Atbildes, kuras tu meklē
Aigars Pēteris

Rakstnieks, literatūrkritiķis (1904-1971)

Pētera Aigara darbi

Atkusnis sākās oktobrī : romāns. — Toronto : Daugavas vanags, 1966.

Katedrāles : dzejas izlase. — Rīga : Zinātne ; Stokholma : Memento, 1995.

Lietuvēna dzīres : romāns. — Rīga : Daugava, 2004.

Raksts ozola mizā : Pētera Aigara dzejoļi. — Londona : Latv. apg., 1964.

Literatūra par Pēteri Aigaru

Bērziņš Imants. [Dzejnieka] Pētera Aigara piemiņai [1904 — 1971] // Brīvā Latvija (Vācija). — 1991. — 23.dec. — 4.lpp.

Bērziņš Jānis. Kopā ar Pēteri Aigaru : [par dzejn. Pēterim Aigaram (īst. v. Herberts Tērmanis) velt. izst. Baldones novadpētn. muzejā] // Rīgas Apriņķa Avīze. — 1997. — 4.nov. — 4.lpp.

Bērziņš Jānis. Viņi pārnāca ceriņu laikā : [sakarā ar trimdas dzejn. Pētera Aigara (1904-1971) un Siras Jirgenas pārapbedīšanas ceremoniju Baldones kapos (Rīgas raj.)] / tekstā stāsta mācītājs Juris Rubenis // Rīgas Apriņķa Avīze. — 1999. — 11.jūn. — 7.lpp.

Bērziņš Uldis. Aigars [Pēteris] kā idille un kā programma : [sakarā ar dzejn. (1904-1971) un viņa dzīvesbiedres baletdejotājas Siras Jirgens pārapbedīšanu Baldones kapos (Rīgas raj.) : eseja] // Literatūras Avīze. — 1999. — Jūn./Jūl.. — 8.lpp.

Jaunsudrabiņš Jānis. Mīļais Pēter Aigar! : Mēnesnīcā, 27.8.53. : [Rakstn. (1877-1962) vēstule dzejn.] // Grāmatu Apskats. — 1995. — Nr. 5/6. — 57.lpp.

Keiša E. Atgriešanās : [par dzejn. Pētera Aigara (1904-1971) un viņa dzīvesbiedres baletdejotājas Siras Jirgens pārapbedīšanu Baldones kapos (Rīgas raj.)] // Literatūras Avīze. — 1999. — Jūn./Jūl.— 10.lpp.

Liepiņa Austra. Pēteris Aigars : [Par dzejn.] // Rakstnieka vārds. — 1991. — Nr.4.

Rožkalne Anita. Pētera Aigara [1904-1971] arhīva apgūšana turpināsies : [par dzejn. un sabiedr. darbin. : Literatūrzinātn. A.Rožkalnes saruna ar dzejn. dēlu P.Tērmani un vedeklu I.Tērmani] / Anita Rožkalne, Pēteris Tērmanis, Ilze Tērmane // Grāmatu Apskats. — 1995. — Nr. 5/6. — 54.-55., 57.lpp.