Atbildes, kuras tu meklē
2006.03. Kalendārs bibliotēkām

03.03. — dramaturgam Gunāram Griezem — 80 (dz.1926)

03.03. — dzejniekam Uldim Leinertam — 70 (1936-1969)

03.03. — aktierim, režisoram Robertam Ligeram — 75 (dz.1931)

04.03. — vācu tautības latviešu valodniekam, folkloristam, etnogrāfam Augustam Bīlenšteinam — 180 (1826-1907)

10.03. — dizaineram, instalatoram, grafiķim Ojāram Pētersonam — 50 (dz.1956)

11.03. — literatūras un grāmatniecības vēsturniekam Ojāram Zanderam — 75 (dz.1931) Bibliogrāfija : Kalendārs bibliotēkām 2001.gada I ceturksnī

13.03. — dzejniekam Eduardam Aivaram (īst. v. Aivars Eipurs) — 50 (dz.1956)

13.03. — aktierim, dziedātājam Otomāram Kūnam — 90 (1916-1991)

14.03. — literātm, sabiedriskajam darbiniekam Pēterim Alunānam — 185 (1821-1903)

14.03. — izdevējam, garīgās literatūras autoram, rakstniekam Miķelim Dukaļskim — 135 (1871-1957)

17.03. — dzejniekam Raimondam Bebrim — 115 (1891-1940)

18.03. — gleznotājam Jānim Rozentālam — 140 (1866-1916)

18.03. — trimdas literātei un bibliotekārei Austrai Rudzītei — 95 (1911-1991)

20.03. — žurnālistam un rakstniekam Alfrēdam Stradiņam — 100 (1906-1942)

21.03. — trimdas valodniecei, dzejniecei Valerijai Bērziņai-Baltiņai — 100 (1906-2000)

21.03. — rakstniekam, publicistam Miervaldim Birzem — 85 (1921-2000) Bibliogrāfija : Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas 1996.gada I ceturksnī; Kalendārs bibliotēkām 2001.gada I ceturksnī

22.03. — trimdas rakstniekam un pedagogam Eduardam Freimanim — 85 (1921-2005)

22.03. — rakstniekam un literatūrzinātniekam Valteram Nollendorfam — 75 (dz.1931)

24.03. — tirgotājam, grāmatizdevējam un žurnālistam Henrijam Visendorfam — 145 (1861-1916)

25.03. — Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

25.03. — grāmatniecības un literatūras vēsturniekam, bibliotēku darbiniekam Aleksejam Apīnim — 80 (1926-2004) Bibliogrāfija : Kalendārs bibliotēkām 2001.gada I ceturksnī

26.03. — aktrisei Rasmai Garnei — 65 (dz.1941)

28.03. — dzejniecei Amandai Aizpurietei — 50 (dz.1956)

29.03. — diriģentam, komponistam Jurim Vaivodam — 40 (dz.1966)