Atbildes, kuras tu meklē
2011.11. Kalendārs bibliotēkām

1.XI dzejniekam, folkloristam Fricim Brīvzemniekam - 165 (1846-1907)

1.XI amerikāņu rakstniekam Stīvenam Kreinam - 140 (1871-1900)

1.XI dramaturgam Miervaldim Bumbierim - 90 (1921-1998)

2.XI dzejniekam, rakstniekam Roaldam Dobrovenskim - 75 (1936)

Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2001.gada III ceturksnī.

3.XI Lietuvas prezidentam (1998-2009) Valdam Adamkum - 85 (1926)

4.XI rakstniecei Dainai Avotiņai - 85 (1926)

Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2006.gada IV ceturksnī.

4.XI fiziķim, pedagogam, politiķim Jurim Zaķim - 75 (1936)

8.XI pianistei Ilzei Graubiņai - 70 (1941-2001)

9.XI komponistam, diriģentam Leonīdam Vīgneram - 105 (1906-2001)

Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2006.gada IV ceturksnī.

9.XI rakstniekam Mārtiņam Kalndruvam - 95 (1916-1992)

9.XI šahistam Mihailam Tālam - 75 (1936-1992)

10.XI Mārtiņdiena

10.XI žurnālistam, rakstniekam Jānim Bankavam - 125 (1886-1951)

10.XI aktrisei Ausmai Kantānei - 70 (1941)

Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2001.gada IV ceturksnī.

11.XI Lāčplēša diena

11.XI krievu rakstniekam Fjodoram Dostojevskim - 190 (1821-1881)

12.XI arhitektam, kultūrvēsturniekam Vaidelotim Apsītim - 90 (1921-2007)

12.XI rakstniekam Ērikam Kūlim - 70 (1941)

Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2001.gada IV ceturksnī.

12.XI māksliniekam Edgaram Folkam - 60 (1951)

12.XI dzejniekam, žurnālistam Jānim Baltausam - 50 (1961-2000)

13.XI gleznotājam Kārlim Teodoram Hūnam - 180 (1831-1877)

13.XI vēsturniekam Indulim Ķēniņam - 80 (1931)

14.XI Pasaules diabēta diena

14.XI lietuviešu rakstniecei Jurgai Ivanauskaitei - 50 (1961-2007)

Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2001.gada IV ceturksnī.

15.XI aktierim, režisoram Osvaldam Krēsliņam - 100 (1911-1974)

16.XI Starptautiskā tolerances diena

17.XI Pasaules filozofijas diena

18.XI Latvijas Republikas proklamēšanas diena

18. vai 19.XI vācu komponistam, diriģentam Karlam Marijai fon Vēberam - 225 (1786-1826)

18.XI vācu rakstniekam Klausam Mannam - 105 (1906-1949)

18.XI aktrisei Helgai Dancbergai - 70 (1941)

Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2001.gada IV ceturksnī.

19.XI krievu zinātniekam Mihailam Lomonosovam - 300 (1711-1765)

19.XI bioķīmiķim Eduardam Zariņam - 135 (1876-1947)

19.XI filozofam Paulam Jurevičam - 120 (1891-1981)

19.XI rakstniekam, tulkotājam, bibliogrāfam Jurijam Abizovam - 90 (1921-2006)

19.XI ārstam Ilmāram Lazovskim - 80 (1931-2003)

19.XI četrdesmit otrajam ASV prezidentam Bilam Klintonam - 65 (1946)

20.XI Ceļa negadījumu upuru piemiņas diena; Pasaules bērnu diena

21.XI Pasaules televīzijas diena

21.XI norvēģu rakstniekam Ūlavam Dūnam - 135 (1876-1939)

22.XI krievu valodniekam, rakstniekam Vladimiram Dālam - 210 (1801-1872)

22.XI rakstniekam Jonāsam Miesniekam - 115 (1896-1975)

23.XI vēsturniekam, pedagogam Augustam Tentelim - 135 (1876-1942)

23.XI režisoram, aktierim Eduardam Smiļģim - 125 (1886-1966)

23.XI igauņu rakstniekam Matsam Trātsam - 75 (1936)

24.XI itāliešu rakstniekam Karlo Kollodi - 185 (1826-1890)

24.XI pedagogam, filologam Mārtiņam Bruņeniekam - 145 (1866-1950)

24.XI matemātiķim, vēsturniekam, grāmatniecības vēstures pētniekam Jānim Straubergam - 125 (1886-1952)

24.XI valodniecei Edītei Hauzenbergai-Šturmai - 110 (1901-1983)

25.XI Starptautiskā diena vardarbības izskaušanai pret sievieti

25.XI komponistam Volfgangam Dārziņam - 105 (1906-1962)

26.XI lībiešu kultūras darbiniekam Jānim Princim - 215 (1796-1868)

26.XI dzejniecei, tulkotājai Martai Grimmai - 110 (1901-1983)

27.XI zviedru fiziķim, astronomam Andersam Celsijam - 310 (1701-1744)

27.XI fiziķim, politiķim Ivaram Godmanim - 60 (1951)

28.XI austriešu rakstniekam Stefanam Cveigam - 130 (1881-1942)

29.XI aktrisei, dziedātājai Annai Ludiņai - 105 (1906-1998)

29.XI rakstniekam, publicistam Arnoldam Auziņam - 80 (1931)

Bibliogrāfija: "Kalendārs bibliotēkām" 2001.gada IV ceturksnī.

30.XI tēlniekam Teodoram Zaļkalnam - 135 (1876-1972)

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2011