Atbildes, kuras tu meklē
2012.08. Kalendārs bibliotēkām

1.VIII

pirms 105 gadiem (1907) dibināta skautisma kustība Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2007. gada III ceturksnī.

vēsturniekam Teodoram Zeidam - 100 (1912-1994)

kostīmu māksliniecei Kristīnei Pasternakai - 60 (1952)

2.VIII

literatūrzinātniecei, rakstniecei Saulcerītei Viesei - 80 (1932-2004) Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2002. gada III ceturksnī.

3.VIII

dzejniekam, publicistam Arvīdam Plaudim - 70 (1942)

hokejistam Sandim Ozoliņam - 40 (1972)

4.VIII

Lībiešu svētki Mazirbē

angļu dzejniekam Persijam Bišam Šellijam - 220 (1792-1822)

rakstniekam Edvīnam Mednim - 115 (1897-1967)

grāmatizdevējam, apgāda Daugava dibinātājam Jurim Georgam Šleieram - 95 (1917-2005)

basketbolistam Valdim Valteram - 55 (1957)

6.VIII

baleta māksliniecei, horeogrāfei, pedagoģei Zitai Errs - 60 (1952)

7.VIII

arheologam, ēģiptologam Francim Balodim - 130 (1882-1947)

aktrisei Ainai Karelei - 70 (1942)

ukraiņu dziedātājai Sofijai Rotaru - 65 (1947)

8.VIII

rakstniekam Konstantinam Krustam - 100 (1912-1985)

rakstniecei Indrai Gubiņai - 85 (1927) Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2002. gada III ceturksnī.

amerikāņu aktierim Dastinam Hofmanim - 75 (1937)

8.-10.VIII

IFLA satelītkonference "Informācija pilsoniskajai izglītībai" Rīgā

9.VIII

rakstniekam Augustam Deglavam - 150 (1862-1922) Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2007. gada III ceturksnī.

10.VIII

aktrisei Aurēlijai Anužītei-Lauciņai - 40 (1972) Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2002. gada III ceturksnī.

biatlonistei Madarai Līdumai - 30 (1982)

11.VIII

Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena

vācu tautības latviešu rakstniekam, tulkotājam Dionīsijam Gotfrīdam Kronam - 235 (1777-1838)

angļu rakstniecei Enidai Blaitonai - 115 (1897-1968)

11.-17.VIII

IFLA 78.ģenerālkonference "Bibliotēkas tagad! - Iedvesmojošas, pārsteidzošas un iedrošinošas" Helsinkos

12.VIII

Starptautiskā jaunatnes diena

13.VIII

Starptautiskā kreiļu diena

14.VIII

dāņu fiziķim, ķīmiķim Hansam Kristianam Erstedam - 235 (1777-1851)

angļu rakstniekam Džonam Golsvērtijam - 145 (1867-1933)

aktrisei, rakstniecei Marijai Leiko - 125 (1887-1938)

literatūrkritiķei, literatūrzinātniecei Andai Kubuliņai - 70 (1942)

15.VIII

Indijas neatkarības diena

satīriķim Andrim Briedim - 75 (1937)

17.VIII

vācu tautības latviešu žurnālistam, literātam Rūdolfam Šulcam - 205 (1807-1866)

mākslas zinātniecei Aijai Nodievai - 80 (1932)


20.VIII

Igaunijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena

poļu rakstniekam Boļeslavam Prusam - 165 (1847-1912)

dzejniecei, publicistei Ilgai Rismanei - 75 (1937)

aktrisei Ivetai Braunai - 60 (1952-2003)

21.VIII

Konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" pieņemšanas diena

arhitektam Bernhardam Bīlenšteinam - 135 (1877-1959)

kamaniņu braucējai Annai Orlovai - 40 (1972)

22.VIII

franču komponistam Klodam Ašilam Debisī - 150 (1862-1918)

publicistam, teātra kritiķim Arturam Bērziņam - 130 (1882-1962)

katoļu garīdzniekam, filozofam Staņislavam Ladusānam - 100 (1912-1993)

23.VIII

Staļinisma un nacisma upuru atceres diena

Baltijas ceļa gadadiena

izgudrotājam, konstruktoram Frīdriham Canderam - 125 (1887-1933)

24.VIII

franču vēsturniekam Fernānam Brodēlam - 110 (1902-1985)

brazīliešu rakstniekam Paulu Koelju - 65 (1947) Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2007. gada III ceturksnī.

25.VIII

rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam - 135 (1877-1962) Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2002. gada III ceturksnī.

publicistam Jānim Jaunrodziņam - 105 (1907-1987)

26.VIII

teologam, cilvēktiesību aizstāvim, politiķim Olafam Brūverim - 65 (1947)

27.VIII

žurnālistam, sabiedriskam darbiniekam Jūlijam Druvam - 130 (1882-1950)

ārstam, politiķim Jānim Straumem - 50 (1962)

28.VIII

pirms 25 gadiem (1987) notiek fotooakcija Viena diena Latvijā

kultūras darbiniekam, literātam Kārlim Konstantīnam Kraukliņam - 220 (1792-1873)

29.VIII

angļu filozofam Džonam Lokam - 380 (1632-1704)

baltvācu mācītājam, literātam, leksikogrāfam Liborijam Debkinam - 360 (1652-1708)

rakstniekam, māksliniekam Jānim Spriņģim - 120 (1892-1959)

gleznotājam, mākslas kritiķim Oļģertam Saldavam - 105 (1907-1960)

mākslas zinātniecei Astrīdai Valterei - 65 (1947)

30.VIII

angļu rakstniecei Mērijai Šellijai - 215 (1797-1851)

grafiķim, gleznotājam Indriķim Zeberiņam - 130 (1882-1969)

scenogrāfam, grafiķim Oskaram Muižniekam - 90 (1922-1984)

rakstniecei, pedagoģei Diānai Skaidrītei Varslavānei - 80 (1932)

diriģentam Aleksandram Viļumanim - 70 (1942) Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2002. gada III ceturksnī.

31.VIII

dzejniekam Jānim Ruģēnam - 195 (1817-1876)

aktierim Gunāram Placēnam - 85 (1927)

ārstam, zinātniekam Aleksandram Bieziņam - 115 (1897-1975)

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2012