Atbildes, kuras tu meklē
Vītols Jāzeps

Komponists (1863-1948)

Jāzepa Vītola darbi

Grāmatas

Vītols Jāzeps. Manas dzīves atmiņas / Jāzeps Vītols ; sast., koment. [un priekšv. sarakst.] Oļģerts Grāvītis ; [J.Krieviņa, E.Freimanes, K.Rakes, E.Čereškas, M.Brašmanes fotoatt. un fotoreprod. ; titlp. L.Liberta gleznas reprod.]. - Rīga : Liesma, 1988. - 397 lpp. : il., ģīm., faks.

Vītols Jāzeps. Manas dzīves atmiņas : ar papildinājumu no Annijas Vītolas atmiņām / Jāzeps Vītols. - [Stokholma] : Daugava, 1963. - 231 lpp. : il.

Vītols Jāzeps. Raksti / Jāzeps Vītols ; sast. un koment. aut.: Vija Muške. - Rīga : Latvijas Valsts izd., 1964. - 337, [2] lpp. : portr.

Literatūra par Jāzepu Vītolu

Grāmatas

Grāvītis Oļģerts. Jāzepa Vītola mūžs fotoattēlos / Oļģerts Grāvītis. - Rīga : [J.Vītola fonds], 1995. - 95, [1] lpp. : il.

Jāzepa Vītola radošā darbība un tās nozīme mūsdienu mūzikas kultūrā : zin. konf. ref. tēzes / Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija, Latvijas PSR Komponistu savienība ; [atb. red. I.Grauzdiņa] = Творчество Язепа Витола и его значение в современной музыкальной культуре : тез. науч. конф. / Латвийская Государственная консерватория имени Язепа Витола, Союз композиторов Латвийской ССР / [отв. ред. И.В.Грауздиня]. - Rīga : Mākslas māc. iestāžu metod. kabinets, 1988. - 27 lpp.

Jāzeps Vītols : tuvinieku, audzēkņu un laikabiedru atmiņās / Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ; sast. Oļģerts Grāvītis. - Rīga : Zinātne, 1999. - 324, [1] lpp., [8] lp. il.

Siliņš Uldis. Dziesmai vieni gala nava : Jāzeps Vītols savās un laikabiedru vēstulēs, 1918-1944 / Uldis Siliņš. - Rīga : Nordik, 2006. - 821, [1] lpp. : il.

Vēriņa S. Jāzeps Vītols - komponists un pedagogs / S.Vēriņa. - Rīga : Avots, 1991. - 287 lpp. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Bērziņš Tālivaldis. Tik ikdienišķi, tik unikāli : [diriģenta atmiņas par diriģentu, komp. Jāzepu Vītolu (1863-1948) un 7.Latvju vispārējiem dziesmu svētkiem Rīgā 1931.g. jūn.] / Tālivaldis Bērziņš ; pierakst. Ilze Grīnuma // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.64 (2008, 15.marts), 21.lpp. : ģīm.

Dzene Mārīte. Prezentēs grāmatu par Jāzepu Vītolu : [par gatavošanos tradicionālajām komp. Jāzepa Vītola (1863-1948) Mūz. dienām Gaujienas pagastā (Alūksnes raj.)] / Mārīte Dzene ; tekstā stāsta Mūz. dienu koordinatore Ineta Riepniece // Alūksnes Ziņas. - ISSN 1407-9704. - Nr.73 (2006, 27.jūn.), 4.lpp.

"Grāmata veltīta vienam..." : [par izd. "Zinātne" izdoto Oļģerta Grāvīša sast. krāj. "Jāzeps Vītols tuvinieku, audzēkņu un laikabiedru atmiņās"] // Latvijas Arhīvi. - ISSN 1407-2270. - Nr.1 (2000), 194.-195.lpp.

Grāvītis Oļģerts. Jāzeps Vītols - zināmais un nezināmais... : latvju krīvu krīva 140.gadskārtu aizvadot : [par komp. (1863-1948)] / Oļģerts Grāvītis // Dziesmusvētki. - ISSN 1407-2904. - Nr.10/11 (2003, okt./nov.), 30.-31.lpp.

Jāzepam Vītolam - 140 : [par komp. nozīmi Latvijas mūz. vēsturē] // Mūzikas Saule. - ISSN 1407-6969. - Nr.4 (2003), 14.-15.lpp.

Klotiņš Arnolds. Jāzeps Vītols un kāda no mūzikas lielajām problēmām : [par komp. (1863-1948) kritiku par komp. Kloda Debisī (1862-1918) impresionismu mūzikā] / Arnolds Klotiņš // Mūzikas Saule. - ISSN 1407-6969. - Nr.4 (2003), 16.-17.lpp.

Krišjānis Jānis. Jāzeps Vītols aicina uz kāršu spēli : [saruna ar J.Vītola memoriālā muzeja "Anniņas" vad. Gaujienā (Alūksnes raj.) : sakarā ar akciju "Muzeju nakts"] / Jānis Krišjānis ; pierakst. Mārīte Dzene // Alūksnes Ziņas. - ISSN 1407-9704. - Nr.55 (2008, 16.maijs), 6.lpp. : ģīm.

Račevska Dzintra. "Gaujiena - mana paradīze" jeb Jāzeps Vītols vakar, šodien, rīt : [par komp. Jāzepam Vītolam (1863-1948) velt. muzikāli teatrālu pasākumu "Gaujiena - mana paradīze" Gaujienas Tautas namā (Alūksnes raj.)] / Dzintra Račevska // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.43 (2008, 12.apr.), 5.lpp. : ģīm.

Riepniece Ineta. Tā īpašā gaisotne : [par Jāzepa Vītola memoriālā muzeja "Anniņas" akreditāciju] / Ineta Riepniece // Muzeju Vēstnesis. - ISSN 1407-2637. - Nr.7 (2002, jūl.), 5.lpp.

Sējāne Solvita. Nezināmais Jāzeps Vītols : [saruna ar izd. "Musica Baltica" direktori : sakarā ar komp. J.Vītola (1863-1948) kordziesmu triloģijas izdošanu] / Solvita Sējāne ; pierakst. Ieviņa Liepiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.99 (2003, 29.apr.), 10.lpp.

Silabriedis Orests. Vītols - visiem kopīgais un katram savējais : [par komp. Jāzepa Vītola (1863-1948) 140.dz.d. velt. zin. konf. "Nacionālās skolas un Jāzeps Vītols" un koncertu Latvijas Nacionālajā operā] / Orests Silabriedis // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.39 (2003, 26.sept./3.okt.), [1.]lpp.

Siņeļņikova Daina. Gaujienas Jāzepa Vītola fonds dzimst mūzikas tēva mītnē : [par komp. Jāzepa Vītola (1863-1948) kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas fonda dibināšanu memoriālajā muzejā "Anniņas" Gaujienas pagastā (Alūksnes raj.)] / Daina Siņeļņikova // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.88 (2005, 30.jūl.), 3.lpp.

Siņeļņikova Daina. Vītola svētki sasniedz pilngadību : [par Jāzepa Vītola Mūz. dienām memoriālajā muzejā "Anniņas" Gaujienas pagastā (Alūksnes raj.) : sakarā ar pasākuma 18.gadadienu] / Daina Siņeļņikova // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.85 (2006, 25.jūl.), 8.lpp.

Žogla Artūrs. Digitālā kolekcija "Jāzeps Vītols" : [par digitalizēto mater. par komp. Jāzepu Vītolu (1863-1948) kolekcijas veidošanu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā] / Artūrs Žogla // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.39 (2007), 12.-13.lpp. : ģīm. ; Nr.40 (2007), 24.-26.lpp. : ģīm.

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2008