Atbildes, kuras tu meklē
Plakātkalendārs 2017. gada 1. pusgadam
Plakātkalendārs 2017. gada 2. pusgadam
2017. gada Kalendārs bibliotēkām

.

JANVĀRIS

1
Jaungada diena
Literatūrzinātniecei Ievai Kalniņai - 60 (1957)

5
Itāliešu rakstniekam, filozofam Umberto Eko - 85 (1932-2016)
Rakstniekam Egilam Lukjanskim - 80 (1937-2008)

7
Igauņu rakstniekam Oskaram Lutsam - 130 (1887-1953)

10
Rakstniekam Olafam Gūtmanim - 90 (1927-2012)

12
Rakstniekam, sabiedriskajam darbiniekam Skuju Frīdim (īst. v. Gotfrīds Mīlbergs) - 130 (1887-1942)
Tēlniekam amatierim, koraļļu pils (Maiami, Florida, ASV) autoram Edvardam Liedskalniņam - 130 (1887-1951)

13
Literatūrkritiķim Mārtiņam Poišam - 80 (1937)
Dzejniekam Jānim Sirmbārdim - 80 (1937-2015)

16
Tēlniekam Andrejam Jansonam - 80 (1937-2006)
Rakstniecei Andrai Neiburgai - 60 (1957)

17
Diriģentam Edgaram Tonam - 100 (1917-1967)

18
Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam - 135 (1882-1956)

20
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

21
Mākslas zinātniekam Mārim Brancim - 70 (1947)

25
Valodniecei, folkloristei Veltai Rūķei-Draviņai - 100 (1917-2003)

26
Latvijas Republikas starptautiskās (de iure) atzīšanas diena

28
Dzejniekam Vitautam Ļūdēnam - 80 (1937-2010)

31
Gleznotājam Kārlim Miesniekam - 130 (1887-1977)

.

FEBRUĀRIS

2
Sveču diena
Politiķim, diplomātam Alfredam Bīlmanim - 130 (1887-1948)

4
Dzejniecei Rūtai Ventai - 80 (1937-2013)

6
Politiķim, diplomātam, bij. Latvijas ārlietu ministram Zigfrīdam Annam Meierovicam - 130 (1887-1925)

9
Rakstniekam Voldemāram Brankam - 120 (1897-1973)
Dzejniecei Mirdzai Ķempei - 110 (1907-1974)
Kordiriģentam Daumantam Gailim - 90 (1927-1991)

10
Aktrisei Mirdzai Šmithenei - 130 (1887-1978)
Aktrisei Elzai Radziņai - 100 (1917-2005)

11
Amerikāņu uzņēmējam, izgudrotājam Tomasam Alvam Edisonam - 170 (1847-1931)

Amerikāņu rakstniekam Sidnijam Šeldonam - 100 (1917-2007)
Režisoram Oļģertam Dunkeram - 85 (1932-1997)

13
Komponistam Jāzepam Mediņam - 140 (1877-1947)

14
Rakstniecei Astrīdai Beinārei - 80 (1937)

15
Rakstniekam Miermīlim Steigam (īst. v. Iļja Frīdmanis) - 90 (1927)

16
Lietuvas Republikas Neatkarības diena

17
Vācu tautības latviešu mācītājam, literātam Ludvigam Leonardam Kārlim Hērvāgenam - 200 (1817-1899)
Aktrisei Eleonorai Dūdai - 90 (1927-2007)

18
Dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei - 65 (1952)

19

Kino režisoram un operatoram Uldim Braunam - 85 (1932-2017)

22
Aktrisei Baibai Indriksonei - 85 (1932)

23
Kordiriģentam Paulam Kveldem - 90 (1927)

24
Igaunijas Republikas Neatkarības diena
Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei - 95 (1922-2013)

25
Itāliešu dramaturgam Karlo Goldoni - 310 (1707-1793)
Angļu rakstniekam Entonijam Bērdžesam - 100 (1917-1993)

27
Gleznotājam Kārlim Sūniņam - 110 (1907-1979)
Vijolniekam Gidonam Krēmeram - 70 (1947)

.

MARTS

2
Gleznotājai Sandrai Krastiņai — 60 (1957)

3
Gleznotājam, mākslas pedagogam Vilhelmam Purvītim — 145 (1872–1945)
Aktierim Zigurdam Neimanim — 70 (1947)

4
Komponistam Pēterim Plakidim — 70 (1947)
Gleznotājam Harijam Veldrem — 90 (1927–1999)

6
Kolumbiešu rakstniekam Gabrielam Garsijam Markesam — 90 (1927–2014)

8
Literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei — 65 (1952)
Grafiķei, gleznotājai Ilonai Ceipei — 80 (1937–1991)

11
Gleznotājai Vijai Maldupei — 70 (1947–1996)

12
Karikatūristam Ērikam Ošam — 90 (1927)

14
Amerikāņu bibliotēkzinātnes speciālistam Čārlzam Ami Kateram — 180 (1837–1903)

15
Dzejniekam Mārim Melgalvam — 60 (1957–2005)

17
Gleznotājai Aleksandrai Beļcovai — 125 (1892–1981)
Animācijas filmu režisorei Rozei Stiebrai — 75 (1942)

18
Amerikāņu rakstniekam Džonam Apdaikam — 85 (1932–2009)

19
Publicistam, gleznotājam Ernestam Brastiņam — 125 (1892–1942)

24
Rakstniekam Jānim Plotniekam — 85 (1932–2003)

25
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Britu komponistam, dziedātājam, pianistam Eltonam Džonam — 70 (1947)
Amerikāņu dziedātājai, mūziķei Aretai Franklinai — 75 (1942)

27
Krievu čellistam, diriģentam Mstislavam Rostropovičam — 90 (1927–2007)
Rakstniekam Jānim Einfeldam — 50 (1967)

28
Mūziķim, komponistam Gunāram Ordelovskim — 90 (1927–1990)

30
Literatūras zinātniekam, kritiķim Harijam Hiršam — 80 (1937–2007)

31
Režisoram, rakstniekam Kārlim Pamšem — 100 (1917–2015)
Dizaingrafiķim, plakātu māksliniekam Laimonim Šēnbergam — 70 (1947)

.

APRĪLIS

1
Rakstniekam Andrejam Skailim (īst. v. Andrejs Vite) - 90 (1927-2012)

2
Aktierim, režisoram, skatuves mākslas pedagogam Feliksam Deičam - 80 (1937)

4
Krievu kinorežisoram Andrejam Tarkovskim - 85 (1932-1986)
Īru ģitāristam, dziedātājam, komponistam Gerijam Mūram - 65 (1952-2011)

8
Žurnālistei, politiķei Sarmītei Ēlertei - 60 (1957)

10
Amerikāņu žurnālistam, izdevējam Džozefam Puliceram - 170 (1847-1911)

12
Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai - 80 (1937)

13
Kinooperatoram Eduardam Tisē - 120 (1897-1961)
Baletmeistarei Helēnai Tangijevai-Birzniecei - 110 (1907-1965)

14
Lielā piektdiena
Rakstniekam Pērsietim (īst. v. Kārlis Zemītis) - 155 (1862-1901)

15
Pedagogam, sabiedriskajam darbiniekam, publicistam, valodniekam Atim Kronvaldam (arī Kronvaldu Atis) - 180 (1837-1875)
Rakstniekam, publicistam, mākslas teorētiķim Viktoram Eglītim - 140 (1877-1945)
Aktierim Uldim Pūcītim - 80 (1937-2000)

16
Pirmās Lieldienas

17
Otrās Lieldienas

19
Gleznotājai Ievai Iltnerei - 60 (1957)

20
Dzejniekam Andrim Vējānam (īst. v. Donats Kalnačs) - 90 (1927-2005)

23
Rakstniecei Ilzei Indrānei (īst. v. Undīna Jātniece) - 90 (1927)
Grafiķim, plakātu māksliniekam Georgam Smelteram - 75 (1942-2014)

24
Dzejniekam, tulkotājam Pēteram Brūverim - 60 (1957-2011)

25
Bibliotekāram, bibliogrāfam, bibliofilam Jānim Misiņam - 155 (1862-1945)
Dzejniekam, publicistam Albertam Eglītim - 100 (1917-2007)

.

MAIJS

1
Darba svētki
Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

2
Rakstniekam Alfredam Dziļumam - 110 (1907-1976)

3
Literatūrzinātniecei, literatūrkritiķei Astrīdai Skurbei (īst. v. Astrīda Vite) - 80 (1937)

4
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

8
Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena
Latviešu izcelsmes amerikāņu fotogrāfam, pasaulē ievērojamu cilvēku portretu autoram Ulvim Albertam - 75 (1942)

11
Aktierim, baleta māksliniekam Haraldam Ritenbergam - 85 (1932)

13
Dzejniekam, publicistam Jurim Alunānam - 185 (1832-1864)

14
Mātes diena
Tēlniecei Valentīnai Zeilei - 80 (1937)

16
Bibliotēku, informācijas zinātnes un grāmatzinātnes speciālistam, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram Andrim Vilkam - 60 (1957)

18
Starptautiskā muzeju diena
Publicistam, sabiedriskajam darbiniekam Vilim Olavam (arī Vilis Plute) - 150 (1867-1917)

21
Vēsturniekam Ādolfam Šildem - 110 (1907-1990)

25
Rakstniekam Alvilam Ceplim - 120 (1897-1937)

28
Dzejniecei Rūtai Skujiņai - 110 (1907-1964)

29
ASV trīsdesmit piektajam prezidentam Džonam Kenedijam - 100 (1917-1963)

.

JŪNIJS

1
Dzejniekam, literatūrzinātniekam Austrim Grasim - 75 (1942)

2
Operdziedātājai Elfrīdai Pakulei - 105 (1912-1991)
Literatūrvēsturniekam, tulkotājam Kārlim Eglem - 130 (1887-1974)

4
Vasarsvētki
Karikatūristam Gunāram Bērziņam - 90 (1927-1999)

6
Dzejniecei Zinaīdai Lazdai (īst. v. Zinaīda Zelma Šreibere) - 125 (1902-1957)
Gleznotājai Birutai Baumanei - 95 (1922)

7
Rakstniecei, tulkotājai Aijai Vālodzei - 60 (1957)

8
Rakstniekam Haraldam Eldgastam (īst. v. Jānis Miķelsons) - 135 (1882-1926)

13
Aktierim Jurim Strengam - 80 (1937)

14
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Vēsturniekam, literatūrvēsturniekam, tulkotājam, diplomātam Arnoldam Spekem (arī Arnolds Spekke) - 130 (1887-1972)
Gleznotājam, mākslas zinātniekam Romim Bēmam - 90 (1927-1993)

17
Latvijas Republikas okupācijas diena

19
Literātam, žurnālistam, bibliotēku speciālistam Žanim Unāmam (arī Žanis Unams) - 115 (1902-1989)

22
Varoņu piemiņas diena (Cēsu kauju atceres diena)
Rakstniekam Erikam Ādamsonam - 110 (1907-1946)

23
Līgo diena
Rakstniekam Aivaram Tarvidam - 60 (1957)

24
Jāņu diena

25
Spāņu arhitektam Antonio Gaudi - 165 (1852-1926)

.

JŪLIJS

2
Vācu rakstniekam Hermanim Hesem - 140 (1877-1962)

4
Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena

8
Žurnālistam Fricim Kārkluvalkam - 150 (1867-1903)

11
Dzejniekam, tulkotājam Jāzepam Osmanim - 85 (1932-2014)

12
Amerikāņu dzejniekam, filozofam, dabaszinātniekam, vēsturniekam Henrijam Deividam Toro - 200 (1817-1862)
Aktrisei Almai Ābelei - 110 (1907-1984)
Mākslas zinātniecei Laimai Slavai - 70 (1947)

14
Rakstniekam, publicistam Arturam Heniņam - 85 (1932-2014)

15
Dzejniekam Harijam Skujam - 90 (1927-1984)

16
Gleznotājam Jānim Mitrēvicam - 60 (1957)

19
Gleznotājam Leo Svempam - 120 (1897-1975)
Arhitektam Ivaram Strautmanim - 85 (1932)

20
Rakstniekam, valodniekam Jēkabam Lautenbaham-Jūsmiņam - 170 (1847-1928)

24
Dzejniekam, literatūrkritiķim Pēterim Ķikutam - 110 (1907-1943)

26
Rakstniekam Valdim Grenkovam - 90 (1927-1989)

28
Aktierim, režisoram Kārlim Auškāpam - 70 (1947)

29
Armēņu izcelsmes krievu gleznotājam Ivanam Aivazovskim - 200 (1817-1900)

30
Grāmatizdevējam, žurnālistam, sabiedriskajam darbiniekam Pūcīšu Ģedertam (īst. v. Ģederts Eilenbergs) - 170 (1847-1919)

.

AUGUSTS

2
Literatūrzinātniecei, rakstniecei Saulcerītei Viesei - 85 (1932-2004)

3
Dzejniekam, publicistam Arvīdam Plaudim - 75 (1942)

4
Grāmatizdevējam, apgāda "Daugava" dibinātājam Jurim Georgam Šleieram - 100 (1917-2005)

9
Rakstniekam Augustam Deglavam - 155 (1862-1922)

11
Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena
Vācu tautības latviešu rakstniekam, tulkotājam Dionīsijam Gotfrīdam Kronam - 240 (1777-1838)
Angļu rakstniecei Enidai Blaitonai - 120 (1897-1968)

14
Filozofam, pirmajam Imanuela Kanta darbu tulkotājam latviešu valodā Otto Rolavam - 120 (1897-1969)
Angļu rakstniekam Džonam Golsvērtijam - 150 (1867-1933)

15
Mākslas zinātniecei Aijai Nodievai - 85 (1932)

19
83. Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) kongress Vroclavā (Polija)

20
Igaunijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena
Poļu rakstniekam Boļeslavam Prusam - 170 (1847-1912)
Dzejniecei, publicistei Ilgai Rismanei - 80 (1937)

21
Konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" pieņemšanas diena

23
Staļinisma un nacisma upuru atceres diena
Baltijas ceļa gadadiena

24
Brazīliešu rakstniekam Paulu Koelju - 65 (1947)

25
Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam - 140 (1877-1962)

31
Dzejniekam Jānim Ruģēnam - 200 (1817-1876)
Aktierim Gunāram Placēnam - 90 (1927)

.

SEPTEMBRIS

3
Dzejniecei Lijai Brīdakai - 85 (1932)

4
Tautsaimniekam, politiķim, Latvijas Valsts prezidentam (1936-1940) Kārlim Ulmanim - 140 (1877-1942)

5
Arhitektam, inženierim Mihailam Eizenšteinam - 150 (1867-1921)

15
Rakstniecei Mirdzai Čuibei - 100 (1917-2009)

21
Amerikāņu rakstniekam Stīvenam Edvinam Kingam - 70 (1947)

22
Baltu vienības diena

23
Gleznotājam Ģedertam Eliasam - 130 (1887-1975)
Mākslas zinātniekam Eduardam Kļaviņam - 80 (1937)

25
Amerikāņu rakstniekam Viljamam Folkneram - 120 (1897-1962)
Žurnālistam, rakstniekam Gunāram Ievkalnam - 90 (1927-2010)

26
Keramiķim Jānim Seikstam - 70 (1947)

29
Miķeļdiena
Spāņu rakstniekam Migelam de Servantesam Saavedram - 470 (1547-1616)

.

OKTOBRIS

1
Gleznotājam Jānim Ferdinandam Tīdemanim - 120 (1897-1964)

2
Valodniecei, terminoloģei Valentīnai Skujiņai - 80 (1937-2015)

3
Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam - 150 (1867-1892)

5
Grafiķei, gleznotājai Maldai Muižulei - 80 (1937)

10
Tēlniekam Ojāram Feldbergam - 70 (1947)

13
Gleznotājam, mākslas teorētiķim Voldemāram Matvejam - 140 (1877-1914)
Literatūrzinātniekam Alfonam Vilsonam - 100 (1917-1993)

14
Komponistam Zigmaram Liepiņam - 65 (1952)

15
Rakstniekam Edvīnam Tauriņam - 80 (1937)
Scenogrāfam, gleznotājam, plakātu māksliniekam Jurim Dimiteram - 70 (1947)

16
Vācu rakstniekam Ginteram Grasam - 90 (1927-2015)

18
Itāliešu gleznotājam Kanaleto (īst. v. Džovanni Antonio Kanals) - 320 (1697-1768)
Grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam Albertam Kronenbergam - 130 (1887-1958)
Tēlniecei, dzejniecei Vijai Gunei (īst. v. Guna Mikāne) - 80 (1937)
Dzejniekam Pāvilam Johansonam - 70 (1947)

22
Rakstniekam Albertam Caunem - 100 (1917-2011)

24
Māksliniekam Ivaram Poikānam - 65 (1952)
Grafiķim, instalāciju māksliniekam Kristapam Ģelzim - 55 (1962)

26
Kinorežisoram Ansim Epneram - 80 (1937-2003)

27
Itāliešu vijolniekam, komponistam Nikolo Paganīni - 235 (1782-1840)
Rīgas pilsētas mēram (1901-1912) Džordžam Armitstedam - 170 (1847-1912)

30
Gleznotājai Līvijai Endzelīnai - 90 (1927-2008)
Rakstniecei Lūcijai Ķuzānei - 90 (1927)

31
Zviedru rakstniekam Akselam Muntem - 160 (1857-1949)
Pirms 500 gadiem - 1517. gadā - aizsākusies reformācijas kustība

.

NOVEMBRIS

5
Gleznotājai, rakstniecei Hildai Vīkai - 120 (1897-1963)
Dzejniekam Andrim Petrovam - 50 (1967)

8
Dzejniekam Albertam Ločmelim - 80 (1937)

9
Kinooperatoram Mikam Zvirbulim - 80 (1937)

10
Mārtiņdiena
Vācu tautības latviešu literātam, tulkotājam Ernstam Glikam - 365 (1652-1705)

11
Lāčplēša diena

12
Dramaturgam Paulam Putniņam - 80 (1937)

13
Dzejniekam, literatūrzinātniekam Imantam Auziņam - 80 (1937-2013)

14
Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei - 110 (1907-2002)

18
Latvijas Republikas proklamēšanas diena (99. gadadiena)

19
Indijas politiskajai darbiniecei Indirai Gandijai - 100 (1917-1984)
Aktrisei Lilitai Ozoliņai - 70 (1947)

24
Katoļu garīdzniekam, garīgās literatūras autoram, publicistam Staņislavam Vaikuļam - 130 (1887-1961)

25
Literatūrzinātniecei Mildai Kalvei - 100 (1917-1986)

26
Gleznotājam Johanam Leberehtam Eginkam - 230 (1787-1867)

27
Amerikāņu mūziķim Džimijam Hendriksam - 75 (1942-1970)

29
Diriģentam Sigvardam Kļavam - 55 (1962)

30
Angļu rakstniekam Džonatanam Sviftam - 350 (1667-1745)

.

DECEMBRIS

1
Literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei, Latvijas Valsts prezidentei (1999-2007) Vairai Vīķei-Freibergai - 80 (1937)

2
Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena
Satīriķei, tulkotājai Maijai Kudapai - 80 (1937)

4
Rakstniekam, literatūrzinātniekam, kritiķim Andrejam Upītim - 140 (1877-1970)

6
Grāmatu izdevējam Kristofam Harderam - 270 (1747-1818)
Rakstniecei Zintai Aistarai - 60 (1957)

9
Vācu mākslas zinātniekam, klasicisma estētikas pamatlicējam Johanam Joahimam Vinkelmanim - 300 (1717-1768)

12
Dzejniekam, žurnālistam Viktoram Avotiņam - 70 (1947)

13
Rakstniekam, tulkotājam Jānim Vainovskim - 130 (1887-1969)

15
Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai - 120 (1897-1978)
Aktierim Harijam Liepiņam - 90 (1927-1998)
Fotovēsturniekam Pēterim Korsakam - 80 (1937)

16
Angļu rakstniekam Artūram Klārkam - 100 (1917-2008)

17
Dzejniekam, literatūrzinātniekam, kritiķim Ivaram Ivaskam - 90 (1927-1992)
Dzejniekam Pēterim Jurciņam - 85 (1932-2004)

19
Kinooperatoram Mārim Rudzītim - 85 (1932-1973)

20
Komponistam Arturam Maskatam - 60 (1957)

21
Vācu rakstniekam Heinriham Bellam - 100 (1917-1985)

22
Rakstniekam Aivaram Kalvem - 80 (1937-1994)

24
Ziemassvētku vakars
Dzejniekam Jānim Ziemeļniekam - 120 (1897-1930)

25
Pirmie Ziemassvētki

26
Otrie Ziemassvētki

27
Latvijas Valsts bibliotēkas (tagad - Latvijas Nacionālā bibliotēka) direktoram (1920-1940) Mārtiņam Stumbergam - 145 (1872-1955)
Dzejniekam, tulkotājam Edvīnam Raupam (īst. v. Edvīns Struka) - 55 (1962)

31
Vecgada diena
Rakstniekam Zeiboltu Jēkabam - 150 (1867-1924)
Vācu rakstniekam Dīteram Nollam - 90 (1927-2008)

.

Sastādītāja: Aina Štrāle, Bibliotēku attīstības centrs

© Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016

Skat. svinamdienas arī 2007. gada kalendārā un 2012. gada kalendārā

Skatīt arī ANO svinamās dienas