Atbildes, kuras tu meklē
Skujiņa Austra

dzejniece (1909-1932)

Austras Skujiņas darbi

Grāmatas

Skujiņa Austra. Dzeja / Austra Skujiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. - 118, [1] lpp. - (Vajadzīga grāmata, ISSN 1407-3802).

Skujiņa Austra. Dzeja / Austra Skujiņa ; [V.Brutānes priekšv.]. - Rīga : LVI, 1960. - 285 lpp., 1 lp. iel. : il.

Skujiņa Austra. Es neprotu glāstīt... : krāj. nepublicētā dzeja, proza / Austra Skujiņa ; [sast., priekšv. un koment. aut. Jānis Zālītis]. - Rīga : Daugava, [1998]. - 164, [1] lpp.

Skujiņa Austra. Krīt manā pavasarī sarma : dzeja / Austra Skujiņa ; [sast. Anita Bija ; māksl. Māra Rikmane]. - Rīga : Liesma, 1978. - 164, [2] lpp. : il.

Skujiņa Austra. Mans draugs ir tas, kurš neprot dzīvot : [dzeja] / Austra Skujiņa ; [V.Ozoliņa aut. portr.]. - Rīga : [RPT, 1995]. - 59, [3] : ģīm.

Skujiņa Austra. Vēl viss nav paspēlēts... : dzeja / Austra Skujiņa ; [Jāņa Zālīša pēcv.]. - Rīga : Jumava, 2002. - 239, [1] lpp. - (Saules zīmē).

Skujiņa Austra. Vieglprātīgā sirds / Austra Skujiņa ; [sast. Renāte Bāliņa]. - [Rīga] : Jumava, 2005. - 63, [1] lpp. : ģīm.

Literatūra par Austru Skujiņu

Grāmatas

Austra Skujiņa vēstulēs, atmiņās, veltījuma dzejā / sast., priekšv. un koment. aut. Jānis Zālītis ; [māksl. Māra Muskare]. - [Rīga] : Enigma, [1997]. - 262 lpp., [32] lpp. iel. : il.

Brutāne Valija. Atmiņu gaismā : [esejas par latviešu dzejniekiem] / Valija Brutāne. - Rīga : Liesma, 1967. - 149, [2] lpp. - Saturs: Mazi atspulgi : [par Jāni Sudrabkalnu] ; Cīņu zieds : [par Doru Stučku] ; Vēstules stāsta : [par Austru Skujiņu] ; Neatlaidība : [par Mirdzu Ķempi] ; Atklājumu burvis : [par Aleksandru Čaku].

Brutāne Valija. Nesadomātais : atmiņas un portretējumi / Valija Brutāne. - Rīga : Liesma, 1978. - 163, [2] lpp., [3] lp. il., portr. - (Rakstnieki par literatūru). - Saturs: Kalns : [par Jāni Sudrabkalnu] ; Kā roze cīnījās : [par Mirdzu Ķempi] ; Epizodes : [par Andreju Upīti] ; Profesors : [par Augustu Kirhenšteinu] ; Lieli cilvēki - dziļas jūtas : [par Doru Stučku] ; Rūgtā kvēle : [par Austru Skujiņu] ; Dzejnieks pieder jaunatnei : [par Andreju Balodi] ; Jubilejas reizē : [par Valdi Luksu] ; Par Vizbuli Bērci domājot ; Literārs portrets un tas, ko tajā nedrīkstēja atklāt : [par Montu Kromu] ; Saruna dārzā uz sola : [saruna ar Anna Baugu] ; Memoriālās mājas ; Apspriede : [par Uldi Bērziņu].

Krizantēmu sniegs : Austra Skujiņa atcerēs, apcerēs, versijās / [sast., priekšv. un koment. aut. Jānis Zālītis]. - Rīga : Mansards, 2007. - 244, [1] lpp., [32] lpp. iel. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ezergailis Inta. Austra Skujiņa : [par dzejn. (1909-1932)] / Inta Ezergailis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (1992), 184.-197.lpp.

Grīnfelde Milda. Labvakar, es esmu Austra... : (reālistiski poetizēta saruna par pagātni) : [par dzejn. Aleksandru Čaku (1901-1950) un Austru Skujiņu (1909-1932)] / Milda Grīnfelde // Zintnieks. - ISSN 1407-5059. - Nr.4 (2000, febr.), 10.-11.lpp.

Jaunās dzejnieces šķetina Austras Skujiņas noslēpumu : [par Dzejas dienu pasākumu - dzejn. (1909-1932) dzejas izl. "Vēl viss nav paspēlēts" atvēršanas svētkiem] / mater. sagat. Selga Amata, Arta Ciša, Džina Briška // Ieva. - ISSN 1407-2033. - Nr.38 (2002, 18.sept.), 7.lpp.

Ķikāns Valdis. Austras Skujiņas mīkla : [par dzejn. (1909-1932)] / Valdis Ķikāns // Pērle. - Nr.2 (2002, febr.), 4.lpp.

Krekle Maija. Mūsu mīlu gaida sarkofāgs... : [par dzejn. Austras Skujiņas (1909-1932) personīgo dzīvi] / Maija Krekle // Saskarsme. - ISSN 1407-7620. - Nr.31 (2002, 5./11.aug.), [1.]-3.lpp.

Kusiņa Linda. "Krizantēmu sniegs. Austra Skujiņa atcerēs, apcerēs, versijās" : [sakarā ar Jāņa Zālīša sast. grām. (Rīga : Mansards) par dzejnieci (1909-1932) klajā nākšanu] / Linda Kusiņa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.187 (2007, 13.jūl.), [9.]lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā").

Muktupāvels Zigfrīds. Auskars atgādina par jaukajiem Bauskas laikiem : [par radošo darbību un kompaktdiska (CD) "Violets" izdošanu ar dzejn. Austra Skujiņas v. : saruna ar dziedātāju] / Zigfrīds Muktupāvels ; pierakst. Vilnis Auzāns // Bauskas Dzīve. - Nr.47 (2002, 24.apr.), 11.lpp.

Muktupāvels Zigfrīds. Dziedu tiem, kas klausās : [saruna ar dziedātāju : sakarā ar kompaktdiska (CD) "Violets" izdošanu] / Zigfrīds Muktupāvels ; pierakst. Raitis Sametis // Slavenību Dzīve. - ISSN 1407-8104. - Nr.17 (2002, 27.apr.), 8.-9.lpp. - (Laikr. "Vakara Avīze Vakara Ziņas" piel.).

Pujēna Sarmīte. No jauna atklāj Austru Skujiņu : [izrāde "Violets" (rež. Ivars Lūsis) pēc A.Skujiņas dzejas motīviem ar komp. Jāņa Lūsēna mūz. Liepājas teātrī : sakarā ar teātra 102.gadadienu] / Sarmīte Pujēna // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.263 (2008, 26.sept.), 17.lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā").

Stundiņš Jānis. Muktupāvels, Lūsēns, Skujiņa... Violets : [par Zigfrīda Muktupāvela albumu "Violets" ar komp. Jāņa Lūsēna mūziku un dzejn. Austras Skujiņas vārdiem] / Jānis Stundiņs // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.78 (2002, 3.apr.), 2.lpp. - (Piel. "Programma", ISSN 1407-6349 ; Nr.14).

Vērdiņš Kārlis. Narkotiķe un daudzmīlētāja : [par Jāņa Zālīša sast. dzejniecei (1909-1932) velt. atmiņu, rakstu, vēstuļu krāj. "Krizantēmu sniegs: Austra Skujiņa atcerēs, apcerēs, versijās"] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.161 (2007, 13.jūl.), 8.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.26).

Vērdiņš Kārlis. Neļķe peļķē : [par Skujiņa Austra. Vēl viss nav paspēlēts... : dzeja / Austra Skujiņa. - Rīga : Jumava, 2002. - 239, [1] lpp.] / Kārlis Vērdiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.215 (2002, 14.sept.), 17.lpp.

Zālītis Jānis. Austrai Skujiņai vienmēr paliks 23... : [par darbu pie grām. par dzejnieci (1909-1932)] / Jānis Zālītis ; pierakst. Daina Ziemele // Bauskas Dzīve. - Nr.133 (1997, 10.nov.), 5.lpp.

Zālītis Jānis. Austru Skujiņu ir grūti iedomāties mūsdienās : intervija ar dzejnieces [1909-1932] pētnieku Jāni Zālīti / Jānis Zālītis ; pierakst. Iveta Ruskule // Jaunā Avīze. - Nr.48 (1999, 27.febr./5.marts), 14.lpp.