Atbildes, kuras tu meklē
Kalna Nora

Dzejniece (dz. 1939)

Noras Kalnas darbi

Grāmatas

Es mīlu Latgali : dzejas izlase / sast. Anna Ļisicina, Anna Rancāne ; māksl. Māra Ozola. - Rīga : SolVita, 2002. - 238, [1] lpp. : krās. il. - Aut. vidū: Nora Kalna.

Grāmatas aizkulises : apceres, dokumenti, intervijas, atmiņas : [krāj.] / sast. Rita Luginska, Saulcerīte Viese ; māksl. Māra Ozola. - Rīga : SolVita, 2002. - 365, [1] lpp. : il., ģīm., faks. - Saturā: Pēdējie dinozauri? / Nora Kalna.

Interesanti lasāmpanti : [dzejoļu krāj. bērniem] / sast.: Ilze Puriņa, Jāzeps Osmanis ; noform. izmantoti Margaritas Stārastes zīm. - Rīga : Annele, 2007. - 231, [1] lpp. : il. - Aut. vidū: Nora Kalna.

Ir tāda vieta pie Baltijas jūras : atklāsme par Rucavas pagastu / Pasaules Dabas fonds ; Rucavas Dabas fonds. - Rīga : LU Ekol. centra apg. "Vide", 1995. - 34 lpp. : kartosh. - Saturā dzejoļi: Kurzemē / Nora Kalna (5.lpp.) ; Kurzemes krasts / Māris Čaklais (34.lpp.).

Kalna Nora. Dārgakmeņi veselībai un veiksmei / Nora Kalna ; Raimonda Ramuta vāka apdare. - [Rīga] : Atvars-S, 2002. - 128 lpp.

Kalna Nora. Gliemežvāki uz plaukstas : dzejoļi / Nora Kalna. - Rīga : Liesma, 1968. - 55 lpp.

Kalna Nora. Kliedziens : dzeja / Nora Kalna. - Rīga : Liesma, 1972. - 133 lpp.

Kalna Nora. Lietus akmens : māksl. apraksti / Kalna Nora. - Rīga : Avots, 1980. - 141 lpp.

Kalna Nora. Septiņas dzērves : [dzeja] / Nora Kalna. - Rīga : Liesma, 1986. - 125 lpp.

Kalna Nora. Skumjā viesuļvētra Nora : lirikas izlase / Nora Kalna. - Rīga, 2004. - 223 lpp.

Kalna Nora. Slāpes : apraksti un tēlojumi / Nora Kalna. - Rīga : Liesma, 1973. - 96 lpp.

Kalna Nora. Sliekšņi : reportāžas, esejas, dzeja / Nora Kalna. - Rīga : Avots, 1984. - 136 lpp. : il., ģīm.

Kalna Nora. Tuksneša āladža / Nora Kalna. - Rīga : Liesma, 1976. - 136 lpp., 2 lp. il. : il.

Kalna Nora. Un : lirika (1968-1988) / Nora Kalna. - Rīga : Liesma, 1990. - 245 lpp. : il.

Kalna Nora. Valdnieks, dzejnieks un lauva : dzeja / Nora Kalna. - [B.v. : b.i., 1999]. - 98 lpp. : il.

Ko dziedāja Rīgas gaiļi? : 100 dzejnieki par Rīgu : [dzeja] / sast.: Astrīde Ivaska, Anna Ļisicina, Inguna Cepīte, Anita Rožkalne ; māksl.: Gita Okonova, Mārtiņš Krūklis. - Rīga : Pētergailis, 2001. - 207 lpp. - Aut. vidū: Nora Kalna.

Skolas zvans : dzejas izlase / sast. Jāzeps Osmanis ; māksl. Zigurds Zuze. - [Rīga] : Annele, 1999. - 350, [1] lpp. - Aut. vidū: Nora Kalna.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Kalna Nora. Arābiem - Jaunais gads, latviešiem - Lieldienas : [par Jaunā gada atzīmēšanas tradīcijām pasaulē un pirmskristietības Latvijā] / Nora Kalna, Līva Jēkabsone // Mistērija. - ISSN 1407-4230. - Nr.3 (2005, marts), 10.-11.lpp.

Kalna Nora. Atstātais - augstākās raudzes : [dzejnieces Laimas Līvenas (1943-2006) piemiņai] / Nora Kalna // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.11 (2006, nov.), 206.lpp.

Kalna Nora. Ko lasa? : [stāsta dzejniece] / Nora Kalna // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2005, febr.), 191.lpp.

Kalna Nora. Muče - vissenākais kalendārs : [par seno klejotāju cilšu gada dalījumu] / Nora Kalna // Mistērija. - ISSN 1407-4230. - Nr.12 (2006, dec.), 56.lpp.

Kalna Nora. Naktssapņi un pasaule zaratustriešu skatījumā / Nora Kalna // Mistērija. - ISSN 1407-4230. - Nr.4 (2004, apr.), 31.-33.lpp.

Kalna Nora. Noslēdzošais Ziemas spēka cikls : [eseja] / Nora Kalna // Mistērija. - ISSN 1407-4230. - Nr.12 (2006, dec.), 53.lpp.

Kalna Nora. Pa pusei lūgšana ; Kameja ; Uzvara ; Korāns ; Manai skolai / Nora Kalna // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.215 (2005, 14.sept.), [1.]lpp. - (Piel. "Satikšanās literatūrā").

Kalna Nora. Ramadāna mēnesis un Al-Kadra nakts : [par musulmaņu gavēni] / Nora Kalna // Mistērija. - ISSN 1407-4230. - Nr.10 (2006, okt.), 14.-15.lpp.

Kalna Nora. Rudens spēka cikls : enerģiju spēles : [eseja] / Nora Kalna // Mistērija. - ISSN 1407-4230. - Nr.9 (2006, sept.), 42.-43.lpp.

Kalna Nora. Vai tu sevi ieziemoji? : [eseja] / Nora Kalna // Mistērija. - ISSN 1407-4230. - Nr.11 (2006, nov.), 13.lpp.

Vārda enerģētika : [dziednieka, ārstes antropozofes, dzejnieces, aktrises diskusija] / Oskars Peipiņš, Māra Meijere, Nora Kalna, Ludmila Tarasova ; pierakst. Līga Zītara // Mistērija. - ISSN 1407-4230. - Nr.9 (2007, sept.), 49.-53.lpp. : ģīm.


Literatūra par Noru Kalnu

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Lanka Ilze. Grib būt kā jūra : [par dzejnieci un tulk. Noru Kalnu] / Ilze Lanka ; tekstā stāsta N.Kalna // Kursas Laiks. - ISSN 1407-6004. - Nr.24 (2005, 26.febr.), 11.lpp.

Mariņina Marina. Gluži kā Nobela prēmija : [par dzejnieces Noras Kalnas dzejoļa "Jūrai" atklāšanu uz Nīderlandes pils. Leidenes privātmājas sienas] / Marina Mariņina ; tekstā stāsta N.Kalna // Kursas Laiks. - ISSN 1407-6004. - Nr.9 (2005, 22.janv.), [1.], 4.lpp.