Atbildes, kuras tu meklē
Hese Hermanis

vācu rakstnieks (1877-1962)

Hermaņa Heses darbi

Grāmatas

Hese Hermanis. Demians : stāsts par Emīla Sinklera jaunību / Hermanis Hese ; no vācu val. tulk. Silvija Brice ; [Māra Sīmansona vāka dizains]. - Rīga : Atēna, 2000. - 164, [1] lpp.

Hese Hermanis. Narciss un Zeltamute / Hermanis Hese ; no vācu val. tulk. Dzintars Sodums. - Rīga : Atēna, 2002. - 318, [1] lpp.

Hese Hermanis. Pasakas / Hermanis Hese ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; Māras Rikmanes grafikas. - [Rīga] : Atēna, 2001. - 365, [5] lpp. : il., faksm.

Hese Hermanis. Sidharta / Hermanis Hese ; vo vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - [Rīga] : Atēna, 2006. - 132, [3] lpp. - (Grāmatas, pie kurām atgriezties).

Hese Hermanis. Sidharta / Hermanis Hese ; tulk. Silvija Brice ; Māra Sīmansona vāka dizains. - Rīga : Atēna, [1998]. - 140, [3] lpp.

Hese Hermanis. Stepes Vilks / Hermanis Hese ; no vācu val. tulk. Ģirts Bļodnieks un Alīda Bļodniece. - Rīga : Atēna, 2005. - 207, [1] lpp. - (Grāmatas, pie kurām atgriezties).

Hese Hermanis. Stepes Vilks : romāns / Hermanis Hese ; no vācu val. tulk. Ģirts Bļodnieks, Alīda Bļodniece. - Rīga : Liesma, 1991. - 173, [1] lpp. : portr. - (Jaunības bibliotēka).

Hese Hermanis. Stikla pērlīšu spēle : biogrāfiska studija par Spēles maģistru Jozefu Knehtu līdz ar Knehta atstātajiem rakstiem / izdevis Hermanis Hese ; no vācu valodas tulkojis Ģirts Bļodnieks. - Madrid : Mediasat Group, 2006. - 412, [3] lpp. - (Laikraksta Diena bibliotēka ; 1.grām.).

Hese Hermanis. Stikla pērlīšu spēle : biogrāfiska studija par spēles maģistru Jozefu Knehtu līdz ar Knehta atstātajiem rakstiem izdevis Hermanis Hese / Hermanis Hese ; [no vācu valodas tulk., priekšv. un komentē. aut. Ģirts Bļodnieks]. - Rīga : Liesma, 1976. - 489, [2] lpp.

Hese Hermanis. Zem rata / Hermanis Hese ; no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Atēna, 2002. - 177, [1] lpp.

Literatūra par Hermani Hesi

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Alksnītis Ivars. Zem rata : [par vācu rakstn. Hermaņa Heses t.p. nos. romānu] / Ivars Alksnītis // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.164 (2002, 23.aug.), 17.lpp. - (Piel. "Atpūta").

Beķere Ingūna. Dvēseles kalps un bruņinieks : [par vācu rakstn. Hermaņa Heses (1877-1962) romānu "Zem rata" (Rīga : Atēna)] / Ingūna Beķere // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.227 (2002, 28.sept.), 17.lpp.

Freibergs Viktors. Sāpes un baudas kā māsas : [par Hese Hermanis. Narciss un Zeltamute : romāns / Hermanis Hese ; no vācu val. tulk. Dzintars Sodums. - Rīga : Atēna , 2003. - 318, [1] lpp.] / Viktors Freibergs // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.33 (2003, 8.febr.), 15.lpp.

Gailītis Viestarts. Vientulības misionārs : [par vācu rakstnieku Hermani Hesi (1877-1962)] / Viestarts Gailītis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.234 (2006, 7.okt.), 45.-46.lpp. : ģīm. - (Piel. "SestDiena").

Garlejs Gints. H.Heses Sidharta un visvarenības fantāzijas : [psihoanalītiskas ievirzes ref. vācu rakstn. Hermaņa Heses dienās Kalvē (Vācija) : saīs.] / Gints Garlejs ; ar Edvīna Raupa iev. // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.11 (2002, 16.aug.), 4.lpp.

Grīnuma Gundega. Svešinieki un svešinieki-savējie pie Lugānas ezera : [par vācu rakstnieka Hermaņa Heses (1877-1962) stāstā "Svešinieku pilsēta dienvidos" (sarakst. 1925.g.) portretēto dzejnieku Raiņa un Aspazijas trimdas laika (1906-1920) Lugānu (Šveice)] / Gundega Grīnuma // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2006, maijs), 137.-149.lpp.

Iesalniece Sandija. Kādēļ lasīt? : [par Hese Hermanis. Narciss un Zeltamute : [romāns] / Hermanis Hese ; no vācu val. tulk. Dzintars Sodums. - Rīga : Atēna, 2002. - 318, [1] lpp.] / Sandija Iesalniece // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.11 (2003, 14./21.marts), 5.lpp.

Kārkls Konrāds. Grāmatu grozs : [par ziemeļvalstu rakstnieku portretu krāj. "Ziemeļu zvaigznājs" (Rīga : Zinātne, 2002) un vācu rakstnieka Hermaņa Heses romānu "Narciss un Zeltamute" (Rīga : Atēna, 2002) : jaun. grām. apskats] / Konrāds Kārkls // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.14 (2003, 17.janv.), 10.lpp. - (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Knābe Baiba. Trīs ķēniņi, trīs burvji, trīs filozofi : [par pasaku autoriem - dāņu rakstn. Hansu Kristianu Andersenu (1805-1875), vācu rakstn. Hermani Hesi (1877-1962), latv. rakstn. Kārli Skalbi (1879-1945)] / Baiba Knābe // Vārds. - ISSN 1407-7094. - Nr.1 (2002), 48.-50.lpp.

Matīsa Vita. Kāds briesmīgs kontrasts starp tur un te! : [par latv. dzejn. Raiņa (1865-1929) un vācu rakstn. Hermaņa Heses (1877-1962) trimdas pils. Lugano (Šveice)] / Vita Matīsa ; no angļu val. tulk. I.L. // Rīgas Laiks. - ISSN 1407-1622. - Nr.7 (2002, jūl.), 50.-59.lpp.

Meļķis Didzis. Pērles un spēles : [par Mārtiņa Lutera grām. "Mazais Katehisms" (Rīga : Luterisma mantojuma fonds) un vācu rakstnieka Hermaņa Heses grām. "Stikla pērlīšu spēle" (Rīga : Laikr. "Diena" bibliotēka)] / Didzis Meļķis // Latvijas Luterānis. - ISSN 1407-5067. - Nr.[12] (2006, dec.), 27.lpp. : ģīm. - Laikr. Nr. uzrād. kļūdaini: 11.

Skulte Ilva. Nāve kā dzīves šķērsgriezums : [par vācu rakstn. Hermaņa Heses stāstu "Zem rata" Silvijas Brices tulk.] / Ilva Skulte // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.198 (2002, 26.aug.), 10.lpp.