Atbildes, kuras tu meklē
2015.02. Kalendārs bibliotēkām

3.II

Dziedātājai, pianistei Annijai Vītolai - 125 (1890-1982)

6.II

Jamaikiešu mūziķim, dziedātājam Bobam Mārlijam - 70 (1945-1981)

7.II

Amerikāņu rakstniekam Sinkleram Lūisam - 130 (1885-1951)

8.II

Gleznotājam Ādolfam Zārdiņam - 125 (1890-1967)

9.II

Bibliogrāfei, redaktorei Elmīrai Eglei - 120 (1895-1979)

10.II

Pasaules drošāka interneta diena

Literātam Uldim Strupulim - 85 (1930)

Valodniekam, kultūrvēsturniekam Konstantīnam Karulim - 100 (1915-1997)

Krievu rakstniekam Borisam Pasternakam - 125 (1890-1960)

Akvarelistam Egonam Cēsiniekam - 100 (1915-1978)

16.II

Lietuvas Republikas Neatkarības diena

Rakstniekam Jēkabam Janševskim - 150 (1865-1931)

18.II

Gleznotājam, grafiķim Jēkabam Kazakam - 120 (1895-1920)

21.II

Starptautiskā dzimtās valodas diena

22.II

Komponistam Bruno Skultem - 110 (1905-1976)

23.II

Dzejniecei Liānai Langai - 55 (1960)

Vācu komponistam Georgam Frīdriham Hendelim - 330 (1685-1759)

24.II

Igaunijas Republikas Neatkarības diena

25.II

Literatūrzinātniekam Benediktam Kalnačam - 50 (1965)

27.II

Rakstniekam, literatūrvēsturniekam Arturam Baumanim - 110 (1905-1989)

Lietišķās mākslas meistaram, gleznotājam Jūlijam Maderniekam - 145 (1870-1955)

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku konsultatīvais centrs, 2015