Atbildes, kuras tu meklē
Ģērmanis Uldis

Trimdas rakstnieks, vēsturnieks, publicists (1915-1997)

Ulda Ģērmaņa darbi

Grāmatas

Ģērmanis Uldis. Tā lieta pati nekritīs : Amerikas piezīmes / Uldis Ģērmanis ; pēcv. sarakst. Vilnis Zaļkalns. — Stokholma : Memento, [1998]. — 117 lpp.

Ģērmanis Uldis. Pakāpies tornī! : vēsturisks romāns : [2 d.] /Uldis Ģērmanis. — Stokholma : Memento, 1998. — 468 lpp.

Ģērmanis Uldis. Mosties, celies, strādā! : 99 + 1 domu grauds / Uldis Ģērmanis & Dr. Ulafs Jāņsons ; [il. Tenis Grasis ; izlasi sakārt. un grafiski izveidoja Vilnis Zaļkalns]. — Stokholma : Memento, 1998. — [80] lpp. : il.

Ģērmanis Uldis. Zili stikli, zaļi ledi : Rīgas piezīmes / Uldis Ģērmanis ; [Lilitas un Viļņa Zaļkalna salikums un iekārtojums]. — Stokholma : Memento ; Rīga : Zinātne, 1995. — 95, [3] lpp., [10] lp. il.

Ģērmanis Uldis. Jaunie laiki un pagātnes ēnas : fakti un vērtējumi, 1991-1995. — Stokholma : Memento ; Rīga : Zinātne, 1995. — 183 lpp.

Ģērmanis Uldis. Zili stikli, zaļi ledi : Rīgas piezīmes / Uldis Ģērmanis. — Rīga : Zinātne ; Stokholma : Memento, 1995. — 295, [2] lpp., [10] lp. il., portr.

Ģērmanis Uldis. Izvērtēšanai : par mūsu vēsturisko pieredzi / Uldis Ģērmanis. — Stokholma : Memento, 1993. — 64 lpp.

Ģērmanis Uldis. Ceļā uz Latviju : raksti par mūsu vēsturi / Uldis Ģērmanis. — Rīga : Memento Latvija, 1993. — 252 lpp.

Ģērmanis Uldis. Latviešu tautas piedzīvojumi : 1.-4. / Uldis Ģērmanis. — Rīga : Zvaigzne, 1991. — 250, [2] lpp. : kartes.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ģērmanis Uldis. Daugavas sargi un Lāčplēša diena : (fragm. no grām. "Latviešu tautas piedzīvojumi") / Uldis Ģērmanis // Kurmītis. — (1998, okt.), 4.-5.lpp.

Ģērmanis Uldis. Tauta nedrīkst doties pašnāvībā : Ulda Ģērmaņa atbildes uz Ata Skalberga jautājumiem Rīgas radiofonā 1997.g.3.okt. / Uldis Ģērmanis // Latvija Amerikā. — Toronto. — (1997, 18.okt.), 5., 6.lpp.

Ģērmanis Uldis. Nacionālās apziņas un pašcieņas atkritiens : [pēc laikr. "Dzimtenes Atbalss" (Maskava) 1917.g. publ.] / Uldis Ģērmanis // Montreālas Latviešu Biedrības Ziņotājs. — Nr.3 (1997), 11.-12.lpp.

Ģērmanis Uldis. Kalpībai audzināts : par Ivara Ķezbera juceklīgo mēļošanu / Uldis Ģermanis // Montreālas Latviešu Biedrības Ziņotājs. — Nr.1 (1997). 16.lpp.

Ģērmanis Uldis. Nacionālās apziņas un pašcieņas atkritiens : [par latv. sabiedr. domas veidošanās procesa atspoguļojumu laikr. "Dzimtenes Atbalss" (Maskava, 1917.g.) : iesp. saīs.] / Uldis Ģērmanis // Valmieras Vēstis. — (1997, 21./27.jūl.),

Literatūra par Uldi Ģērmani

Čaklais Māris. Uldis Ģērmanis : [vēsturn. un rakstn. piemiņai (1915-1997)] / Māris Čaklais // Jaunā Avīze. — (1997, 22.dec.), 8.lpp.

Goba Arturs. Atvadvārdi patriotam : [rakstn., publicista un vēsturn. Ulda Ģērmaņa piemiņai (1915-1997)] / Arturs Goba // Ziemeļlatvija. — (1997, 30.dec.), 5.lpp.

Gordons Franks. Mans pirmais adresāts brīvajā pasaulē : [atmiņas par Uldi Ģērmani, Bruno Kalniņu, Jāni Ritumu u.c.] / Franks Gordons // Jaunā Gaita. — Toronto. — ISSN 0448-9179. — 46.gadagāj., Nr.4 (2001, dec.), 46.-48., 67.lpp. : il.

Grunte Māra. "Nevar būt skaistākas godināšanas..." : [par rakstn. un vēsturn. Ulda Ģērmaņa (1915-1997) grām. "Tā lieta pati nekritīs" iznākšanas svētkiem] / Māra Grunte // Izglītība un Kultūra. — (1998, 19.febr.), 7.lpp.

Jaunmuktāne Gunta. Uldis Ģērmanis atgriežas : [par rakstn. un vēsturn. (1915-1997) fondu Latvijas Akadēmiskās bibl. Rokrakstu un reto grām. nod.] / Gunta Jaunmuktāne // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.1 (2002), 225.-226.lpp.

Kļaviņš Andris. Šī cīņa ir mūsu laime : Uldim Ģērmanim (1915-1997) — 85 / Andris Kļaviņš // Brīvā Latvija. — Londona. — (2000, 28.okt./3.nov.), 7.lpp.

Krēsliņš Jānis. Latviešu tautas piedzīvojumi : [par Ulda Ģērmaņa grām. ar t.p. nos.] / Jānis Krēsliņš // Jaunā Gaita. — Toronto. — Nr.221 (2000), 54.-55.lpp. il.

Nagle, Gunita Piemiņas vakars vēsturniekam : [Uldim Ģērmanim (1915-1997)] : [par vēsturn., publicistam un rakstn. veltīto semināru] / Gunita Nagle // Diena. — (1998, 3.okt.), 4.lpp.

Ordeņa virsnieks Uldis Ģērmanis : [par vēsturn., rakstn., Triju Zvaigžņu ordeņa virsn. Uldi Ģērmani (Zviedrija) : raksti] – Saturs : Dzīves apraksts / Uldis Ģērmanis. Pašportrets : [no trimdas rakstnieku autobiogr. krāj. "Pašportreti" (1965)] / Uldis Ģērmanis. Pie rakstnieka Solnā : [stāsta vēsturn., rakstn.] / Uldis Ģērmanis; mater. sagat. Aina Rozeniece. No Ata Skalberga sarunas ar Uldi Ģērmani / U.Ģērmanis; mater. sagat. A.Skalbergs. No Valentīna Pelēča triloģijas "Malēnieša pasaule" 2.grāmatas (1969) : Miss Mālupe : [fragm.] / V.Pelēcis // Latvijas Vēstnesis. — (1997, 7.nov.), 5.lpp.

Ošiņš Ivars. Sena dziesma — skan un skanēs : [no Dziesmu svētku vēstures] / Ivars Ošiņš ; tekstā fragm. no Augsta Deglava romāna "Rīga", fragm. no vēsturnieka Ulda Ģērmaņa un operdziedātāja Marisa Vētras darbiem // Ieva. — ISSN 1407-2033. — Nr.27 (2003, 2.jūl.), 46.-47.lpp.

Uldis Ģērmanis — savās grāmatās, savās domās un atziņās : [sakarā ar vēsturn., rakstn. (1915-1997) grām. "Tā lieta pati nekritīs" atvēršanas svētkiem Latvijas Akad. bibliotēkas Misiņa nod. — Saturs : Godinot / Aina Rozeniece. Atceroties : [Latvijas ZA akad. runa] / Jānis Stradiņš. Kāpēc esam tādi, kā esam : kā vēsture mūs veidojusi : [lekc. Latv. ārstu un zobārstu 3.kongr. Losandželosā 1970.g. 2.jūl. (ASV) : no grām. "Tā lieta pati nekritīs"] / Uldis Ģērmanis // Latvijas Vēstnesis. — (1998, 20.febr.), 8.lpp.

Ulpe Sabīne. Piemin vēsturnieku Uldi Ģērmani : [par piemiņas pasākumu vēsturn. un publicistam U.Ģērmanim (1915-1997) Rīgā Kara muzejā] / Sabīne Ulpe // Jaunā Avīze. — (1998, 26.janv.), 8.lpp.

Zvirgzdgrauds Jenss. Vēsturnieka Ulda Ģērmaņa grāmata "Latviešu tautas piedzīvojumi" un latvju nacionālisma mūsdienu problēmas : velt. U.Ģērmaņa (4.X.1915. - 19.XII.1997) piemiņai pēc pārdomām sakarā ar piemiņas semināru Rīgā, Kara muzejā, 1998.g. 2.okt. — Bibliogr. un koment. : [35] ier. — Kopsav. angļu / Jenss Zvirgzgrauds // Latvijas Vēsture. — Nr.4 (1999), 29.-37.lpp.