Atbildes, kuras tu meklē
Irbe Andrejs

Rakstnieks. Īstajā vārdā Gunars Irbe. Dzimis 1924. gada 10. februārī Rīgā, miris 2004. gadā.

Dzimis zemnieku ģim. Māc. Rīgas 2. pilsētas vidusskolā. 1944 emigrējis uz Vāciju, 1947 - Zviedriju. Strādājis par ierēdni. 1958. beidzis Stokholmas universitāti Humanitāro fakultāti, ieguvis filozofijas kandidāta grādu. Līdz 1989. strādājis par sociologu Zviedrijas Valsts centrālajā statistikas birojā. Zviedrijas RS b. (1970). LaRA biedrs. Latvijas PEN kluba priekšsēdis (1982-91). Ljas RS b. (1991). Pirmās publikācijas - stāsti un dzejoļi laikrakstā "Daugavas Vanagi" 1943. Vēlāk publicē darbus trimdas periodikā, gk. laikrakstā "Latvju Ziņas", "Latvija", "Laiks" un žurnālā "Jaunā Gaita". Irbes. proza (krāj. "Mums nav svētvakaru", 1962, "Marisandra kaza", 1966, J. Jaunsudrabiņa prozas balva 1967) pieder pie latviešu avangarda sākotnējām izpausmēm, kurā blakus liriski asociatīvam vēstījumam ir laika daudzslāņaina un sireāla apjausma, mūsdienu sašķeltā un vientuļā, no dabas atsvešinātā cilvēka tēlojums. Autora prozas formai raksturīgi iekšējie monologi, apziņas plūsma, asociatīvā montāža, sapludinot reālo ar vizionāro, apziņu ar zemapziņu, izsakot cilvēka identitātes un piesaistes meklējumus simboliskā un dramatiskā vispārinājumā. Irbes lirikā (krāj. "Vientuļa laiva ir nošu zīme", 1968, "Bez gulbjiem un bez sniega", 1979, "Divdesmit ceturtais austrumu garums", 1989, kā arī izlasē "...tad kādu patiesību?", 1991) sirsnīga intimitāte, apcerīgs un labsirdīgs dzīves vērojums, vitalitāte un optimisms mainās ar skeptisku, sāpīgi ironisks pagātnes un šīsdienas ilūziju vērojumu, publicistisks patoss - ar eksistenciālu dramatismu, apcerot indivīda un tautas likteņceļus. Viņa dzejoļi zviedru valodā apkopoti krājums "Fodd i f. d. svenska Lifland" ("Dzimis bij. zviedru Vidzemē, 1976). 40. - 50. gados Zviedrijā, vēlāk arī ASV latviešu. periodikā Irbe publicējis daudz literatūrkritiku, apceres, recenzijas, informāciju. Rakstījis apceres par latviešu literatūru citvalstu izdevumos. Trimdas periodikā kā arī publicējis zviedru, norvēģu, islandiešu lirikas atdzejojumus un prozas tulkojumus latviešu valodā. L. Irbe A. Skrāpējumi alas sienā // Pašportreti. Ņujorka, 1965. V. Vecgrāvis

Andreja Irbes darbi

Irbe Andrejs Gunars. - Mums nav svētvakaru : [Noveles] / Andrejs Gunars Irbe; Il. V. Kajaka . - Čikāga : Kalnājs, 1962. - 235 lpp. : il.

Irbe Andrejs Gunars. - The formation of public opinion in Soviet Latvia : An analysis of the Soviet Latvian press / Andrejs Gunars Irbe . - Bonn : Baltisches Forschungsinst., 1964. - 55 p. : ill.

Irbe, Andrejs Gunars. - Marisandra kaza : [Noveles] / Andrejs Gunars Irbe . - Vesterosa : Ziemeļblāzma, 1966. - 160 lpp.

Irbe Andrejs Gunars. - Vientuļa laiva ir nošu zīme : [Dzeja] / Andrejs Gunars Irbe . - Vesterosa : Ziemeļblāzma, 1968. - 94,[1] lpp.

Lasmane L. - 15 - Lettiska forfattare i Sverige 1945-1975 / Laine L. Andrejs Gunars Irbe . - Stockholm : Stockholm Univ., 1976. - 41 s. - (Medd. / Stockholms univ. Institutionen for Slav. och Balt. sprak; 15)

Lasmane L. - 15 - Lettiska forfattare i Sverige 1945-1975 / Lasmane L., Andrejs Gunars Irbe . - Stockholm : Stockholm Univ., 1976. - 41 s . - (Medd. / Stockholms univ. Institutionen for Slav. och Balt. sprak; 15)

Irbe Andrejs Gunars. - Fodd i f. d. svenska Lifland : Dikter / Andrejs Gunars Irbe . - Viken : Eremit-Press, 1976. - 58, [2] s. : ill.

Irbe Andrejs Gunars. - Bez gulbjiem un bez sniega / Andrejs Gunars Irbe . - [Hudinge] : Irbe, 1979. - 77, [1] lpp.

Irbe, Andrejs Gunars. - Divdesmit ceturtais austrumu garums / Andrejs Gunars Irbe . - Bostona : LARAs Grām.klubs, 1989. - 78 lpp.

Irbe Andrejs Gunars. - "...Tad kādu patiesību?" : Dzeja / Andrejs Gunars Irbe . - Rīga : Artava, 1991. - 154, [5] lpp . - (Latv. trimdas rakstnieku darbi)

Irbe Andrejs Gunars. - Dubultapgaismojums : Stāsti / Andrejs Gunars Irbe; Pēcv. aut. Juris Silenieks , Guntis Berelis . - Rīga : Liesma, 1992. - 268,[2] lpp.,[1] lp.portr.

Irbe A. "Mirāžas slavinājums"; Literatūra un Māksla Latvijā - 1999. - 7.okt. 4.lpp.

Irbe A. "Linard..." : Literatūra un Māksla Latvijā - 2000. - 14.sept. 3.lpp.

Irbe A. "Rudenī, kad cielaviņas"; Literatūra un Māksla Latvijā - 2000. - 8.jūn. 3.lpp.

Irbe A. "Skaidrs, ka nakts nāk virsū un ..." : Jaunā Gaita (Toronto) - 2000. - Nr.220 5.-6.lpp.

Tulkojumi

Lagerkvists P. - Baraba / Pērs Lagerkvists; Tulk. Andrejs Gunars Irbe . - B.v. : B.i. (B.g) - 84 lpp.

Foršells Laršs "Četras krāsas"; Jaunā Gaita (Toronto) - 2000. - Nr.222 9.lpp.

Literatūra par Andreju Irbi

Gūtmane.M Andrejs Irbe : Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.13 (2004, 16.janv.), 15.lpp.

Aleksandrovs V. Ekskurss Purvīša skolas pasaulē turpinās : Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.184 (2002, 9.aug.), 9.lpp.

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Kalendārs bibliotēkām 2004. gada I ceturksnī. Par izdevumu atbild M. Jurciņa.

 

Skatīt arī Irbe Andrejs