Atbildes, kuras tu meklē
2005.09. Kalendārs bibliotēkām

01.09 — trimdas publicistam Eiženam Gunāram Bērzzariņam — 80 (dz.1925)

01.09 — rakstniekam Jānim Lapsam — 75 (dz.1930)

01.09 — Zinību diena

02.09 — rakstniekam Vladimiram Kaijakam — 75 (dz.1930) Bibliogrāfija: Kalendārs bibliotēkām 2000.gada III ceturksnī

04.09 — rakstniecei Melānijai Vanagai — 100 (1905-1997)

06.09 — aktierim Jurim Brencim — 75 (dz.1930)

09.09 — literātam Robertam Dambītim — 95 (dz.1910)

09.09 — dzejniekam Marģeram Tankam (īst.v. Mārtiņš Avots) — 110 (1895-?)

11.09 — dzejniekam dramaturgam Jānim Rainim — 140 (1865-1929) Bibliogrāfija : Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas 1990.gada III ceturksnī, Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas 1995.gada III ceturksnī, Kalendārs bibliotēkām 2000.gada III ceturksnī

11.09 — rakstniekam Sudrabu Edžum — 145 (1860-1941)

13.09 — katoļu garīdzniekam, sabiedriskajam darbiniekam un literātam Nikodemam Rancānam — 135 (1870-1933)

14.09 — pedagogam, folkloristam, literatūrvēsturniekam un dzejniekam Ludim Bērziņam — 135 (1870-1965) Bibliogrāfija : Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas 1995.gada III ceturksnī

14.09 — latgaliešu etnogrāfam, folkloristam, valodniekam un rakstniekam Leonardam Latkovskim — 100 (1905-1991)

14.09 — aktierim, režisoram un dramaturgam Jēkabam Rozentālam—Krūmiņam — 150 (1855-1918)

15.09 — angļu rakstniecei Agatai Kristi — 115 (1890-1976)

16.09 — rakstniecei Annai Brodelei — 95 (1910-1981)

16.09 — skolotājam un literātam Reinim Liepiņam — 155 (1885-1949)

18.09 — dzejniekam Auseklim — 155 (1850-1879) Bibliogrāfija : Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas 1990.gada III ceturksnī

18.09 — zviedru izcelsmes amerikāņu aktrisei Grētai Garbo — 100 (1905-1990)

20.09 — aktrisei, režisorei Vijai Blūzmai — 55 (dz.1950)

20.09 — dzejniecei Hertai Kraujai — 105 (1900-1977)

20.09 — gleznotājai Džemmai Skulmei — 80 (dz.1925) Bibliogrāfija : Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas 1990.gada III ceturksnī, Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas 1995.gada III ceturksnī, Kalendārs bibliotēkām 2000.gada III ceturksnī

20.09 — dzejniecei Mārai Zviedrei — 45 (dz.1960)

21.09 — dzejniecei Astrai (īst.v. Lūcija Dīriķe) — 115 (1890-1985)

21.09 — trimdas rakstniekam, publicistam Aivaram Ruņģim — 80 (1925-2001) Bibliogrāfija : Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas 1995.gada III ceturksnī

22.09 — aktierim Kārlim Aderniekam — 100 (1905-1999)

22.09 — gleznotājam Ivaram Heinrihsonam — 60 (dz.1945)

22.09 — literātam Bernhardam Kasaram — 100 (1905-1981)

23.09 — teātra zinātniecei Līvijai Akurāterei — 80 (dz.1925) Bibliogrāfija : Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas 1995.gada III ceturksnī

24.09 — mākslas zinātniecei, sabiedriskai darbiniecei Ramonai Umblijai — 55 (dz.1950)

24.09 — trimdas mācītājam un rakstniekam Aleksandram Veinbergam — 100 (1905-1991)

25.09 — rakstniekam Kārlim Štrālam — 125 (1880-1970)

26.09 — dzejniekam, rakstniekam, tulkotājam Valdim Grēviņam — 110 (1895-1968)

26.09 — dzejniekam, žurnālistam un tulkotājam Pāvulam Pļaveniekam — 155 (1850-1888)

27.09 — dzejniecei Velgai Krilei — 60 (1945-1991)

28.09 — rakstniekam un pedagogam Valdim (īst.v. Voldemārs Zālītis) — 140 (1865-1934) Bibliogrāfija : Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas 1990.gada III ceturksnī

29.09 — aktierim, režisoram Kristapam Koškinam — 130 (1875-1931)

29.09 — dzejniekam Valdim Krāslavietim — 85 (1920-1994) Bibliogrāfija : Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas 1995.gada III ceturksnī

30.09 — literatūrzinātniecei un literatūrkritiķei Ausmai Cimdiņai — 55 (dz.1950) Bibliogrāfija : Kalendārs bibliotēkām 2000.gada III ceturksnī

30.09 — dzejniecei Ritai Gālei — 80 (dz.1925) Bibliogrāfija : Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas 1995.gada III ceturksnī