Atbildes, kuras tu meklē
Rinkule-Zemzare Dzidra

rakstniece (1920-2007)

Dzidras Rinkules-Zemzares darbi

Grāmatas

Bērniem skaitāmi dzejoļi : bērnu dzejas antoloģija / dzejoļus izvēlējās un sakārt. Gundega Sēja ; māksl. Antra Augustinoviča ; māksl. red. Inguna Kļava. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. -504 lpp. - Saturā : Dzidra Rinkule-Zemzare.

Rinkule-Zemzare Dzidra. ...Ar jaunības uguni : sentences un aforismi / Dzidra Rinkule-Zemzare. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2001]. - 87 lpp.

Rinkule-Zemzare Dzidra. Baltā ziema / Dzidra Rinkule-Zemzare un Arvīds Žilinskis. -Rīga : Zvaigzne ABC, [2001]. - 42, [2] lpp.

Rinkule-Zemzare Dzidra. Gan lietū, gan saulītē : dzejolīši / Dzidra Rinkule-Zemzare ; [aut. sakārt. ; māksl. Kristīne Kārkliņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 58, [1] lpp. - (Sprīdi pa sprīdim).

Rinkule-Zemzare Dzidra. Gribulītis / Dzidra Rinkule-Zemzare ; māksl. Tālivaldis Banis. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. - 13, [3] lpp. - (Vakara pasaciņa).

Rinkule-Zemzare Dzidra. Iedomīgais sienāzis / Dzidra Rinkule-Zemzare ; Margaritas Stārastes zīm. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 24 lpp.

Rinkule-Zemzare Dzidra. Kā Ņauva meklēja draugu : pasaka / Dzidra Rinkule-Zemzare ; māksl. Margarita Stāraste. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 34, [2] lpp.

Rinkule-Zemzare Dzidra. Kā Ruksītis ciemos gāja / Dzidra Rinkule-Zemzare ; [māksl. Gundega Muzikante]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. - 23, [1] lpp.

Rinkule-Zemzare Dzidra. Lielais Munks un pārējie : [izlase] : māc. līdz. / Dzidra Rinkule-Zemzare ; [aut. il. ; izlasi veidoja Kristīne Skrīvele]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 78, [2] lpp.- (Skolas bibliotēka). - (Sprīdi pa sprīdim).

Rinkule-Zemzare Dzidra. Mazā pelēna piedzīvojumi / Dzidra Rinkule-Zemzare ; Margaritas Stārastes zīm. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 20 lpp.

Rinkule-Zemzare Dzidra. No kā visi izbijās : pasaka / Dzidra Rinkule-Zemzare ; Margaritas Stārastes zīm. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 8 lpp.

Rinkule-Zemzare Dzidra. Sikspārni, kur tu deri? / Dzidra Rinkule-Zemzare ; māksl. Ilze Ramane. - Rīga : Drukātava, 2006. - 30, [1] lpp.

Urdaviņa : gadagrāmata bērniem / sast. Jāzeps Osmanis, Ilze Puriņa ; māksl. Margarita Stāraste. - Rīga : Annele, 2004. - 129, [1] lpp. - Saturā: Dzidra Rinkule-Zemzare.

Literatūra par Dzidru Rinkuli-Zemzari

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Alberte Ieva. Zvirbulīts manī veras ar pērļu actiņu : [par rakstn. un māksl. Dzidru Rinkuli-Zemzari] / Ieva Alberte ; tekstā stāsta Dz.Rinkule-Zemzare // Diena. - ISSN 1407-1290. -Nr.158 (2005, 9.jūl.), 22.-[25.]lpp. - (Piel. "SestDiena").

Dzidra Rinkule-Zemzare : [rakstn. (1920-2007) : nekrologs] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.263 (2007, 9.nov.), 9.lpp.

Dzidra Rinkule-Zemzare : [rakstn. (1920-2007) : nekrologs] // Diena. - ISSN 1407-1290.- Nr.264 (2007, 10.nov.), 11.lpp.

"Iedomīgais Sienāzis" Dikļu pilī : [par Valmieras Mūzikas skolas audzēkņu viesošanos ar komp. Māra Lasmaņa un rakstn. Dzidras Rinkules-Zemzares operas "Iedomīgais Sienāzis" iestudējumu Dikļu pilī (Valmieras raj.)] // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.73 (2009, 15.maijs), 5.lpp.

Kubuliņa Anda. Dzidra Rinkule-Zemzare : [rakstn. (1920-2007) piemiņai] / Anda Kubuliņa // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.44 (2007, 9./16.nov.), 11.lpp.

Osmanis Jāzeps. Ceļā : [rakstn. Dzidrai Rinkulei-Zemzarei 85.dz.d.] / Jāzeps Osmanis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.7 (2005, jūl.), 170.lpp.

Osmanis Jāzeps. Šerpā rakstniece, kas vizinājās ar taksometru : [par rakstn. Dzidru Rinkuli-Zemzari (1920-2007) : dzejn., māksl. un brāļa atmiņas] / Jāzeps Osmanis, Uldis Zemzaris ; pierakst. Andris Bernāts // Privātā Dzīve. - ISSN 1407-4311. - Nr.46 (2007, 13./19.nov.), 71.lpp.

Smilga Auce. Gan lietū, gan saulē : [rakstn. Dzidras Rinkules-Zemzares (1920-2007) piemiņai] / Auce Smilga // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2007, dec.), 191.-192.lpp.

Tamane Regīna. Ausekļa Limbažu teātris pirmoreiz mēģina saprasties ar lellēm : [par darbu pie rakstn. Dzidras Rinkules-Zemzares lugas "Kā ruksītis ciemos gāja" leļļu izrādes Ausekļa Limbažu teātrī (rež. Inta Kalniņa)] / Regīna Tamane ; tekstā stāsta I.KalniĦa // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.22 (2009, 21.febr.), 4.lp