Atbildes, kuras tu meklē
2007.03. Kalendārs bibliotēkām

1.III Vispasaules civilās aizsardzības diena

1.III Dzejniekam Arvīdam Skalbem - 85 (1922-2002) Bibliogrāfija: „Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gada I ceturksnī

2.III Aktierim Egonam Dombrovskim - 35 (dz. 1972)

2.III Gleznotājai Sandrai Krastiņai - 50 (dz. 1957)

3.III Gleznotājam Normundam Brasliņam - 45 (dz. 1962)

3.III Aktierim Zigurdam Neimanim - 60 (dz. 1947)

3.III Žurnālistei, literātei Ausmai Rogai (arī Rasma Roga) - 105(1902-1953)

3.III Sabiedriskajam darbiniekam, politiķim Paulam Kalniņam - 135 (1872-1945)

3.III Gleznotājam, mākslas pedagogam Vilhelmam Kārlim Purvītim -135 (1872-1945) Bibliogrāfija: „Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gada I ceturksnī

3.III Skotu izcelsmes amerikāņu fiziologam, fiziķim, telefona patentaieguvējam Aleksandram Greiemam Bellam - 160 (1847-1922)

4.III Komponistam Pēterim Plakidim - 60 (dz. 1947)

4.III Ārstam, rakstniekam Edmundam Rudzītim - 65 (dz. 1942)

5.III Aktierim Valdemāram Zandbergam - 80 (1927-1994) Bibliogrāfija: „Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gada I ceturksnī

7.III Žurnālistam Hermanim Asaram - 125 (1882-1942)

8.III Literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei (Janīna Kursīte-Pakule)- 55 (dz. 1952) Bibliogrāfija: „Kalendārsbibliotēkām" 2002.gada I ceturksnī

8.III Gleznotājam Harijam Veldrem - 80 (1927-1999)

8.III Itāļu komponistam Rudžjēro Leonkavallo - 150 (1857-1919)

9.III Basketbolistei Uļjanai Semjonovai - 55 (dz. 1952) Bibliogrāfija: „Kalendārs bibliotēkām" 2002.gada I ceturksnī

10.III Žurnālistei Ilzei Strengai - 50 (dz. 1957)

10.III Folkloristei Almai Mednei-Romanei - 100 (1907-1950)

11.III Grafiķei, gleznotājai Ilonai Ceipei - 70 (1937-1991)

12.III Dziedātājai Maijai Lūsēnai - 50 (dz. 1957)

12.III Gleznotājai Vijai Maldupei - 60 (1947-1996)

12.III Mediķim, antropologam, anatomam Jēkabam Prīmanim - 115 (1892-1971)

13.III Tulkotājai Intai Geilei-Sīpolniecei- 55 (dz. 1952)

13.III Dziedātājai Norai Bumbierei - 60 (1947-1994)

14.III Literatūras zinātniecei, kritiķei Inesei Treimanei - 55 (dz. 1952)

14.III Dzejniekam Imantam Lasmanim - 70 (1937-1977)

15.III Vispasaules patērētāju tiesību diena

15.III Dzejniekam Mārim Melgalvam - 50 (1957-2005)

15.III Rakstniekam, žurnālistam Osvaldam Mauriņam - 75 (dz. 1932)

15.III Valodniekam, rakstniekam Jezupam Lelim (arī Jāzeps Lelis) - 80 (1927-1989)

15.III Rakstniecei, tulkotājai Verai Kacenai - 95 (1912-1999)

15.III Rakstniecei Vilmai Dellei - 115 (1892-1980)

15.III Dramaturgam Jezupam Kazlasam - 120 (1887-1965)

16.III Latviešu leģionāru piemiņas diena

16.III Dzejniekam, publicistam Ērikam Lejietim - 75 (dz. 1932)

17.III Aktierim Miervaldim Ozoliņam - 85 (1922-1999)

17.III Žurnālistam, rakstniekam Arnoldam Jansonam - 95 (1912-1991)

17.III Gleznotājai Aleksandrai Beļcovai - 115 (1892-1981)

18.III Pedagoģei, sabiedriskai darbiniecei Valentīnai Šidlovskai - 60 (dz. 1947)

18.III Amerikāņu rakstniekam Džonam Apdaikam - 75 (dz. 1932)

18.III Valodniekam, folkloristam Arturam Ozolam - 95 (1912-1964)

18.III Rakstniekam Jānim Dimantam (īst. v. Jānis Dzelde) - 105 (1902-1977)

18.III Dzejniekam, gleznotājam Danielam Grečam - 105 (1902-1986)

18.III Literatūrkritiķim, publicistam Janim Jansonam (arī Janis Jansons-Brauns) - 135 (1872-1917)

19.III Vēsturniecei Veltai Pāvulānei - 70 (dz. 1937)

19.III Publicistei, skolu darbiniecei, folkloras vācējai Agnesei Garijonei -110 (1897-1979)

19.III Publicistam, gleznotājam Ernestam Brastiņam - 115 (1892-1941)

19.III Ārstam, bioķīmiķim Aleksandram Šmitam - 115 (1892-1978)

20.III Rakstniekam Tālim Vaidaram (īst. v. Tālivaldis Sīlis) - 80 (1927-1972)

21.III Fiziķim Edgaram Imantam Siliņam - 80(1927-1998)

22.III Starptautiskā ūdens diena

23.III Rakstniekam Jānim Plotniekam - 75 (1932-2003)

24.III Dzejniecei Valdai Morai (arī Valda Moora) - 105 (1902-2001) Bibliogrāfija: „Kalendārs bibliotēkām" 2002.gada I ceturksnī

25.III Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (1949.gads)

27.III Starptautiskā teātra diena

27.III Rakstniekam Jānim Einfeldam - 40 (dz. 1967)

27.III Dzejniekam, publicistam, tulkotājam Jōņam Riučānam (arī Ryučāns, īst. v. Ivars Magazeinis, arī Magazeiņs) - 45 (dz. 1962)

27.III Krievu čellistam, diriģentam Mstislavam Rostropovičam - 80 (dz. 1927)

28.III Aktrisei Santai Didžus- 35 (dz. 1972)

28.III Režisorei, literātei Margai Teterei - 95 (1912-1991)

29.III Gleznotājam, scenogrāfam Herbertam Līkumam - 105 (1902-1980)

29.III Sabiedriskajam un teātra darbiniekam, ārstam Ernestam Ekšteinam - 135 (1872-1941)

30.III Valodniecei, dramaturģei Baibai Kangerei - 65 (dz. 1942)

30.III Literatūras zinātniekam, kritiķim Harijam Hiršam - 70 (dz. 1937)

30.III Kordiriģentam Jānim Dūmiņam - 85 (dz. 1922)

30.III Dzejniekam Oskaram Liepāram - 95 (1912-2004)

31.III Žurnālistam, rakstniekam Edgaram Preilim - 75 (1932-1983)

31.III Režisoram, rakstniekam Kārlim Pamšem - 90 (dz. 1917) Bibliogrāfija: „Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gada I ceturksnī

31.III Austriešu komponistam Jozefam Haidnam - 275 (1732-1809)