Atbildes, kuras tu meklē
Balodis Andrejs

dzejnieks (24.03.1908-06.04.1987)

Andreja Baloža darbi

Grāmatas

Balodis Andrejs. Araukārija : Krimas dzejoļi / Andrejs Balodis ; [māksl. Kurts Fridrihsons]. - Rīga : Liesma, 1970. - 60 lpp. : il.

Balodis Andrejs. Briedums : dzeja / Andrejs Balodis. - Rīga : LVI, 1963. - 117 lpp.

Balodis Andrejs. Kamu-kamu kājiņas : mazajam Andrītim pirmajai lasīšanai : [dzejoļi] / Andrejs Balodis ; il. R.Tilbergs. - Rīga : Liesma, 1970. - 39 lpp. : il.

Balodis Andrejs. Kļavlapu zelts : izlase / Andrejs Balodis ; [Lijas Brīdakas priekšv. ; māksl. Arvīds Jēgers]. - Rīga : Liesma, 1978. - 335 lpp. : il., portr.

Balodis Andrejs. Kolhoza bērni : [dzejas bērniem] / Andrejs Balodis ; [il. R.Dzenis]. - [Rīga] : LVI, 1951. - 17 lpp. : il.

Balodis Andrejs. Laika upe : dzeja / Andrejs Balodis ; [māksl. K.Vidiņš]. - Rīga : Liesma, 1968. - 145 lpp. : il.

Balodis Andrejs. Miķeļtornis : dzeja / Andrejs Balodis ; [māksl. Zigurds Zuze]. - Rīga : Liesma, 1972. - 135 lpp. : il., ģīm.

Balodis Andrejs. Okeānvējš : dzeja / Andrejs Balodis ; [māksl. Gunārs Krollis]. - Rīga : Liesma, 1971. - 173 lpp. : il.

Balodis Andrejs. Rudens sērmūkšļi : izlase / Andrejs Balodis ; [Jāņa Rokpeļņa priekšv. ; māksl. M.Dragūne]. - Rīga : Liesma, 1988. - 252, [1] lpp., [8] lp. il. : il.

Balodis Andrejs. Spārnotie gadi : dzejoļu izlase / Andrejs Balodis ; [māksl. O.Ābelīte]. - Rīga : LVI, 1958. - 303 lpp.

Balodis Andrejs. Zivju debesis : dzeja / Andrejs Balodis ; [māksl. Oskars Bērziņš]. - Rīga : Liesma, 1983. - 115 lpp. : il., ģīm.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Balodis Andrejs. Dziesma par mīļoto / Andrejs Balodis ; ar Guntara Godiņa koment. ; il. Kristaps Ģelzis // Avots. - Nr.7 (1989), 20.-21.lpp.

Balodis Andrejs. Es arī! / Andrejs Balodis // Spicīte. - ISSN 1691-0540. - Nr.8 (2007, aug.), 12.lpp.

Balodis Andrejs. Vēstule Mērijai Saulei-Sleinei : [sakarā ar valodn. un sabiedr. darbin. M.Saules-Sleines 90.dz.d. (1895-1982)] / Andrejs Balodis // Karogs. - Nr.11 (1985, nov.), 152.-154.lpp.

Balodis Andrejs. Tajā skaistajā, grūtajā četrdesmitajā... : [par laikr. "Brīvais zemnieks" darbību pēc padomju varas atjaunošanas Latv. : stāsta dzejn. un žurn.] / Andrejs Balodis, Anna Balode ; pierakst. A.Danosa // Lauku Dzīve. - Nr.10 (1985, okt.), 18.lpp.

Literatūra par Andreju Balodi

Grāmatas

Brutāne Valija. Nesadomātais : atmiņas un portretējumi / Valija Brutāne. - Rīga : Liesma, 1978. - 163, [2] lpp., [3] lp. il., portr. - (Rakstnieki par literatūru). - Saturs: Kalns : [par J.Sudrabkalnu] ; Kā roze cīnījās : [par M.Ķempi] ; Epizodes : [par A.Upīti] ; Profesors : [par A.Kirhenšteinu] ; Lieli cilvēki - dziļas jūtas : [par D.Stučku] ; Rūgtā kvēle : [par A.Skujiņu] ; Dzejnieks pieder jaunatnei : [par A.Balodi] ; Jubilejas reizē : [par V.Luksu] ; Par Vizbuli Bērci domājot ; Literārs portrets un tas, ko tajā nedrīkstēja atklāt : [par M.Kromu] ; Saruna dārzā uz sola : [saruna ar A.Baugu] ; Memoriālās mājas ; Apspriede : [par U.Bērziņu].

Rukšāns Hugo. Andrejs Balodis : četri zīmējumi / Hugo Rukšāns ; [māksl. A.Jēgers]. - Rīga : Liesma, 1978. - 181, [2] lpp., [9] lpp. il., portr. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ādmīdiņš R. [Dzejnieks] Andrejs Balodis un Bauskas novads / R.Ādmīdiņš // Komunisma Ceļš. - (1984, 1.dec.).

Andrejs Balodis : [nekrologs : LPSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieka dzejnieka Andreja Baloža piemiņai (1908-1987)] // Cīņa. - (1987, 9.apr.). - T.p. laikr. "Literatūra un Māksla" (1987, 10.apr.), 3.lpp. un "Rīgas Balss" (1987, 9.apr.)

Brāļu saimē : [pa brālīgo republiku preses slejām : raksti] // Karogs. - Nr.3 (1988, marts), 194.-200.lpp. - Saturs: Gunāra Priedes lugu publicējumi / L.Stepiņš ; Lietuviešu žurnāls ["Nemunas"] - par [LPSR Tautas dzejnieku] Imantu Ziedoni / A.Sukovskis ; Stils - ierocis pret pelēcību : [par kinozinātnieka Semjona Freiliha grām. "О стиле в кино" (М., 1987)] / V.Kainaizis ; Melodiju mednieks : [runa arm. dzejn. Sajata Novas (1712-1795) 250.dz.d. svinībās Maskavā, 1987.g. 9.dec.] / M.Čaklais ; Mītu nemirstība : [par mītu tēliem daiļradē] / A.Vilsons ; Andreja Baloža [1908-1987] dzeja cittautu lasītājiem / L.Stepiņš.

Kalpiņš Voldemārs. Revolūcijas dziesminieks : [sakarā ar LPSR Nopelniem bagātā kultūras darbin. dzejn. Andreja Baloža (1908-1987) 80.dz.d.] / Voldemārs Kalpiņš // Karogs. - Nr.3 (1988, marts), 158.-160.lpp.

[LPSR Nopelniem bagātā kultūras darbin. dzejnieka Andreja Baloža piemiņai (1908-1987)] : [raksti] // Karogs. - Nr.6 (1987, jūn.), 204.-206.lpp. - Saturs: "24.martā, pārkāpjot..." / Jānis Niedre ; "Tā nu sagadījās..." / Valdis Rūja ; "Šā gada 10...." / Andris Vējāns.

[LPSR Nopelniem bagātā kultūras darbin. dzejnieka Andreja Baloža piemiņai (1908-1987)] : [raksti] // Literatūra un Māksla. - (1987, 10.apr.), 3.lpp. - Saturs: Revolucijas bruņinieks / Voldemārs Kalpiņš ; Neizvairība / Imants Auziņš.

Rokpelnis Jānis. "No bērnu dienām spītīgs kā pats velns..." : [iev. Andreja Baloža dzejoļu izlasei "Rudens sērmūkšļi"] / Jānis Rokpelnis // Jaunās Grāmatas. - Nr.2 (1988), 13.-14.lpp.

Salnāja Mersede. ...Tikai mulsi viņš pasmaidīs : [sakarā ar Nopelniem bagātā kultūras darbin. dzejn. Andreja Baloža (1908-1987) 80.dz.d.] / Mersede Salnāja // Literatūra un Māksla. - (1988, 8.apr.), 16.lpp. ; 15.apr., 16.lpp. ; 27.apr., 16.lpp.

Terzena D. "Brīvā Zemnieka" redaktors : [par dzejn. Andreja Baloža (1908-1987) darbu laikr. red. 1940.-1941.g.] / D.Terzena // Lauku Avīze. - (1988, 26.marts), 9.lpp.

 Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts