par grām. "Zīmes un piezīmes" : saruna ar rakstnieci, scenāristi] / Māra Svīre ; tekstā fragm. no grām. ; pierakst. Agra Krūmiņa // Ģimenei. - ISSN 1691-3590. - Nr.11/12 (2008), 54.-57.lpp.

Svīre Māra. Trešais brālis / Māra Svīre // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.16 (2008, 1./14.aug.), 40.-[42.]lpp.

Literatūra par Māru Svīri

Grāmatas

Latviešu rakstniecība biogrāfijās / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 2003. - 739, [2] lpp. - Saturā par: Māra Svīre.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Celmiņa Margarita. Ne dienu bez romāna! : [par rakstniekiem Māru Svīri un Vladimiru Kaijaku Staburaga pagastā (Aizkraukles raj.)] / Margarita Celmiņa ; tekstā stāsta M.Svīre // Staburags. - ISSN 1691-0923. - Nr.51 (2009, 7.maijs), 7.lpp.

Celmiņa Margarita. "Staburags mūs sargā!" : [par Staburaga klinti un rakstnieku Māras Svīres, Vladimira Kaijaka mājām "Staburagi" (Aizkraukles raj.)] / Margarita Celmiņa // Staburags. - ISSN 1691-0923. - Nr.40 (2009, 4.apr.), 6.lpp.

Cielava Jolanta. Dārzs bez robežām : [par rakstnieces Māras Svīres un viņas dzīvesbiedra, rakstnieka Vladimira Kaijaka dārzu Staburaga (Vīgantes) ciemā (Jaunjelgavas nov.)] / Jolanta Cielava ; tekstā stāsta V.Kaijaks, M.Svīre // Dārza Pasaule. - ISSN 1407-5172. - Nr.3 (2011, marts), 16.-[19.]lpp.

Godīga ceļa iesākumā? : [par Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera ierosinājumu atlaist LR Saeimu : stāsta rakstniece, komp., sabiedriskā darbiniece, kinorež.] / Māra Svīre, Imants Kalniņš, Anna Žīgure, Dzintra Geka ; pierakst. Ināra Mūrniece // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.104 (2011, 31.maijs), 3.lpp.

Grūtups Gaitis. Četri vēji pūš no Zaļeniekiem : [par Latvijas Lauku bibliotēku atbalsta biedrības organizētajiem 8.grāmatu svētkiem ar rakstn. Māras Svīres un Vladimira Kaijaka piedalīšanos] / Gaitis Grūtups // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.151 (2009, 8.sept.), 7.lpp.

Ilgaža Malda. Mēs esam viens otra sirdsapziņa : [par rakstniekiem Māru Svīri un Vladimiru Kaijaku : sakarā ar viesošanos Gulbenes bibliotēkā] / Malda Ilgaža ; tekstā stāsta M.Svīre un V.Kaijaks // Dzirkstele. - ISSN 1407-9682. - Nr.10 (2008, 24.janv.), 5.lpp.

Kaijaks Vladimirs. Bumbieris un plūme : [par attiecībām : stāsta dzīvesbiedri, rakstnieki : sakarā ar laulības 40.gadadienu] / Vladimirs Kaijaks, Māra Svīre ; pierakst. Kaija Zemberga // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.22 (2010, 22.okt./4.nov.), 8.-[13.]lpp.

Kā Rīgas Latviešu biedrībai kļūt par latviešus vienojošu spēku? : [akadēmiķu, rež., rakstnieces, komp., teologa, tulk. atbildes uz jautājumu] / Jānis Stradiņš, Maija Kūle, Kārlis Auškāps, Māra Svīre, Ingmars Zemzaris ; pierakst. Aija Kaukule // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.34 (2011, 18.febr.), 2.lpp.

Kinca Inguna. Svīre un Kaijaks apprecējās melnajā piektdienā : [par rakstnieci, TV seriāla "Likteņa līdumnieki" scenārija aut. Māru Svīri un viņas dzīvesbiedru, rakstnieku Vladimiru Kaijaku] / Inguna Kinca ; tekstā stāsta V.Kaijaks, M.Svīre // Privātā Dzīve. - ISSN 1407-4311. - Nr.18 (2008, 6./12.maijs), 22.-[24.]lpp.

Krauja Vita. Par patiesības alkām teātrī un dzīvē : [par Latvijas teātra mākslas sasniegumu apbalvošanas ceremoniju "Spēlmaņu nakts" Dailes teātrī] / Vita Krauja ; tekstā stāsta teātra zinātn. Silvija Radzobe, rakstn. Māra Svīre, Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, teātra pedagoģe Anna Eižvertiņa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.301 (2009, 25.nov.), 19.lpp.

Kusiņa, Linda. Daudz jaunu vārdu : [par grām. sērijas "Lata romāns" literāro konkursu] / Linda Kusiņa ; tekstā stāsta konkursa žūrijas locekles Eva Mārtuža, Monika Zīle, Māra Svīre // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.115 (2011, 15.jūn.), 11.lpp.

Kusiņa Linda. Latviskākā dzejnieka sargeņģelis : [par dzejnieku, rakstnieku Kārli Skalbi (1879-1945), viņa dzīvesbiedri, tulk. Lizeti Skalbi (1886-1972) un rakstnieces Ingunas Baueres biogrāfiskā romāna "Lizete, dzejniekam lemtā" tapšanu] / Linda Kusiņa ; tekstā stāsta K.Skalbes mazdēls, Zviedrijā dzīvojošais arhitekts, dizainers Andrejs Legzdiņš, grām. red. Māra Svīre // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.287 (2009, 6.nov.), 16.-19.lpp. - (Mājas viesis).

Šaitere Tekla. Nozagt peoniju smaržu : [par rakstnieces Māras Svīres un viņas dzīvesbiedra, rakstnieka Vladimira Kaijaka dārzu Staburaga pagastā (Jaunjelgavas nov.)] / Tekla Šaitere ; tekstā stāsta M.Svīre // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.159 (2010, 14.jūl.), 16.lpp.

Valtere Madara. Kā panākt, lai skolēni lasītu ar prieku : [par Latvijas Nacionālo lasīšanas kongresu bērniem] / Madara Valtere ; tekstā stāsta rakstniece Māra Svīre, Talsu Valsts ģimnāzijas direktore Inguna Raituma, Rīgas domes Kultūras pārvaldes vadītāja Dzidra Šmita // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.35 (2010, 16.sept.), 11.lpp.

Vikmanis Ģirts. Arī Eiropā jāmeklē atbilstoši latviešu vārdi : [par valodu vakariem "Un es tieši gāju vārdu meklēt" Ojāra Vācieša muzejā un tikšanos ar rakstniekiem Vladimiru Kaijaku un Māru Svīri : sakarā ar latviešu valodas lietošanas iespējām Eiropas Savienībā] / Ģirts Vikmanis ; tekstā stāsta V.Kaijaks, M.Svīre // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.126 (2011, 2./4.jūl.), 11.lpp. - (Iel. "Tepat, Eiropā").

Vītola Ilze. "Likteņa līdumniekiem" desmit gadu : [par TV seriāla "Likteņa līdumnieki" (rež. Virdžīnija Lejiņa) tapšanas vēsturi] / Ilze Vītola ; tekstā stāsta scenārija aut. Māra Svīre, V.Lejiņa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.108 (2011, 4./6.jūn.), 9.lpp.