Atbildes, kuras tu meklē
Treicis Tālivaldis

Rakstnieks (1939-2008)

Tālivalža Treiča darbi

Grāmatas

Treicis Tālivaldis. Ai, vanagi, vanadziņi : poēma, apcere, dzeja / Tālivaldis Treicis. - Tukums : Atauga, 1994. - 61, [2] lpp.

Treicis Tālivaldis. Apse vārtos : dzeja / Tālivaldis Treicis ; [māksl. Arvīds Jēgers]. - Rīga : Liesma, 1984. - 85 lpp. : il.

Treicis Tālivaldis. Dzīvesstāsts un 33 paša sacerēti dzejoļi / Tālivaldis Treicis. - Rīga : Likteņstāsti (Mellupe), 1997. - 80 lpp. - (Dzīvesstāsts un...).

Treicis Tālivaldis. Ikdiena : dzeja / Tālivaldis Treicis. - Rīga : Liesma, 1970. - 94 lpp.

Treicis Tālivaldis. Jāņu laika bērns : romāns / Tālivaldis Treicis. - Rīga : Daugava, 2001. - 312, [3] lpp. - (Latviešu mūsdienu romāns).

Treicis Tālivaldis. Redze : dzeja / Tālivaldis Treicis. - Rīga : Liesma, 1974. - 175 lpp.

Treicis Tālivaldis. Rūpes : dzeja / Tālivaldis Treicis. - Rīga : Liesma, 1978. - 118 lpp.

Treicis Tālivaldis. Vēl pēc vasaras laika : dzeja / Tālivaldis Treicis ; [il. Juris Petraškevičs]. - Rīga : Liesma, 1989. - 245, [8] lpp., [1] lp. ģīm. : il.

Treicis Tālivaldis. Zeme-zemīte : vēstījums par uzdrīkstēšanos, 1793.g. janv.-1795.g. aug. "Savas taisnības meklētāju" 2.grām. / Tālivaldis Treicis. - Rīga : Liesma, 1984. - 223 lpp. - (Stāsti par vēsturi).

Literatūra par Tālivaldi Treici

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Auziņš Imants. Tālivaldis Treicis : [rakstn. (1939-2008) piemiņai] / Imants Auziņš // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.25 (2008, 4./11.jūl.), 12.lpp. : ģīm.

Bērsons Ilgonis. Dzejnieks ar vēsturnieka acīm : [rakstn. Tālivalža Treiča (1939-2008) piemiņai] / Ilgonis Bērsons // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.8 (2008, aug.), 204.-205.lpp. : ģīm.

Grūtups Gaitis. Kā ar āmuru pa pieri - Treicis : [par rakstn., dzejn., Lielplatones pagasta (Jelgavas raj.) sociālās aprūpes centra "Birztaliņas" iemītnieku Tālivaldi Treici] / Gaitis Grūtups ; tekstā stāsta T.Treicis // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.203 (2007, 20.okt.), 5.lpp. : ģīm. - T.p. laikr. "Kursas Laiks" Nr.129 (2007, 1.nov.), 8.lpp. : ģīm.

Veltījumi

Čaklais Māris. Es dziedu par Pētera gaili : literārās parodijas / Māris Čaklais ; ar Edvīna Raupa iev. par aut. (1940-2003) // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.23 (2004, 11./18.jūn.), 6.lpp. - Saturs: "Nezin, vai gaiļi maz saprot, ko viņi dara..." : Montai Kromai ; Uzdāvini man tīru gaili : Andrim Bergmanim ; Nezūdošais gailis : Imantam Auziņam ; Atvadīšanās no gaiļa : Hermanim Marģeram Majevskim ; Apsolītais tornis : Olgai Lisovskai ; Mēs tepat pa to zemes virsu : Tālivaldim Treicim ; Mūsu karma : Egilam Plaudim ; Būtu es Pētera gailis : Anatolam Imermanim ; Augusts Rīgā : Jānim Sirmbārdim ; Gaiļa fūga : Laimai Līvenai ; "Paskaties, kā gailis tup tornī..." : Imantam Ziedonim ; Svinīgais solījums viņam, tur augšā : Lijai Brīdakai ; Varavīksne pār gaili : Jānim Peteram.